Söz, Yetki, Karar, İktidar Sorunu Olarak Kıbrıs Sorunu