Akılcı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim İçin İmar Planları Şart

Mağusa’nın kentsel gelişim sürecinde canlı ve çevre odaklı gelişim için mücadele veren bir platform olarak, imar planlarının akılcı ve sürdürülebilir kentsel gelişim için şart olduğunu savunuyoruz. Hızlı bir yapılaşmanın devam ettiği Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi bölgelerinde öngörülen imar planına aykırı olabilecek gelişmeleri, yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla hazırlanan emirname taslağının sağlıklı imarın planlanması için acilen hayata geçmesi şarttır.
Mağusa Suriçi Deneği’nde 24 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’ın davetli konuşmacı olduğu toplantıda da belirttiği gibi, sözkonusu emirnamenin bitiş tarihinin de belirlenerek, hatalı gidişatın düzenlenmesi için, biran önce yürürülüğe girmesi kaçınılmazdır. Bu toplantıda Mağusa halkının planlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişimeye büyük bir heyecanla destek verdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz.
Bu emirname ve ardından gelecek imar planıyla sözkonusu bölgelerde amaçlanan; yaşayan ve soluk alan tüm canlılar ve yaşam ortamlarıyla birlikte kent insanının; su, koru, kıyı ve kumullarla içiçe sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Memleketimizin en büyük gereksinimi, gelişirken doğayla içiçe bir yaşam sürmektir. Emirnamenin gecikmesi bizi bu tarz yaşamdan uzaklaştıracaktır. Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele kitle örgütlerinin iradesi doğrultusunda emirname en kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır.

Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu