Komisyonlar

Genel Sekreterlik

  • İdari Koordinasyon Komitesi

Mali Sekreterlik

  • Lojistik Komitesi

Örgütlenme Sekreterliği

  • Hukuk Komitesi
  • Kent ve Trafik Komitesi
  • Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi
  • Güvenlik Komitesi

Eğitim Sekreterliği

  • Eğitim Komitesi

Basın-Yayın Propaganda Sekreterliği

  • ADL Genel Yayın Yönetmenliği
  • Basın-Yayın Propaganda Komitesi

Dış İlişkiler Sekreterliği

  • Dış İlişkiler Komitesi