Servet Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Partimiz tarafından pandemi ile mücadelede kaynak yaratılması amacıyla önerilmiş bulunan Servet Vergisi, toplumumuzun geniş kesimlerinin gündemine girmiş ve yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu tartışmalara yardımcı olmak amacıyla, Servet Vergisi konusunda bazı eksik veya yanlış bilinen noktalara açıklık kazandırmayı gerekli görüyoruz. Toplumun geniş emekçi kitlelerinin sahiplendiği bir talep olarak Servet Vergisi’ni bilinçli olarak itibarsızlaştırma çabasındaki ultrazenginler ve onlara hizmet eden bazı “aydınlar”ın yaymaya çalıştığı sahte bilgilere değil aşağıda sıraladığımız noktalara odaklanılması, bu tartışmanın sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemlidir.

Servet Nedir?

Servet Vergisi’nin konusu olan Servet, kişilerin sahip olduğu GAYRİMENKULLERİN (taşınmaz mallar), LÜKS TAŞINIR MALLARIN ve BANKA MEVDUATLARI’nın TOPLAMIDIR.

Gayrimenkullere, yani taşınmaz mallara örnek: Ev, arsa, apartman dairesi, dükkan, işyeri, villa, her türden konut, her türden arazi.

Lüks taşınır mallara örnek: Lüks araç, yat, çok yüksek kıymetli mücevherat, çok yüksek kıymetli tablolar, her türden kıymetli kara taşıtı ve deniz taşıtı, kıymeti çok yüksek her türden kişisel taşınır mal.

Bankacılık mevduatları ise, şahısların bir veya birden çok bankadaki bir veya birden çok hesabında bulunan meblağlarının tamamının toplamıdır.

Bu üç farklı unsurun parasal değerlerinin TOPLAMI Servet’i oluşturur.

SERVET = GAYRİMENKUL + LÜKS TAŞINIR MALLAR + BANKA MEVDUATLARI

Not: Gayrimenkullerin ve lüks taşınır malların parasal değeri hesaplanırken, piyasadaki ortalama fiyatlar kullanılır.

Kişilerin Servetini Hesaplamak İçin Gereken Bilgilere ve Kayıtlara Nasıl Erişilir?

Servet Vergisi’ni hesaplamak için kullanılması gereken bilgiler halihazırda devletin çeşitli kurum, kuruluş ve dairelerinin kayıtlarında mevcuttur.

Her türden gayrimenkule ilişkin kayıtlar Tapu ve Kadastro Dairesi’nde mevcuttur. Araçlara ilişkin kayıtlar Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde mevcuttur. Yatlara ve her türden kişisel deniz taşıtına ilişkin kayıtlar Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nde mevcuttur. Özel uçaklara ve her türden kişisel hava taşıtına ilişkin kayıtlar Sivil Havacılık Dairesi’nde mevcuttur. Geri kalan her türden lüks taşınır mallar ülkemize neredeyse her zaman ithalât yolu ile girdiğinden, bu malların takibini Ticaret Dairesi aracılığı ile yapmak mümkündür. Banka mevduatlarına ilişkin kayıtlar ise Merkez Bankası aracılığı ile temin edilebilir.

Servet Vergisi Nedir?

Servet Vergisi, 500 bin Sterlin ve üzerinde servet sahibi olanlardan alınması öngörülen bir vergidir.

Servet Vergisi için alt sınırın Türk Lirası cinsinden değil Sterlin cinsinden belirlenmesinin sebebi, Türk Lirası’nın istikrarsızlığı ve değer kaybetmeye eğilimli olmasıdır. Alt sınır Türk Lirası cinsinden belirlenseydi, paranın değer kaybından dolayı, Servet Vergisi’nin alt sınırı gittikçe daha çok insanı kapsayacaktı. Bunu önlemek adına, alt sınır, Sterlin cinsinden sabitlenir.

Servet Vergisi Kimlere Uygulanır?

Servet Vergisinin; gayrimenkullerinin parasal değerinin, lüks taşınır malların parasal değerinin ve banka mevduatlarının toplamı 500 bin Sterlin ve üzerinde olan kişilere uygulanması öngörülmüştür. Bu miktarın altında kalan HİÇKİMSEYE Servet Vergisi UYGULANMAZ.

Servet Vergisi’nin Oranları Nelerdir?

500 bin Sterlin – 1 milyon Sterlin arası servete sahip olanlardan %5’lik bir kesinti
1 milyon Sterlin – 5 milyon Sterlin arası servete sahip olanlardan %7.5’luk bir kesinti
5 milyon Sterlin – 10 milyon Sterlin arası servete sahip olanlardan %10’luk bir kesinti.
10 milyon Sterlin – 50 milyon Sterlin arası servete sahip olanlardan %12.5’lik bir kesinti
50 milyon Sterlin ve üzeri servete sahip olanlardan ise %15’lik bir kesinti.

Servet Vergisi Toplumun Yüzde Kaçına Uygulanır?

Servet Vergisi’nin kapsamına girecek kişilerin oranı, yaklaşık olarak bütün toplumun sadece yüzde 2’sidir. Toplumdaki bütün insanlar arasında en büyük zenginliğe sahip %2’lik bir ultrazengin kesim dışında kimse, Servet Vergisi’nden etkilenmez.

Servet Vergisi ile Gelir Vergisi Arasındaki Fark Nedir?

Gelir, bir kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazançlardır. Gelir vergisi de bu kazançlardan alınan vergidir. Servet ise, “birikmiş gelirdir”. Yani gelirlerinizi harcadıktan veya yatırıma ayırdıktan sonra geriye kalanların toplamı servettir. Yani servet, her ay kazandığınız değil, bugüne kadar kazandıklarınızla topladığınız şeydir.

Gelir vergisi, az veya çok geliri olan herkesten alınır. Bir takvim yılı içinde vergilendirilebilir gelir elde eden herkes, gelirinin miktarına bakılmaksızın, gelir vergisi vermekle yükümlüdür. Bir özel sektör çalışanı da gelir vergisi öder, kamu çalışanı da gelir vergisi öder, bakkal dükkanı olan da gelir vergisi öder, hayvan yetiştiricisi de gelir vergisi öder, araba galericisi de gelir vergisi öder, ülkenin en zengin insanı da gelir vergisi öder.

Servet Vergisi ise herkese uygulanmaz. Servet Vergisi, serveti sadece belirli bir miktarın üzerinde olan şahıslara uygulanır. Bu miktar da, ülkemiz için, beş yüz bin Sterlin olarak öngörülmüştür.

Servet Vergisi ile Kurumlar Vergisi Arasındaki Fark Nedir?

Kurumlar Vergisi şirketlerden, işletmelerden, tüzel kişiliklerden ve kurumlardan alınan bir vergi türüdür. Servet Vergisi’nin Kurumlar Vergisi’nden iki farkı vardır:

1 – Kurumlar Vergisi’nden farklı olarak, Servet Vergisi “şahıslardan” alınır; şirketlerden ve işletmelerden (yani kurumlardan) alınmaz. Bir şirketin kârı ne kadar yüksek olursa olsun, bir şirketin sermaye birikimi ne kadar fazla olursa olsun, yine de şirketlere servet vergisi uygulanmaz.

2 – Kurumlar Vergisi’nden farklı olarak, şirketlerin ve işletmelerin yaptığı ekonomik faaliyetler ve etkinlikler Servet Vergisi’nin konusu değildir.

Servet Vergisi, piyasadaki ekonomik faaliyetlere etki etmez. Servet Vergisi sadece şahısların kişisel lüks tüketimlerine, kişisel mülklerine ve ekonomiye kazandırmaktan kaçındıkları birikimlere uygulanır. Yani Servet Vergisi, şahısların sahip olduğu kişisel servetten alınan bir vergidir.

Servet Vergisi’ni Hayata Geçirmek, Ülkedeki Yatırımcıları Korkutup Ekonomiye Zarar Vermez mi?

Hayır! Yatırımlar Servet Vergisi’nin konusu değildir. Gerek yerli yatırımcıların, gerekse de yabancı yatırımcıların yaptığı yatırımlardan ve girişimlerden Servet Vergisi alınmaz. Servet Vergisi, ekonomik yatırımlara dokunmaz.

Aksine, Servet Vergisi yatırımı teşvik eder. Bunun nedeni ise, Servet Vergisi’nin, SADECE, yatırıma dönüşmeyen, ekonomiye ve toplumsal yaşama hiçbir faydası olmayan birikimlere, mülklere ve lüks tüketime uygulanıyor olmasıdır. Servet Vergisi ile şahsi birikimleri kişisel servet olarak tutmanın maliyeti yükselir ve böylece bu birikimleri derhâl yatırıma dönüştürmek daha cezbedici hale gelir.

Servet Vergisi “İşverenlere” Uygulanan Bir Vergi midir?

Hayır. Servet Vergisi, işverenlere uygulanan bir vergi değildir. Servet Vergisi, toplumdaki en büyük servet sahibi çok küçük bir azınlığa, yani ülkenin nüfusunun tamamının sadece yüzde 2’si kadar olan bir kesime uygulanır. Ülkemizdeki işverenlerin çok büyük bir çoğunluğu, bu yüzde 2’lik grubun içinde değildir.

Toplanan Servet Vergileri Nerelerde Kullanılır?

Servet Vergisi, öncelikli olarak, ekonomik darboğazda bulunan özel sektör çalışanlarına, esnafa, küçük işletme sahiplerine, küçük işyerlerine, küçük üreticilere ve hayvancılara, işsizlere ve dar gelirli insanlara bir maddi, nakdi ve ayni destek olarak kullanılır.

İkinci olarak, toplumdaki kamusal ihtiyaçların ve altyapının iyileştirilmesinin finanse edilmesinde kullanılır. Bu çerçevede; sağlık altyapısının iyileştirilmesi, ucuz sosyal konut projeleri, karayolu altyapımızın geliştirilmesi, devlet okullarının iyileştirilmesi, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, ülkedeki yerli sanayi üretiminin çeşitlendirilip geliştirilmesi ve enerji harcamalarının kullanıcılara yansıyan maliyetinin düşürülmesi için Servet Vergisi’nden toplanan kaynaklar kullanılır.

Servet Vergisi “Aşırı” Bir Talep midir?

Hayır, bugün Servet Vergisi çeşitli ülkelerde uygulanmakta, pek çok ülkede ana gündem maddesi olmakta, pek çok uluslararası kuruluş tarafından da destek görmektedir. IMF dahi, Servet Vergisi önermiştir.

Dünyanın en büyük yatırım bankası ve finansal şirketlerinden biri olan JP Morgan Chase’in CEO’su olan dolar milyarderi Jamie Dimon ile Starbucks’ın kurucusu olan dolar milyarderi Howard Schultz da dahil olmak üzere pek çok ultrazengin kişinin bizzat kendisi ultrazenginlerden daha çok vergi alınması gerektiğini dile getirmiştir.

Britanya büyük sermayesinin en önde gelen yayın organı Financial Times, Servet Vergisi’nin gerekliliğinden söz etmiştir. Ayrıca Britanya’nın en önde gelen ekonomi okullarından London School of Economics çatısı altında Servet Vergisi’ni savunan çok kapsamlı bir rapor, geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştır.

Son ABD Başkanlık Seçimi’ni kazanan Demokratların aday adaylığı sürecinde en çok oyu alan ikinci ve üçüncü adaylar, Servet Vergisi önerisi yapmışlardır.

Kısa bir süre önce Arjantin’de Servet Vergisi yasalaşmıştır.

Kanada, İspanya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve İtalya halihazırda Servet Vergisi uygulayan ülkeler arasındadır.

Bağımsızlık Yolu (a)
Celal Özkızan
Genel Sekreter