Aslolan Bataklığı Kurutmaktır!

Dün yaşanan kurşunlama hadisesi ve sonrasında yapılan açıklamalar Kıbrıs’ın kuzeyinde rejim ile mafya ilişkilerini yeniden gözler önüne sermiştir. Mafya, devlet makamları, kara para, polis ve TC Elçiliği’nin adlarının iç içe geçtiği bu hadise münferit bir olay değil Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulan sistemin ta kendisidir.

Türkiye’den bir siyasetçinin de zamanında dile getirdiği üzere “kktc Türkiye’nin kalın bağırsağıdır”. Türkiye’nin 90’lı yıllarına damga vuran her türlü mafyatik ilişki, kara para, kumar ve uyuşturucu işleri ada yarımızın bugününe damgasını vurmuş durumdadır. Kıbrıs’ın mevcut yapısında tanınmamışlığın “avantajlarını” karanlık ilişki ağlarının içerisindeki kişiler yaşarken, emeği ile geçinen Kıbrıslı Türk halkı olarak bizler ise bu karanlık yapının kurbanı olmaya her gün devam etmekteyiz. 1 Milyon Sterlin ülkede mafyatik ilişkilerin tek kalemlik “haracı” olarak gündeme gelirken, sağlık altyapımız çürümekte, yaşlılarımız ölüme terk edilmektedir.

Yaşanılan bu kurşunlanma ve benzerlerini araştırmakla görevli olan polisin sivil otoriteye bağlı olmadığı, planlı bir şekilde her yıl zayıflatılan kamunun finansal gücünün karanlık işlerle anılan kişilerin zenginliğinin kat ve kat altında kaldığı yani mafyanın her açıdan devletten daha güçlü olduğu bir yapıda yaşamaktayız.

Bağımsızlık Yolu olarak bu tarz mafya hesaplaşmalarının sorunun sadece semptomları olduğunu ve Kıbrıs’ın kuzeyinde rejim değişmediği sürece benzeri olayların yaşanılmaya devam edeceğinin bilincindeyiz. Bağımsızlık Yolu olarak vurgulamak isteriz ki aslolan sinek avlamak değil bataklığı kurutmaktır.

Polis derhal sivile bağlanmalı ve yargı ile uyum içinde bağımsız soruşturma yapabilecek yapıya kavuşturulmalıdır.

Karanlık ilişki ağlarının merkezindeki kumarhaneler bitirilmeli, Gece Kulüpleri kapatılmalı ve Kıbrıs’ın kuzeyini sanal bahis merkezi haline getirmeye çalışan politikalardan vazgeçilmelidir.

Kapkaççı sermaye yapısı ve kara para üzerinden zenginleşen kesimlerin finansal gücü başta servet vergisi ve benzeri politikalarla zayıflatılmalı, kamu maliyesi güçlendirilmelidir.

Bağımsızlık Yolu (a)
Dış İlişkiler Sekreteri
Mustafa Keleşzade