Gece Kulüpleri Çalıştayına Pezevenk Gölgesi Düşürmeyin

İnsan hakları bakımından ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan gece kulüpleri hakkında bir çalıştay düzenlenmesine ve konunun en yüksek düzeyde ele alınarak çözüm aranmasına olumlu bakmaktayız. Bizlerin yıllardır savunduğu görüş, ülkemizdeki seks köleliğini sonlandırmak için gece kulüplerinin kapatılması da olsa, kapatılmalarından yasallaştırılmalarına, seks işçiliğinin tanımlanmasından sendikalı çalıştırılmalarına kadar geniş bir yelpazede farklı fikirlerin tartışılmasının, bu alanda çalışan kadınlara faydası olacak bir devlet politikası üretilmesine katkı sağlayacağı inancındayız.

Ancak bu çalıştaya gölge düşüren çok önemli bir husus var; o da devlet tarafından “paydaş” kabul edilerek pezevenklerin de davet edilmiş olmasıdır. Oysa herkesin bildiği gibi gece kulüplerinde, yasadaki adıyla konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar seks kölesidirler ve onların emeği ve bedeni üzerinden birileri yasa dışı olarak para kazanmaktadır. Bu kişiler Gece Kulüpleri Yasası’na aykırı davrandıkları gibi Ceza Yasası’na göre de alenen suç işlemektedir. Devlet yetkililerinin ve toplumun değerli kesimlerinin, hukuka aykırı davrandığı ve suç işlediği aşikar olan ve kadın bedeni üzerinden rant elde eden kişilerle aynı masada oturup konuşması kabul edilemezdir.

Kaldı ki ülkemizde seks işçiliği bir sektör olarak kabul edilse bile bu sektörün patronları çalıştaya katılıp fikrini söyleyebilecek ancak işçileri, hiçbir şekilde kendini serbestçe ifade edemeyecektir.

Bu koşullardaki bir çalıştayın başarıya ulaşma imkanı ve ihtimali yoktur. İçişleri Bakanlığı’nı, çalıştaya gölge düşürmemek ve amacına hizmet etmesi adına pezevenkleri davet etmemesi, ettiyse de bu yanlış kararından dönmesi için açık çağrımızdır.

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kolektifi