Ultra Zenginler İçin Acı Reçete

Şimdi Fedakarlık Zamanı, Herkes Elini Taşın Altına Koymalı

Ekonomik krizin ülkemizi vurduğu ve hepimizin çok zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, toplumdaki her kesimin elini taşın altına koyması elzemdir. Dörtlü koalisyon hükümeti, ne yazık ki, toplumda sadece belli başlı kesimlerden bu fedakârlığı bekleyerek, toplum içinde bir adaletsizlik duygusunun oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, Bağımsızlık Yolu olarak, ülkedeki ultra zenginleri ve en büyük işletmeleri kapsayacak bir önlemler paketi hazırladık.

Toplumumuzdaki pek çok kesimden fedakârlık beklenirken, toplumumuzun en varlıklı, en zengin ve fedakârlık yapmak için en çok imkanı bulunan bu kesimine yönelik bugüne kadar bir “kemer sıkma paketi” hazırlanmamış olmasının toplumdaki adalet duygusuna zarar vereceğini ve krizle baş etme mücadelemizi zora sokacağını belirtip, aşağıdaki önlemlerin hayata geçirilmesini talep ederiz. Vatandaşlardan da talebimiz, hükümet kendilerine “şimdi fedakârlık zamanı” dediğinde, sözü geçen ultra zengin kesimlere dönük ne gibi önlemlerin alınacağının sorgulayıcısı ve takipçisi olmalarıdır.

Ultra Zenginler İçin Acı Reçete

1 – Geçtiğimiz 3 yıl içinde yıllık ortalama 10 ve üzeri adet ev satışı yapmış inşaat şirketi sahibi kişilerin servetlerinin %5’lik bir kısmı, bir defaya mahsus sosyal konut yapımı için oluşturulacak fona aktarılsın!

2 – Toplam 5 milyon TL değerin üzerinde taşınmaz malı olan kişilerin servetlerinin %5’lik kısmı, bir defaya mahsus sosyal konut yapımı için oluşturulacak fona aktarılsın!

3 – Özel üniversitelerin ve özel eğitim kurumlarının sahibi olan kişilerin servetlerinin %5’lik kısmı, bir defaya mahsus, devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulacak fona aktarılsın!

4 – Geçtiğimiz 3 yıl içinde yıllık ortalama 30 ve üzeri araba satışı yapmış araba ithalatçısı kişilerin servetlerinin %5’lik kısmı, bir defaya mahsus kamusal toplu taşımacılık için oluşturulacak fona aktarılsın!

5 – Eylül 2018 ayından itibaren, satış fiyatı 200 bin TL üzerinde olan şahsi araçları alacak olanlara bu satışlar üzerinden % 5 ek vergi konularak buradan elde edilecek gelir kamusal toplu taşımacılık için oluşturulacak fona aktarılsın!

6 – 1000 dönümden fazla tarım arazisi sahibi olanların, 250’den fazla büyükbaş ve 1000’den fazla küçükbaş hayvan sahibi olan kişilerin servetlerinin %5’lik bir kısmı bir defaya mahsus küçük üreticileri teşvik fonuna aktarılsın!

7 – Üç ve üzeri şubesi olan süpermarket zinciri sahibi olan kişilerin ve 50 ve üzeri çalışanı olan işletme sahiplerinin servetlerinin %5’lik bir kısmı bir defaya mahsus Fiyat İstikrar Fonu’na aktarılsın!

8 – Bankalarda 10-25 milyon TL arası mevduatı olanlardan %5’lik, 25-100 milyon TL arası mevduatı olanlardan %10’luk ve 100 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan %15’lik kısımları bir defaya mahsus olmak üzere işsizlik, sosyal yardım ve kamu altyapı yatırımları için oluşturulacak fonlara aktarılsın!

9 – Beş ve daha çok yıldızlı otellerin sahiplerinin servetlerinin %5’lik bir kısmı bir defaya mahsus olmak üzere yerli üretimi teşvik fonuna aktarılsın!

10 – Özel hastane sahiplerinin servetlerinin %5 lik bir kısmı bir defaya mahsus olmak üzere kamu sağlık harcamalarına ilişkin bütçeye aktarılsın!

11 – Beş yıldızlı ve üzeri oteller, üniversiteler ve yurtlara 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre uygulanan ve bedeli devlet tarafından karşılanan kw başına 0,1 kuruşluk indirim ortadan kaldırılsın ve bu işletmelerin elektrik harcamaları, normal tarifeler üzerinden ücretlendirilsin!

47/2000 sayılı Teşvik Yasası adı altında yürütülen aşağıdaki uygulamalar, yukarıda sözü edilen kriterlerin en az birinin kapsamındaki işletmeler için şu şekilde değiştirilsin:

12 – %200’lere kadar varan yatırım indirimlerinde yarı yarıya kesintiye gidilsin!

13 – Her türlü gümrük vergisi ve fondan muaf olan ithal edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatların muafiyetleri kaldırılsın, %20 gümrük vergisi ve fon uygulansın!

14 – Mevcut durumda hiç KDV alınmayan ithal makine ve teçhizatlar için %20 KDV alınsın!

15 – Devlete ait arsaların, arazilerin ve binaların komik bedeller karşılığında sermayeye peşkeşi durdurulsun ve büyük sermayeye sağlanan arsa, arazi ve binaların kira bedelleri %30 oranında arttırılsın!

16 – Vatandaşın faiz borcu batağı altında ezildiği ve krizle birlikte bu sıkıntının daha da katmerlendiği böylesi bir dönemde, büyük sermayeye verilen düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin faizleri %10 oranında yükseltilip vadelerin süresi kısaltılsın!

17 – Sermayedarların bina inşaat ruhsatı ile ilgili resim, harç ve her türlü katkı payından muafiyetleri kaldırılıp, Teşvik Yasası dışında kalan normal mevzuata göre işlem yapılsın!

18 – Sermaye artırımı esnasında pul vergilerinde sağlanan indirimler ortadan kaldırılıp, Teşvik Yasası dışında kalan normal mevzuata göre işlem yapılsın!

19 – Yapılan yatırımlara yönelik kullanılan krediler için gerekli ipotek işlemlerinde pul ve kayıt harçlarında uygulanan indirimler ortadan kaldırılıp, Teşvik Yasası dışında kalan normal mevzuata göre işlem yapılsın!

20 – %25’lere varan amortisman indirimleri kaldırılıp, Teşvik Yasası dışında kalan normal mevzuata göre işlem yapılsın!

Bağımsızlık Yolu