Hakkımızda

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin çeşitli alanlarında bulunan ve özgürlük ve bağımsızlığa gönülden inanan devrimcilerin bir araya gelmesiyle oluşan Bağımsızlık Yolu, varoluş mücadelesinde yeni bir soluk alma iddiasındadır. Bir yandan liberal ve gittikçe de liberalleşen sol diğer yandan da kendi içinde muhafazakarlığı ve kalıplara sıkışmışlığı ile geleneksel sol yapılar bugüne dek Kıbrıslı Türklerin söz, yetki ve karar mücadelesini ileriye taşıyamamış, onu ya yarı yolda bırakmış ya da siyasetleri mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Günün sonunda Kıbrıslı Türklerin mücadelesi bir çıkmaza girmiş ve mücadele sürekli tekrarlanan belli başlı ritüellere sıkıştırılmıştır. Soluk alamayan mücadele ve kendini gittikçe halktan uzaklaştıran yapılar, Kıbrıslı Türklerin mücadelesine katkı sağlayamaz duruma gelmiştir.

Artık üzerimizi örten ölü toprağından kurtulmanın zamanıdır. Bunun için yola koyulmanın vaktidir. Aslında yeni bir şey yapıyor değiliz. Sadece unutulmaya yüz tutmuş, bastırılmış ve gün yüzüne çıkmasından korkulan devrimci geleneği yeni bir mecrada, halkın bağımsızlık yolunda sürdüreceğiz. Biz aslında hep vardık. Gavur İmam’dan, Kıbrıs Komünist Partisi’ne, adanın en karanlık döneminde faşizme karşı durma cüretti gösteren emekçilerden, HALK-DER’e kadar biz hep bu topraklar üzerinde bağımsızlık, barış, özgürlük ve sosyalizm için vardık.

Ve şimdi Kıbrıslı Türk halkının mücadelesini yükseltmek için, Bağımsızlık Yolu’nda varız!

Ve yarın özgür, bağımsız bir Kıbrıs’ta varolacağız!

Bağımsızlık Yolu, halkların barışı için, Kıbrıs’ın kuzeyinde neoliberal ve asimilasyon politikalarına karşı anti-kapitalist, eşitlikçi, eko-sosyalist, sosyalist feminist ve devrimci bir hat oluşturmak için yola çıkıyor.

Gençler, kadınlar, emekçiler başta olmak üzere tüm Kıbrıslı Türklere bu yolu beraber yürümeye çağırıyoruz.

Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir!