Alagadi Bölgesinde Yol Üzerleri Ve Arazilere Konuşlandırılan Reklam Panolarının, 1999 Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Planı’na Aykırı Olduğunu Biliyor Musunuz?

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan ve ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI kapsamında bulunan Alagadi’de, imar planına aykırı şekilde yol kenarlarında ve arazi içerisinde dikilmiş olan farklı şirketlere ait reklam panoları gün geçtikçe artıyor.

1999 ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI açıkça bu fiili yasaklamaktadır.

Çevre Planı “Planlama alanı içerisinde yol üzerlerinde ve arazilerde hiçbir reklam panosu v.b. reklam teşhir malzemesi kullanılamaz. Yol kenarlarında ve arazilerde Planlama Makamı ve Çevre Koruma Dairesi tarafından belirlenecek şekil ve standartta, özel çevre koruma bölgesine yönelik yol gösterici ve bilgi verici panolar kullanılabilir.” demektedir.

Ve yine plan bahse konu bölgenin eski adıyla “Esentepe Belediyesi”, yeni adı ile “Çatalköy-Esentepe Belediyesi” sınırları içinde yer almaktadır.

Belediyeler Yasası, Belediyelerin Esenlik ve Güvenlikle İlgili Görevleri ile ilgili kısımda, “Belediyece belirtilen yerler dışında ya da saptanan esaslara aykırı olarak ilan, reklam, afiş ve benzeri şeylerin konulmasını, asılmasını veya yazdırılmasını önlemek” görevini belediyelere vermiştir.

Ayrıca yine Belediyeler Yasası; “Reklam tabelası/levhası asmak ve/veya her türlü reklam aracı için belediyeden izin alınması zorunludur.” ifadesiyle herhangi bir reklam panosunun belediyelerin izni ile yerleştirilebileceğini açıkça belirtmiştir.

Öte yandan Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası kuralları çerçevesinde Belediyelerin, belediye sınırları dahilinde yerleştirilen panolardan belirli bir ücret aldığını söylemektedir.

Tüm bunlar ışığında, kamu yararı adına CTP’li Çatalköy-Esentepe Belediye Bakanı Ceyhun Kırok’a şu soruları sormayı görev biliriz:

1) Alagadi bölgesinde yol üzerleri ve arazilere konuşlandırılan reklam panolarının, 1999 ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI’na aykırı olduğunu biliyor musunuz?

2) Eğer reklam panosu konuşlandırmanın ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI’na aykırı olduğunu biliyorsaydınız, izin verme/vermeme yetkisine sahip merci olarak yasa dışı bir şekilde izin mi verdiniz? Eğer izin verdiyseniz bu işten gelir elde ettiğiniz için mi yasa dışı bir işleme izin verdiniz?

3) Yoksa ilgili yasadışı reklam panoları şirketler tarafından izin alınmadan mı yerleştirildi?

4) Eğer plana göre yasa dışı olan panolar izniniz dışında asılmışsa, Belediyeler Yasası’nın vermiş olduğu yetkiyi kullanarak reklam panolarını sökecek misiniz?

Bağımsızlık Yolu

Girne Bölge Örgütü