8 Mart’ta Sokağa, Barışa, Mücadeleye

(03.03.2016)

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kez daha yaklaşırken gerek ülkemizde gerek dünyada biz kadınlar hem kamusal hayatta hem de özel hayatlarımızda gerek kapitalizm gerekse de ataerki tarafından iki kez ezilmeye ve sömürülmeye devam ediyoruz.

Gün geçmiyor ki bir kız kardeşimiz cinayete kurban gitmesin, sokakta tacize veya tecavüze uğramasın, işyerinde emeği sömürülmesin, evde erkek şiddetine maruz kalmasın…

Özellikle son yıllarda ülkemize dayatılan neoliberal politikalar ve muhafazakarlaştırma biz kadınların hayatını daha da zorlaştırmaktadır. Sistemin ikiyüzlülüğü, bir yandan kadınları gece kulüplerinde yok sayarken, diğer yandan “namus” baskısı ile çizdiği sınırlar içine hapsetmeye çalışmasından kendini göstermektedir.

İş hayatındaki kadınlar düşük ücretlerle sendikasız çalıştırılırken, ev emekçisi kız kardeşlerimiz ise hiçbir güvencesi olmadan hayatlarını sistemin yeniden üretimi için harcamak zorunda bırakılmakta.

Tüm bunlara karşı kendi renklerimiz ve farklılıklarımızın zenginliği ile mücadele ediyoruz. 2011 yılından bu yana çeşitli direniş notalarını ortak melodide buluşturduğumuz 8 Mart Organizasyon Komitesi bu yıl da tüm kadınları sokağa çağırıyor.

Dünyanın ve ülkemizin en çok ihtiyacı olan barış şarkısını Kıbrıs’ın güneyinden dostlarımızla hep bir ağızdan söylemek için, Kıbrıs’ın 8 Mart eylem tarihinde ilk kez, bu yılki eylemimizi ara bölgede iki toplumlu düzenliyoruz. Çünkü biz kadınlar sistemin SU’yuna gitmiyoruz ve barış istiyoruz.

“Mücadele et” sloganıyla herkesi saat 17:30’da Kuğulu Park’ta toplanıp Ara Bölge’ye yürümeye çağırıyoruz. Yürüyüş sonrasında Ara Bölge’de düzenleyeceğimiz etkinlikte kadın, barış ve özgürlük şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim.

 

Son olarak belirtmek isteriz ki;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin feshedildiği yönündeki basın açıklamasını etik dışı ve feminist dayanışmayı baltalayıcı olması bakımından talihsiz buluyoruz. Bileşenleri olduğumuz 8 Mart Organizasyon Komitesi, 2011 yılından beridir sokakta farklı örgütlerin kendi sesleri ile ortak müştereklerde bir araya gelmesi sonucu oluşmuş ve örgütlerin sokaktaki dayanışması sürdüğü sürece de varlığına devam edecektir.

8 Mart Organizasyon Komitesi:
Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), TDP Gençlik”

Leave a Comment