Bağımsızlık Yolu 1. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu

16 Nisan 2018 – 20 Haziran 2019

Genel

– BY GK, Nisan 2018 ile Temmuz 2019 arası 15 aylık dönemde toplam 14 toplantı gerçekleştirdi.
– Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo bölge örgütleri ile iş birliği halinde her bölgeye bir megafon alındı.
– Basın açıklamalarında kullanılmak üzere parti için ses aparatı alındı.
– Parti web sayfasına üyelerin girişi için ayrı bölüm eklendi.
– Parti Genel Merkezi ve Lefkoşa Bölge Merkezi olarak kullanılmak üzere bina kiralandı. Tadilat yapıldı ve kullanıma açıldı.
– Mali rahatlama sağlayan bir Dayanışma Yemeği düzenlendi
– Parti için mühür yaptırıldı.
– Parti banka hesabı açıldı.
– External Hard Disk alındı
– Girne Bölge Örgütü oluşturuldu
– Daha önce var olanlara ek olarak yeni Parti bayrakları yaptırıldı. Her bölgeye 5’er bayrak teslim edildi.

BY Meclisi

– BY Meclisi Nisan 2018 ile Temmuz 2019 arası toplam 4 kez toplandı.
– İki üyenin üyeliği Meclis/Onur Kurulu kararı ile sonlandırıldı.
– Bir üye hakkında yürütülen soruşturma sonucu yazılı uyarı yapıldı.
– Parti Meclisi Yönetmeliği yapıldı.
– Disiplin Yönetmeliğinin, parti tüzüğüne uygun olarak güncellenmesine karar verildi.
– BY Meclisi Haziran 2018 Yerel Seçimlerinde Omorfo, Gönyeli, Lefkoşa ve Yeni Erenköy belediyelerinde başkanlık; Lefkoşa Belediyesi’nde de belediye meclisi üyelikleri ile ilgili seçim çalışması ve gerekli görülürse adaylık faaliyeti yürütmeleri için ilgili bölge komitelerine yetki verdi. Diğer tüm Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclisleri için tercih edilmeye uygun aday bulunmadığından; üyelerimiz sağın geriletilmesi yönünde oy kullanmaları için serbest bırakıldı.
– Yasal parti oluşturulması kararı alındı. Parti tüzüğü, kurucu üyeler ve parti merkez için GK görevlendirildi.
– Partinin 2018 yılı mali raporu görüşülerek onaylandı.
– Bağımsızlık Yolu’nun 1. Olağan Genel Kurulu’nun 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşmesine ve gerekli hazırlıkların GK tarafından yapılmasına karar verildi.
– Bölge resmi gruplarında üyenin demokratik haklarının ve örgütün beklentisi olan asgari bilgilendirme ve katılım mekanizmalarının sağlama alınması için Örgütlenme Sekreteri’nin görevlendirilmesi ve görevlendirmenin Meclis Yönetmeliğinde görev tanımının yapılması ile ve yapıldıktan sonra devreye girmesine karar verdi.

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreterliği Faaliyet Raporu

Örgütlenme sekreterliği, bölge örgütlenme sorumlularından gelen bilgiler üzerinden her aybaşı bir önceki ayın durumuna göre üye listelerimizi oluşturmuş ve her ayın ilk haftası GK’ya sunmuştur. BY hareketinin Nisan 2018’de yaptığı son genel kurulunda üye ve aday üyelerimizin sayısı 86 idi. Mayıs 2019 sonu itibariyle toplam üye ve aday sayımız 116 kişidir. Yani aradan geçen 14 aylık sürede üye sayımızda 30 kişilik bir artış olmuş yani %34,88’lik bir büyüme yaşanmıştır. 15 Nisan 2018’den 14 Temmuz 2019’a kadar geçirdiğimiz sürede rakamsal değişiklikleri yanında niteliksel değişiklikler de yaşadık. Örgütümüz 21 Haziran 2018 tarihinde partileşmiştir. Bunun yanında, 3 bölge örgütü ile kurulmuş olan partimizin bölge örgütü sayısı kısa süre önce kurulan Girne Bölge Örgütü ile 4’e çıkmıştır. Bunlar geçen genel kurulumuzdan bugüne kadar partimizin yaşadığı sürecin kısa bir özetidir.

Şu anda, Örgütlenme Sekreterliği’ne bağlı Hukuk, Güvenlik, Kent ve Trafik ve Ekoloji ve Hayvan Hakları olmak üzere 4 komite ve sekreterliğe bağlı yürütülen Dünya Yalnız Bizim Değildir Hareketi (DYBDH) çalışması vardır. Hukuk Komitemiz gerek siyasal süreçlerle ilgili yayınladığı bildiri ve açıklamalarla gerekse de ihtiyaç duyulan hukuki konularda partimize sunduğu desteği ile son derece aktif bir dönemi geride bıraktı. Ayrıca hukuk komitemiz içerisinde yer alan avukat arkadaşlarımız, üyelerimizin yargılandığı davalara da GK kararıyla aktif bir biçimde müdahil durumdadırlar. Güvenlik komitemiz de partimizin yapmış ve katılmış olduğu eylem, yürüyüş ve mitinglerde gerekli önlemleri layıkıyla yerine getirmiştir. Komitemiz, yürüyüş ve miting benzeri çalışmalarımızda neler yapılması gerektiği konusunda edindiği tecrübeler ile belli bir kültürü büyük oranda kendi içinde oturtmuştur. Güvenlik Komitesi, tüm üyelerimizin de güvenlik konusunda belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri için çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz 14 aylık süre içerisinde GK kararıyla oluşturulma kararı verilen “Faşist Mekanlar Listesi” de Güvenlik Komitesi’nin çalışmasıyla oluşturulmuş ve takibi de yine komite eliyle yürütülmektedir.

İki komitemiz için bahsettiğimiz aktifliği Kent ve Trafik ile Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitelerimiz için söyleyemeyiz. Bu durumun iki boyutlu bir sebebi var. Birincisi bu iki komitenin çeşitli sebeplerle yaşadığı hareketsizlik, ikincisi ise siyasal süreçler içerisinde yaşanan gelişmelerin bu komitelerin önüne gündem olarak koyduğu konuların farklı araç ve biçimlerde bir yönde ilerlemesidir. Partimiz Bağımsızlık Yolu’nun ve bu iki komitelerimizin çok sayıda üyesi ekoloji, hayvan hakları, kent ve trafik gibi konularda bir son derece aktiftir. Genel faaliyet listemize bakıldığı zaman bahsedilen bu aktiflik net bir şekilde görülebilir. Fakat bu aktiflik, bölgelerdeki yerel pratikler, kurulan çeşitli hareket, platform ve benzeri birliktelikler üzerinden yaşandığı için Kent ve Trafik ile Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitelerimiz doğal bir sönümlenme yaşamışlardır. Bu komiteler hakkında ne yapılması gerektiği GK, Örgütlenme Sekreteri’nin ve komitelerdeki üyelerin üzerinde durması gereken bir konu olarak önümüzde duruyor.

Örgütlenme Sekreterliği’ne bağlı olarak bileşeni olduğumuz Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ise eylem, sahil temizliği ve basın açıklaması gibi icraatlarda bulunmuştur. Ekoloji ve hayvan hakları komitesi üyeleri başta olmak üzere çok sayıda üye arkadaşlarımız bu faaliyetlere katılmışlardır. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz pratiğin bir örneğidir. Ancak DYBDH’nin 2019 yılında 2018’e kıyasla hareketsiz bir süreç yaşadığı vurgulamak gerekli. Bu durumda hareketin bileşeni olan örgütler arası gerilimlerin önemli bir rolü var.

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Propaganda Sekreterliği Faaliyet Raporu

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Propaganda Sekreterliği örgütümüzün ortaya koyduğu fikri ve pratik ürünlerin haberlerini hazırlayarak; görünürlüğümüzü artırmak, örgütlenmeyi hızlandırmak ve sözümüzü yaymak amacıyla gecikme olmaksızın basına servis etmiştir. Ayrıca örgütümüzün yaptığı eylemlerde basınla gerekli ilişkileri kurup propaganda faaliyetlerini yürütmüştür.

Sekreterliğe bağlı ADL Genel Yayın Yönetmenliği yönetiminde faaliyet gösteren ve 23.01.2013 tarihinden beri yayın yapan ADL sitesi, ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları devrimci bir politik perspektiften bakarak yaptığı haberler ve röportajlar ile takipçilerine sunarak bahse konu dönemde de alternatif medya olma görevi görmüştür. ADL’nin haftalık istatistiğinin üyelere duyurulmasını organize ederek üyelerden gelecek olası eleştirilere dayanak sunmuştur.

Bağımsızlık Yolu’nun Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarını etkin şekilde kullanılmasını organize etmiştir. Özellikle Instagram hesabının çok daha efektif bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Örgütün Facebook sosyal medya hesabının yanı sıra var olan Omorfo Bölge Örgütü, Mağusa Bölge Örgütü ve Lefkoşa Bölge Örgütü’nün Facebook sayfalarına ilaveten Girne Bölge Örgütü’nün de Facebook sayfası açılmıştır. Yanı sıra Mağusa Bölge Örgütü’nün Instagram hesabı açılmıştır.

Sekreterlik; örgütün rutin olarak parçası olduğu 8 Mart, 1 Mayıs, Bağımsız Kıbrıs, Dünya Barış Günü, Onur yürüyüşü gibi eylemliliklerde örgütün varlığını görünür kılacak video, fotoğraf vb. Araçların elde edilip yayılmasını organize etmiştir. Propaganda amaçlı; 1 Mayıs için iki, 1. Olağan Genel Kurul ve Pahalılığı Protesto Mitingi için birer video hazırlamıştır.

Örgütün yayın organı ADL’nin ve resmi web sayfası bagimsizlikyolu.org’un yeni servere taşınması gerçekleştirilerek örgütün mali yükü hafifletilmiştir.

Sekreterlik, örgütün yaptığı Pahalılığı Protesto Mitingi’nin zeminini hazırlayan EKONOMİK KRİZE KARŞI HALKIN ACİL ÖNLEM TALEPLERİ ve Şimdi Fedakarlık Zamanı: ULTRA ZENGİNLER İÇİN ACI REÇETE konu başlıklı görsellerin hazırlanmasına ve yayınlanmasına katkı koyarak mitingin organizasyonunda rol oynamıştır.

Ayrıca pahalılığı protesto mitingine çağrı yapan görseller hazırlamış ve yayınlamıştır.

Miting sırasında canlı kayıt alınmasını ve gerçekleştirildikten sonra sosyal medyada ve basında görünür kılınmasını organize etmiştir.

Örgütün resmi web sitesinde sadece üyelerin ulaşabileceği forum niteliğinde bir ara yüzün eklenmesi organize edilmiştir.

Üyelerimizin televizyon ve radyo programlarına katılımlarını görseller aracılığıyla duyurmuştur.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği Faaliyet Raporu

Sekreterliğimiz 1. Olağanüstü Genel Kurul’dan bugüne kadar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Örgüt Okulu çalışmaları çerçevesinde “1928’de Kıbrıs Komünist Partisi Manifestosu”, “Neden Kıbrıslı Türk Halkı Diyoruz?” ve “Akel ve Kıbrıslı Türkler (1941-1955)” isimli 3 adet broşür üyelerimizin ve halkımızın yararlanması için hazırlanmıştır.

19 Mart 2019 Eğitim Sekreterliği olarak Omorfo’da çevirisini üyemizin yaptığı “Küba, Bir Devrin Anatomisi” adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

5 Nisan 2019 Eğitim Sekreterliği olarak Mağusa’da çevirisini üyemizin yaptığı “Küba, Bir Devrin Anatomisi” adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019 Eğitim Sekreterliği olarak Lefkoşa’da çevirisini üyemizin yaptığı “Küba, Bir Devrin Anatomisi” adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Örgüt Okulu ara dönem çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’da belli dersler açılmış ve üyelerimizin 10 derslik müfredatı tamamlamalarına olanak sağlanmıştır.

25 Ocak 2019 Örgüt Okulu ara dönem çalışmaları sonrasında sertifika töreni yapılmıştır. Bu kapsamda 8 üyemiz 10 derslik müfredatı tamamlayarak sertifikalarını almıştır.

Örgüt Okulu’ndan 116 üyemizin 69’u derslere katılmış, 22 üyemiz 10 derslik müfredatı tamamlayarak sertifikalarını almışlardır.

Okuma, izleme ve makale havuzu hazırlanarak, 2 ayda bir okuma, izleme ve makale listeleri güncellenmiş ve üyeler bilgilendirilmiştir.

Parti binamızda okuma havuzumuzdaki kitaplardan oluşan bir kütüphane oluşturularak üyelerimizin hizmetine sunul-muştur. Kütüphanemizde toplam 40 adet kitap bulunmaktadır.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nin Göçmenköy, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde düzenlemiş olduğu seminerler ile diğer bölgelerde düzenlenen film gösterimlerine ve eylemlerine bölgelerdeki üyelerimiz katılım göstermişlerdir.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği Faaliyet Raporu

17 Temmuz 2018,“Maharet Girişimcilikte Değil Zengin Ailede” başlıklı makale çeviri yapılarak ADL’de yayınlandı: http://www.ankaradegillefkosa.org/maharet-girisimcilikte-degil-zengin-ailede-aimee-groth/

7 Ağustos 2018, Kıbrıs Komünist Partisi (KKK) manifestosu İngilizceden çevrilerek Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu tarafından broşür olarak yayımlandı: http://www.ankaradegillefkosa.org/bagimsizlik-yolu-orgut-okulu-1928de-kibris-komunist-partisi-kkk-manifestosu-brosurunu-yayimladi/

12 Ağustos 2018, Limasol’da yüksek kiralara tepki olarak düzenlenen eylemin videosu İngilizceden çevrilerek Bağımsızlık Yolu sayfasında altyazılı olarak yayınlandı.

14 Ağustos 2018, Bağımsız Kıbrıs bildirisi ve eylem haberi İngilizceye çevrilerek ADL’de yayınlandı: http://www.ankaradegillefkosa.org/14th-august-demonstration-from-baraka-and-independence-path/

7 Eylül 2018, 28 Ağustos günü güneyde ilkokul ve ortaokul sendikalarının kamusal eğitimi savunma amacıyla düzenledikleri miting ardından Bandiera’nın yazdığı haber İngilizceden çevrilerek ADL’de yayınlandı: http:// www.ankaradegillefkosa.org/egitim-sektorunde-ki-kriz-ve-ogretmen-sendikalarinin-talebi-kapitalizme-karsi-kamusal-egitimi-savunmak-bandiera/

19 Eylül 2018, “Halkın Acil Önlem Talepleri” ve “Ultra Zenginler için Acı Reçete” bildirileri İngilizceye çevrilerek ADL’de yayınlandı. Aynı zamanda güney kontaklarından olan Bandiera’ya gönderildi ve Yunancaya çevirerek kendi sayfalarında yayınladılar:

İngilizce: http://www.ankaradegillefkosa.org/ independence-path-urges-the-government-to-take-action-against-the-crisis/

Yunanca: http://ban-dieracy.com/2018/10/ theseis-toy-t-k-kommatos-anexartitos-dromos-gia-tin-oikonomiki-krisi-poy-vionei-i-t-k-koinotita/

1 Aralık 2018 –İFF’de Madencilerin Anıları gösterimi ve söyleşiyle ilgili İngilizce haber yapıldı ve güney kontaklarına gönderildi, davet yapıldı. Ayrıca ADL’de yayınlandı: https://www.ankaradegillefkosa.org/international-workers-film-festival-in-cyprus-screening-memories-of-the-miners/

10 Ocak 2019 – Ara bölgede Khora kitabevi tarafından düzenlenen “Savaş ve Biz” tanıtım etkinliğine güney kontaklarından Bandiera davet edildi ve görüşme yapıldı.

23 Mart 2019 – Güneydeki antifaşist yürüyüş/toplantıya katılındı, Bandiera ile görüşme yapıldı.

29 Mart 2019 – “Güney’de Kooperatif Bankası İçin Kitlesel Eylem” çeviri haberi yapıldı: https://www.ankaradegillefkosa.org/guneyde-kooperatif-bankasi-icin-kitlesel-eylem-ceviri-haber/

30 Mart 2019 – Sel felaketiyle ilgili görüş ve önerilerimizi içeren İngilizce bir beyanat verildi, Bandiera tarafından Yunancaya çevrilerek yayınlandı.

18 Nisan 2019 – Nükleere Hayır eylemi basın açıklamasına katılındı.

18 Nisan 2019 – Güneydeki göçmen kadın cinayetiyle ilgili derleme/çeviri haber yapıldı. https://www.ankaradegillefkosa.org/guneyde-kadin-cinayeti-kayip-filipinli-emekcinin-cesedi-bulundu/

22 Nisan 2019 – Ara bölgedeki Nükleere Hayır eylemine katılındı.

26 Nisan 2019 -Kıbrıs’ın güneyindeki göçmen kadın cinayetindeki gelişmelerle ilgili ve güneydeki eylemi duyuran bir derleme/çeviri haber yapıldı: http://www.ankaradegillefkosa.org/kibrisin-guneyinde-gocmen-kadin-kiyimi-olu-sayisi-muhtemelen-7ye-yukseldi/

30 Nisan 2019 – Güneyde Filipinli Kadın Örgütlenmeleri OBRERAS ve FFOC ile görüşüldü.

2 Mayıs 2019 – Güneyde Adalet Bakanı’nın istifa etmesiyle ilgili çeviri haber yapıldı. https://www.ankaradegillefkosa.org/guneyde-adalet-bakani-istifa-etti/

2 Mayıs 2019 – “Aile İçi Şiddetin Ekonomik Kriz Döneminde Arttığı Görüldü” isimli makale/araştırma sonucu çeviri yapılarak yayınlandı: https://www.ankaradegillefkosa. org/aile-ici-siddetin-ekonomik-kriz-doneminde-arttigi-goruldu/

3 Mayıs 2019 FFOC ve Obreras Empoweredile yapılan görüşmenin Türkçe ve İngilizce haberleri yayınlandı.

TR: http://www.ankaradegillefkosa.org/bagimsizlik-yolu-filipinli-kadin-orgutlenmesi-obreras-empowered-ve-kibristaki-filipinli-orgutlenmeleri-federasyonu-ffoc-ile-gorustu/

İng: https://www. ankaradegillefkosa.org/ independence-path-has-met-with-the-representatives-of-the-federation-of-filipino-organisations-in-cyprus-ffoc-and-obreras-empowered/

13 Haziran 2019 – Güneydeki göçmen kadın cinayeti kurbanlarının ailelerinin devlete dava açacak olmasıyla ilgili çeviri haber yayınlandı: https://www.ankaradegillefkosa.org/guneydeki-gocmen-kadin-cinayeti-kurbanlarinin-aileleri-devlete-dava-aciyor/

Partimiz BY’nin 16 Nisan 2018 – Temmuz 2019 Arası Yapılan Faaliyetleri

17 Nisan 2018: Bileşeni olduğumuz “Nükleere Hayır Platformu” Sağlık Bakanı Filiz Besim İle görüştü.

18 Nisan 2018: Kadın Eğitimi Kolektifi, Makamer, DAÜ Mor Kadın Platformu, AFSA, TDP, Larnaka Türk Kadınlar Birliği ile ortak olarak Mağusa Mahkemesi önünde 2017 yılında öldürülen Burcu Akkaya’nın katilinin davasını takip ettiğimizi bildiren bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

18 Nisan 2018: İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen Gece Kulüpleri Çalıştayı’na pezevenklerin de çağrılması üzerine KEK ve Baraka ile beraber çalıştay sırasında bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

24 Nisan 2018: Bileşini olduğumuz Nükleere Hayır Platformu Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan santralle ilgili ara bölgede bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

29 Nisan 2018: Nükleere Hayır Platformu Lefkoşa çarşısında nükleer karşıtı eylem yaptı.

30 Nisan 2018: Halkı 1 Mayıs’a katılmaya çağıran bir “Çare Örgütlü Mücadele, Umut Emekte” başlıklı bildiri yayınladık.

1 Mayıs 2018: Tüm bölge örgütlerimizle birlikte Lefkoşa’da gerçekleşen 1 Mayıs yürüyüşüne katıldık.

3 Mayıs 2018: Bileşeni olduğumuz DYBDH hayvan refahı yasa tasarısıyla ilgili Tarım Bakanı ile görüştü

5 Mayıs 2018: Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi “Şartlı Tahliye Kurulu Kararını Objektif ve Adil Bulmuyoruz!” başlıklı bir bildiri yayınladı.

13 Mayıs 2018: Örgütümüzün içinde yer aldığı “Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu” kuruldu.

17 Mayıs 2018: Lefkoşa’da düzenlenen Homofobi, Transfobi, Bifobi karşıtı yürüyüşe katıldık.

26 Mayıs 2018: BY ve Baraka Lefkoşa’daki umut parkındaki ağaçların sulamasını gerçekleştirdi.

27 Mayıs 2018: Bağımsızlık Yolu Meclisi 24 Haziran yerel seçimlerinde, Belediye Meclisleri ve Belediye Başkanlıkları seçimine ilişkin olarak; Omorfo, Gönyeli, Lefkoşa ve Yeni Erenköy belediyelerinde başkanlık; Lefkoşa Belediyesi’nde de belediye meclisi üyelikleri ile ilgili seçim çalışması ve gerekli görülürse adaylık faaliyeti yürütmeleri için ilgili bölge komitelerine yetki vermeye karar verdi. Lefkoşa’da 3 belediye meclis üyesi adayı ile başkan adayı Mehmet Harmancı olan TDP, YKP ve BY ittifakında yer alma, Gönyeli’de bağımsız aday Mustafa Erk, Omorfo’da CTP adayı Osman Bican ve Yeni Erenköy’de bağımsız aday olan Tandoğan Yalkut’u destekleme kararı alındı.

29 Mayıs 2018: Afrika Gazetesi ve Meclis saldırganı faşistlerin şartlı tahliye kurulu kararı ile serbest bırakılması sonrası Başbakanlık önünde basın açıklaması okuduğumuz bir eylem yaptık ve kararı protesto ettik.

1 Haziran-24 Haziran arası neredeyse her gün parti üyelerimiz Parti Meclisinin aldığı karar doğrultusunda yerele seçimler için çalışmalara katıldı.

21 Haziran 2018: 8 Aralık 2014 tarihinde bir siyasal hareket olarak kurulan örgütümüz gerekli işlemleri tamamlayıp içişleri bakanlığına teslim ettiği evraklar ile partileşti.

22 Haziran 2018: Ülkemizde AKP eliyle yürütülen gerici çalışmaların odak noktalarından olan Hala Sultan Koleji’nde yaşanan olaylarla ilgili Yobazlara Mağduriyet Hediye Edilerek Gericilikle Mücadele Edilemez” başlıklı bir bildiri yayınladık.

24 Haziran 2018: Lefkoşa’da oluşturduğumuz İttifakın başkan adayı Mehmet Harmancı Lefkoşa Belediye Başkanlığını yeniden kazandı. Ayrıca Belediye meclis üyesi adaylarımızdan Ayşe İpçiler de yeniden meclis üyesi seçildi. Desteklediğimiz başkan adaylarından Gönyeli adayı Mustafa Erk de %12 gibi önemli bir oy aldı.

29 Haziran 2018: Yaşanan iş cinayetleriyle ilgili Çalışma Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktığımız bir protesto eylemi gerçekleştirdik.

5 Temmuz 2018: Haziran ayında kiralanan ve tadilatlarına başlanan ilk resmi binası olan parti genel merkezimizi GK toplantısı ile kullanmaya başladık.

6 Temmuz 2018: BY, KEK ve Baraka Gece Kulüpleri çalıştay raporunu değerlendiren bir açıklama yaptı ve raporun soruna çözüm değil kılıf aradığını belirtti.

8 Temmuz 2018: Bileşeni olduğumuz “Beleşe Deniz” mücadelesiyle ilgili Girne’deki “5 Mil Plajı”nda beleşe deniz eylemi gerçekleşti.

9 Temmuz 2018: Bağımsızlık Yolu Başbakanlık önünde bir basın açıklaması yaparak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami açılışı için adaya gelişi münasebetiyle onunla görüşecek olan kktc Başbakanı Tufan Erhürman’a bazı uyarılarda bulundu.

10 Temmuz 2018: Bağımsızlık Yolu, İçişleri Bakanlığı’na Bilgi Edinme Yasası uyarınca 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne saldırıp hapis cezası alan kişilerin şartlı tahliye edilmelerinin gerekçesini sordu.

24 Temmuz 2018: Kadın Eğitimi Kolektifi, Lefkoşa AKM’de “Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı” konulu bir konferans düzenledi.

27 Temmuz 2018: Bağımsızlık Yolu, sermayeye peşkeş çekilmek istenen ve iki aydır maaşları ödenmeyen CAS çalışanlarına destek ziyaretinse bulundu ve çalışanlarının yaşadıkları sorunlara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

27 Temmuz 2018: KEK kadın cinayetleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

1 Ağustos 2018: Bağımsızlık Yolu, Afrika Gazetesi’ne Ankara’da dava açılarak kktc makamlarının bu davaya alet edilmesine ilişkin Korku İmparatorluğunu Kıbrıs’ın Kuzeyine Taşıyamayacaksınız” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

7 Ağustos 2018: Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Karpaz’da bir eşeğe yönelik yaşanan şiddet olayı sonrasında Dipkarpaz Karakolu’na şikayette bulundu.

7 Ağustos 2018: Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’ne bağlı Örgüt Okulu yayınlarının dördüncü broşürü “1928’de Kıbrıs Komünist Partisi (KKK) Manifestosu“ yayımlandı.

11 Ağustos 2018: Bağımsızlık Yolu 15 maddeden oluşan “Ekonomik Krize Karşı Halkın Acil Önlem Talepleri’ni açıkladı.

14 Ağustos 2018: Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği Bağımsız Kıbrıs Yürüyüşü’nün 6. gerçekleşti. Örgütler Dereboyu’ndan TC Elçiliği önüne yürüdü ve basın açıklaması yaptı.

16-17 Ağustos 2018: Lefkoşa, Omorfo, Girne ve Mağusa’da “Ekonomik Krize Karşı Halkın Acil Önlem Talepleri” bildiri dağıtımı yapıldı.

19 Ağustos 2018: Gemikonağı’nda Beleşe Deniz eylemi gerçekleşti. Eylem sırasında sahile erişimi engelleyen işletme sahibi Beleşe Deniz eylemcilerine saldırdı.

20 Ağustos 2018: Bağımsızlık Yolu başbakanlık önünde kitlesel bir eylemle krize karşı halkın acil önlemlerini gündeme taşıdı.

23 Ağustos 2018: Beleşe Deniz Eylemcileri Gemikonağı’nda yaşanan saldırı ile ilgili “konu hak mücadelesidir, kişilerin kökeni ya da nereden geldiği meselesi değil” başlıklı bir açıklama yaptı.

27 Ağustos 2018: “Beleşe Deniz-Plajlar halkındır Hareketi” Başbakan’dan halkın deniz ve sahillere erişim hakkıyla ilgili randevu talep etti fakat olumlu cevap gelmedi.

28 Ağustos 2018: BY ve Baraka halkı 1 Eylül Dünya Barış Günü sokağa çağıran bir bildiri yayınladı.

31 Ağustos 2018: BY yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak 20 maddeden oluşan “Ultra Zenginler için Acı Reçete” başlıklı bir talepler listesi daha yayınladı.

1 Eylül 2018: BY ve Baraka 1 Eylül Dünya Barış gününde Kuğulu Parkta toplanıp kitlesel bir şekilde Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü. Cumhurbaşkanlığı’nın önünde basın açıklaması yapıldı.

2 Eylül 2018: DYBDH Alagadi Plajı’nda temizlik yaptı ve sahilde yaptığı basın açıklamasıyla hükümete sorumluluklarını hatırlattı.

4 Eylül 2018: KEK ekonomik krizden en çok kadınların etkilendiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

4 Eylül 2018: BY yaptığı yazılı açıklama ile ekonomik krize karşı mücadeleyi Kıbrıs sorununa malzeme yapmaya çalışan sendikal platformun eylemine katılmayacağını belirten “ekonomik krize karşı çare sınıf mücadelesi” başlıklı bir açıklama yaptı.

8 Eylül 2018: Parti Genel Merkezi’nde üyeler arası bir dayanışma gecesi gerçekleştirildi.

14 Eylül 2018: Bağımsızlık Yolu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı müsteşarı Asım İdris’in özel bir okulda müdürlük yapmak için görevinden istifa etmesi üzerine bir açıklama yaptı ve “Sermayeyle değil emekle işbirliği yapan bir siyaset için, Bağımsızlık Yolu’nda örgütlen!” çağrısında bulundu

18 Eylül 2018: İçişleri Bakanlığı, Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’ne saldıranların şartlı tahliyesine ilişkin Bağımsızlık Yolu’nun sorularına yanıt vermek için belirlediği 30 TL maliyetin ödenmesi üzerine hükümlülerin oy birliği ile tahliye edildiği cevabını verdi ve BY konuyu kamuoyuna açıkladı. Böylece faşistlerin 4’lü hükümetin ortak kararıyla tahliye edildiği belgelenmiş oldu.

21 Eylül 2018: “Beleşe Deniz-Plajlar Halkındır Hareketi ” randevu taleplerine cevap vermeyen Başbakan’ı Başbakanlık önüne koydukları siyah can simidi ile protesto etti ve bir açıklama yaptı.

26 Eylül 2019: Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Ombudsman Emine Dizdarlı’ya ziyaret etti ve özellikle özel sektör emekçilerinin haklarının korunması için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne siyasi baskı yapmak niyetinde olduğu Ombudsman ile paylaşıldı.

1 Ekim 2018: Bağımsızlık Yolu, yasama yılının yeniden açılış gününde meclis önünde basın açıklaması yaparak, özel sektörde sendikasız çalıştırılmayı yasaklayacak olan yasa değişiklik önerisinin yeniden meclise geldiğini müjdeleyerek milletvekillerine “Tatiliniz Nasıl Geçti?” diye sordu.

4 Ekim 2018: DYBDH Dünya Hayvan Hakları gününde meclis önünde basın açıklaması yaptı Hayvan Refahı yasasının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

10 Ekim 2018: BY, Sosyal Sigortalar Dairesi önünde yaptığı eylemle, dairenin çalışanların sosyal sigorta primlerinin patronlar tarafından yatırılması denetimi yükümlülüğünü yerine getirmemesini ve dairenin birçok uygulamasının emekçilerin yaşamında sorunlar yaratmasını protesto etti.

19 Ekim 2018: Bağımsızlık Yolu, yayınladığı “evdeki hesabı çarşıya uymayanlar bu çağrı sizedir” başlıklı bir çağrı metni ile halkı 26 Ekim Cuma günü gerçekleştireceği pahalılığı protesto mitingine davet etti.

19 Ekim 2018: Kadın Eğitimi Kolektifi, artan çocuk tecavüzleri ve istismarlarıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü’nü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’i göreve çağırdı.

18-19-20 Ekim 2018: BY Lefkoşa, Gönyeli, Mağusa, Girne ve Omorfo’da yaptığı bildiri dağıtımları ile halkı Pahalılığı Protesto Mitingi’ne katılmaya davet etti.

22-23-25 Ekim 2018: Pahalılığı Protesto Mitingi ile ilgili Lefkoşa, Mağusa, Omorfo ve Girne’de bildiri dağıtımı yapıldı.

24 Ekim 2018: BY, Afrika gazetesine açılan karikatür davası ile ilgili “Ne taşla sopayla, ne mahkemeyle davayla; Gazetelerimiz, düşüncelerimiz susturulamaz!” başlıklı bir açıklama yaptı.

26 Ekim 2018: BY’nin organize ettiği pahalılığı protesto mitigi gerçekleşti.

Kasım Başı: Tüm bölge örgütlerinde mitingimizi değerlendiren toplantılar yapıldı.

6 Kasım 2018: KEK’in düzenlediği eğitim seminerlerinin Lefkoşa güz dönemi başladı.

12 Kasım 2018: Derinya ve Aplıç kapıların açılması sonrası BY, “Derinya ve Aplıç Yetmez Tüm Kıbrıs’ı İstiyoruz” başlıklı bir açıklama yaptı

12 Kasım 2018: Khora Kitap Mağusa’da Kıbrıs Sorununun Nereside? Başlıklı bir panel düzenlendi ve Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı ve akademisyen Şevki Kıralp’ın da yer aldığı panelde ve örgütümüzden bir temsilci panelde konuşma yaptı.

20 Kasım 2018: Bağımsızlık Yolu Mağusa’nın da bileşenlerinden olduğu Mağusa 25 Kasım Organizasyon Komitesi MAS-DER’de yaptığı basın açıklaması ile 25 Kasım’a yönelik olarak, kadınların ve toplumun farkındalığını artırmak kadına şiddet, kadın cinayetlerine karşı dikkat çekmek amacıyla “Kadınım, Özgürüm, Farkındayım” sloganı ile bir dizi etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

20 Kasım 2018: BY, Baraka ve KEK yaptığı ortak açıklama ile yapılacak eylemlerle ilgili halka katılım çağrısı yaptı.

25 Kasım 2018: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde BY, Baraka ve KEK’in ortak organizasyonu ile Lefkoşa’da İçişleri bakanlığı, PGM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Meclis önünde eylem gerçekleşti. Ayrıca Mağusa, Omorfo’da çeşitli örgütlerle beraber ortak eylemler gerçekleştirdik. Girne de ise Girne birimimiz kaymakamlık önünde basın açıklaması yaptık.

29 Kasım 2018: KEK’in Lefkoşa’da düzenlediği eğitim seminerleri güz dönemi tamamlandı.

5 Aralık 2018: Bağımsızlık Yolu, sosyal medyada kırbaç ve beyzbol sopası fotoğrafı paylaşarak gündeme gelen Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun aile şirketinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne olan 53,513 TL tutarındaki borcuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

28 Aralık 2018: BY’nin 4. Kuruluş yıldönümü ile ilgili dayanışma yemeğimiz Lefkoşa’da kitlesel bir şekilde gerçekleşti.

3 Ocak 2019: Bağımsızlık Yolu vicdani ret hakkına ilişkin bir basın açıklaması “Hükümet Vicdani Ret hakkıyla ilgili adım atmalıdır” başlıklı bir açıklama yaptı.

4-5 Ocak 2019: KEK toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili YDÜ’de eğitim verdi.
10 Ocak 2019: Bağımsızlık Yolu, asgari ücretin dün yapılan toplantıda belirlenmemesine dair bir açıklama yaptı ve özel sektör emekçileri için ya özelde sendikalaşma ya da asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesinin atılabilecek adımlar olduğunu belirtti.

22 Ocak 2019: Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Sorunu’nun çözüm modeline yönelik tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı ve Federasyonun halkımızın çıkarları için bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

24 Ocak 2019: BY Örgüt okulu son dönem eğitimleri tamamlandı ve 10 derslik programı tamamlayan üyelerine belgeleri verildi.

4 Şubat 2018: KEK 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylem organizasyonu için açık çağrı yaptı.

15 Şubat 2019: Bağımsızlık Yolu, 18 yaşından küçük iki kişinin yaşanan iki “iş kazasında” yaralanmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

15 Şubat 2019: BY Örgüt Okulu tarafından hazırlanan “Neden Kıbrıslı Türk Halkı Diyoruz?” başlıklı broşür yayınlandı.

18 Şubat 2019: KEK tarafından organize edilen ve ülkenin pek çok şehrinde gösterimleri yapılan film festivali Feministival’in dördüncüsü başladı.

25 Şubat 2019: Bağımsızlık Yolu Meclisi, son 2 ayda 3 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesi üzerine “Patronların ve Bakanlığın Karşısında, Emekçilerin Yanındayız” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

1 Mart 2019: KEK’in organize ettiği 4. Feministival son gösterimi ile tamamlandı. Film Festivali 3 şehir 7 farklı noktada katılımcıları ile buluştu. Feministival, Akdoğan’da AFSA, Lefkoşa’da Göçmenköy GÖÇ-TAŞ, Baraka Kültür Merkezi ve KTOEÖS lokalinde ve Omofo’da GÜKAD iş birliği ile gerçekleşen biletsiz ve ücretsiz gösterimlerde 5 farklı filmi katılımcıları ile buluşturdu

4 Mart 2019: BY Omorfo Bölge Örgütü 1.Olağan kurulu gerçekleşti.

7 Mart 2019: Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla gerçekleşecek 8 Mart Yürüyüşü için halka çağrı yaptı.

8 Mart 2019: BY 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’da sokağa çıktı.

12 Mart 2019: Bağımsızlık Yolu, CTP Parti Meclisi Üyesi Bengül Gargınsu’nun kitap bulundurmaktan tutuklanmasına ilişkin bir “okumak suç olduysa bizi de alın” başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklamada dava günü için mahkeme önüne toplanma çağrısı da yapıldı.

14 Mart 2019: Kitap bulundurma davası ile ilgili tutuklulara mahkeme önünde destek verildi. BY’nin açıklaması sonrası çok sayıda örgüt de mahkeme önüne toplanma çağrısı yapmıştı. Oluşan muhalefet sonrası tutuklananlar serbest kaldı.

17 Mart 2019: BY Mağusa Bölge Örgütü 1. Olağan Kurulu gerçekleşti.

20 Mart 2019: Bağımsızlık Yolu, Omorfo’da yaşanan “ iş kazasında”, çalışan bir emekçinin çocuğunun yaralanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı ve “çalışanlar mesai saatinde çocuklarını nereye bırakacaklar?” sorusunu sordu.

20 Mart 2019: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı BY’yi ziyaret etti. Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Atakan bakanlığına bağlı kurumlarla ilgili bilgi verirken Bağımsızlık Yolu yetkililerinin bununla ilgili sorularını yanıtlayarak önerilerini dinledi.

22 Mart 2019: Kadın Eğitimi Kolektifi son günlerde artan kadına şiddet olayları nedeniyle bir basın açıklaması yaparak, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin işlevini sorguladı.

30 Mart 2019: Bağımsızlık Yolu, Kıb-Tek yönetiminin medya danışmanlığı için hizmet alımı yapması konusunda “Özel Sektör gibi davranarak Kamu Olunmaz“ başlıklı bir açıklama yaptı.

30 Mart 2019: BY, yaşanan sel felaketi sonrası “tüm inşaatlar 3 aylığına derhal durdurulsun” başlıklı bir açıklama yayınladı.

1 Nisan 2019: Kadın Eğitimi Kolektifi Alayköy’de yaşanan kadın cinayetiyle ilgili “Polis Uyuyor, Kadınlar Öldürülüyor” başlıklı bir açıklama yaptı.

5 Nisan 2019: Bağımsızlık Yolu devlet hastanelerinde “bağış” adı altında ücret alınmasına ilişkin “Ücretsiz Kamusal Sağlık Haktır, Piyasalaştırılamaz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

7 Nisan 2019: BY Girne Bölge Örgütü 1. Olağan Kurulu gerçekleşti. Girne Birimi Bölge Örgütü oldu.

17 Nisan 2019: Bağımsızlık Yolu, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun hakaret ve tehditlerine maruz kalan polislerin haklarına ilişkin bir “Polis sivile Bağlansın, Polisler Sendikalaşsın” başlıklı açıklama yaptı.

24 Nisan 2019: BY’nin de aralarında yer aldığı iki halktan 40’ın üzerinde örgüt Çernobil faciasının yıldönümünde ara bölgede nükleer karşıtı eylem düzenledi.

29 Nisan 2019: BY halkı 1 Mayıs’ta sokağa çağıran basın açıklaması yayınladı.

30 Nisan 2019: Lefkoşa, Omorfo ve Girne’de 1 Mayıs ile ilgili bildiri dağıtımı yapıldı.

1 Mayıs: Merkezi olarak Lefkoşa’da gerçekleşen 1 Mayıs yürüyüşüne tüm bölge örgütlerimizle kitlesel bir şekilde katıldık.

3 Mayıs 2019: Bağımsızlık Yolu, Filipinli Kadın Örgütlenmesi “Obreras Empowered” ve Kıbrıs’taki Filipinli Örgütlenmeleri Federasyonu (FFOC) ile bir görüşme gerçekleştirdi.

3 Mayıs 2019: Bileşeni olduğumuz 17 Mart Organizasyon komitesi 18 Mayıs’ta yapılacak yürüyüşle ilgili katılım çağrısı yaptı.

7 Mayıs 2019: Girne dağ yolunda gerçekleşen “kaza” sonrası, gerçekleştirilen eylemler esnasında Başbakanlık kapısının kırılması nedeniyle, BY ve Baraka üyesi devrimciler, kendilerine okunan davanın polis tarafından tebliğ edilmemesi üzerine bugün mahkemeye gidip tebligatlarını aldılar.

10 Mayıs 2019: BY Örgüt Okulu “AKEL ve Kıbrıslı Türkler” başlıklı broşürü yayınladı.

11 Mayıs 2019: Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi istifasını sunan 4’lü koalisyon hükümetinin yasal düzenlemelerle ilgili performansına ilişkin bir değerlendirme metni yayınladı.

18 Mayıs 2019: 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla Lefkoşa’da açık ve onurlu temasıyla Onur Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bileşeni olarak içerisinde yer aldığımız bu eyleme üyelerimizle birlikte katıldık.

23 Mayıs 2019: Bağımsızlık Yolu kurulan UBP-HP Hükümeti’nin yarattığı siyasi tartışmalara ilişkin “Gelen Giden Tüm Hükümetler Aynı Olacak, Farkı Devrimci Muhalefet Yaratacak” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

26 Mayıs 2019: BY Lefkoşa Bölge Örgütü1.Olağan Kurulu gerçekleşti.

7 Haziran 2019: Bağımsızlık Yolu, Girne’de soygun gerçekleştiren iki kişinin Ercan’dan çıkış yaptığı iddialarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı ve polisin üst kademesi içinde mafya, uyuşturucu ve soygun bağlantılarının araştırılması gerektiğini vurguladı.

15 Haziran 2019: Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi “Kadına Yönelik Şiddet Suçlarında Teminat Şartları Ağırlaştırılmalı” başlıklı bir bildiri yayınladı.