Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu

(14 Temmuz 2019 – 11 Temmuz 2021)

Genel Sekreterlik

Partimiz Bağımsızlık Yolu örgütsel olarak geçirdiği yıllardan sonra siyasal bir parti olarak 2018 yılında kaydını yaptıktan sonra ilk Genel Kurulu’nu 14 Temmuz 2019’da gerçekleştirdi. Gerek Tüzük gerek yönetmelik gerekse de yürütme organlarının işleyişi bakımından bu tarihten itibaren hepimiz için yeni bir dönemin kapıları açıldı. Bu iki yıl, o tarihe kadar örgüt olarak davranmaya ve bunun gereklerine göre hareket etmeye alışmış yapımızdan bir siyasal partinin gereklerini yerine getirmeyi öğrenmeye geçmek için kısa bir süredir. Ancak biz sadece bürokratik süreçlerle ilgili kendimizi geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Referandumu gibi zorlu bir siyasal süreci, pandemi gibi evlere kapanarak geçirildiği için siyasal çalışmanın etkilendiği bir dönemi ve ülke tarihinde işçi sınıfının devrimci partisi olma iddiasıyla şekillendirilen bir siyasal programı bu kısa döneme sığdırdık. Dahası mali olarak da aidat dışında gelirler yaratmak için çabalar geliştirdik. Parti binalarımızı Lefkoşa dışına taşıma kararı aldık ve bunun ilk adımını Mağusa bölgemizde gerçekleştirdik.

Genel Sekreterliğimiz bir yandan siyasal çalışmalarda partimizin görünen yüzü olma görevini yerine getirirken, diğer yandan da parti içi kurumsallaşmanın yerleşmesi için çalıştı. Örgütlenme ve Mali Sekreterliklerin bölgelerle ilişkisi denetlendi, bölge sorumluları ile temas halinde her bölgenin kendi yapısı ve ihtiyacı doğrultusunda partinin açılımlar sağlaması için GK ve PM’de girişimlerde bulunuldu.

Bu doğrultuda tek tek üyelerin bölge komiteleri ile ilişkilerinden, bölge komitelerinin merkez organlarla olan ilişkilerine kadar her konuda hazır olmaya çalışıldı.

Genel Sekreter olarak PM ve GK’nın toplantılarının organize edilmesi, alınan kararların kayda geçirilip üyenin bilgisine en kısa sürede sunulması ve kararların takip edilerek hayata geçirilmesi için de aktif çalışıldı. Yoğun ancak öğretici bir süreç yaşandı ve tüm bunların partimizin kolektif hafızasında yer edinebilmesi için de kaydı tutuldu.

Parti Meclisi

Parti Meclisimiz 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul tarafından seçildikten sonra günümüze kadar geçen iki yıllık sürede, araya pandemi ve kapanma süreçleri girmesine rağmen 10 toplantı gerçekleştirmiştir. Hem siyasal hem de örgütsel kurumsallaşma açısından yoğun geçen BY Parti Meclisi 1. Döneminde partimizin tutumunu belirleyen önemli kararlar alınmıştır.

– Çalışanlar için 20 TL, işsiz ve öğrenciler için 10 TL aidat belirlenmiştir.

– Genel Kurul Evraklarının hazırlanması, YSK’ya teslimi ve takibi Meclis bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmüştür.

– Disiplin Yönetmeliği güncellendi ve yürürlüğe girdi.

– Mali İşler Yönetmeliği onaylandı ve yürürlüğe girdi.

– Üye Kayıt İşlemleri Yönetmeliği onaylandı ve yürürlüğe girdi.

– Kira sözleşmelerinin imzalanabilmesi için Mali Sekreter’e yetki verilmiştir.

– PM çeşitli zamanlarda BKP, YKP, KSP ve TDP’den gelen çeşitli işbirliği tekliflerini değerlendirdi.

– PM Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı’yı aktif olarak sokakta desteklemeye karar verdi. Bu desteği hem Bağımsızlık Yolu’nun kendi ayrı çalışması hem de ortak kampanya ekibi içinde yürütmeye karar verdi. Parti üyelerimizin kampanya çalışmasına parti örgütleri aracılığı ile dahil olasının önemine vurgu yaptı ve Genel Komite ile Bölge Komitelerini bu doğrultuda görevlendirdi.

– Anayasa değişikliği referandumunda HAYIR oyu verilmesi kararı alındı.

– 2019 ve 2020 yıllarının mali raporları onaylandı.

– Süreç içinde Meclis’te boşalan iki kişinin yeri PM tarafından dolduruldu.

– Parti üyelerinin YSK kayıtlarına yüklenmesi için gerekli şifreler alındı ve GK’ya teslim edildi.

– 2. Olağan Genel Kurul tarihi 11 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

– Muhalefet Programı örgüt dökümanı olarak onaylandı. PM tarafından örgüt metni olarak onaylanmış olan Muhalefet Programı’nın, PARTİ PROGRAMI olarak kabul edilmesi talebi ile II. Olağan Genel Kurul gündemine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

– Partimizin yaklaşan genel seçimlerde tek başına seçime girebilmesi için çalışma yürüten bir komisyon oluşturuldu. Komisyon çalışmalarını 2. Dönem Meclis’ine bir rapor olarak sunmakla görevlendirildi.

– II. Olağan Genel Kurul’a; Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti şovenizminin artan sıkıştırmaları karşısında federal bir Kıbrıs irademizi vurgulayan bir kurultay kararı taslağının karar olarak onaylanmak üzere meclis adına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

– II. Olağan Genel Kurul’da parti üyelerinin oylamasına sunulmak üzere 9 tüzük değişikliği Meclis tarafından gündeme sunulacak şekilde onaylandı.

Genel Komite

Genel Komitemiz 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Parti Meclisi tarafından 20 Temmuz 2019 tarihli ilk toplantısında görevlendirilmiş ve günümüze kadar geçen iki yıllık sürede, araya giren pandemi ve kapanma süreçlerine rağmen 24 toplantı gerçekleştirmiştir.  Partimizin Mali, Eğitim, Örgütlenme, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler ile ilgili süreçleri Bölge Komiteleri ile istişare içerisinde ve Parti Meclisimizin yönlendirmeleri ışığında, ideolojik-politik çizgimize uygun şekilde yönetilmiştir.

– Parti aidat makbuzları bastırıldı.

– Tükenen fularlarımız yerine 100 adet yeni fular yaptırıldı.

– Genel Kurul Kararlarının üyelerimiz arasında yaygın tartışılması için, bölgelerde kitle toplantıları organize edildi. Genel Kurul Kararı olan “Hükümete Değil Muhalefete Talibiz” şiarının geliştirilmesi ve altının doldurulması amacıyla, Muhalefet Çalıştayı organize edildi. Çalıştay’da parti üyeleri tarafından ortaya konan fikirler, on başlık altında rafine edildi ve Parti Meclisi ile istişare içerisinde gözden geçirilerek Parti Programı olarak hazırlandı.

– Parti gelirlerinin arttırılması amacıyla bir dayanışma yemeği ve bir de parti piyangosu düzenlendi.

– Genel Merkez’in Google Map’dan bulunması için gerekli işlemler yapıldı.

– Girne Bölgesi ile işbirliği halinde bölge için megafon alındı.

– Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partimizin alacağı tutumu netleştirmek için üyelerimizin eğilimlerini ölçmek için kitle toplantıları organize edildi. Ardından Parti Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, seçim çalışmalarına azami katkı sağlamak amacıyla süreç idare edildi.

– Onur Kurulumuzun talepleri doğrultusunda bir karar defteri temin edildi. Ayrıca tüm Onur Kurulu üyelerine Parti mevzuatının bulunduğu kitapçıklar hazırlandı.

– Pandemi sürecinde ihtiyaçlı üyelerimize katkıda bulunmak için bir Dayanışma Fonu oluşturuldu. Ardından bu fonun kalıcı hale getirilmesine ve belirli periyodlarla bu fona genel bütçeden kaynak aktarılmasına karar verildi.

– Bölge Komitelerinin İşleyişi ve Üyelerin Hakları Hakkında bir genelge yayınlanarak, parti içi çalışmaların düzenli hale gelmesi için çalışma yürütüldü.

– Üyelere SMS gönderilmesi için kurumsal bir domain ve SMS satın alındı. Ayrıca SMS’ini kontrol etmeyen üyelere de ulaşabilmek için bir de duyuru WhatsApp hattı oluşturuldu.

– Üyelerimizin internet üzerinden partiye ulaşma ve fikir belirtme kanalı olan B uloy’un grup kuralları belirlendi ve duyuruldu.

– “Kendi Ağızlarından Kıbrıs Milliyetçileri” isimli broşür, internet üzerinden yayınlandı.

– Mağusa Bölge Örgütümüze bir lokal tutulması üzerine, yeterli miktarın temin edilmesi için merkez bütçeden katkı yapıldı.

Örgütlenme Sekreterliği

Örgütlenme Sekreterliği, sona eren dönem boyunca Bölge Örgütlenme Sorumlularından gelen bilgilere dayanarak, her ay üye listelerimizi güncellemiş ve bunu Genel Komitemizin bilgisine sunmuştur. Bu sayede, hem güncel bir şekilde örgütlenme faaliyetlerimiz takip edilmiş, hem üyelerimiz ile yakın temas sürdürülmüş hem de çeşitli sekreterliklerin çalışmalarını yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları veriler güncel tutulmuştur.

14 Temmuz 2019’da gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul’umuzda üye/aday üye toplam sayımız 116 kişi idi. Bugün itibariyle üye/aday üye toplam sayımız 146’dır. Yani iki yıl içinde üye sayımızda rakamsal olarak 30 kişilik, yüzdelik olarak %25,86’lık bir artış olmuştur. Bu rakam geliştirilmesi gereken bir rakam olmakla birlikte, partimizin ideolojik bütünlüğe önem veren tavrı nedeniyle birçok kişinin aday üyeliğini veya üyeliğini reddettiği ve bir kısım üyenin de Onur Kurulu kararı ile üyelikten atıldığı da akılda tutulmalıdır. Bunun yanında sınıf siyasetinin zorlu koşullarına ayak uyduramayan veya özel yaşamındaki sorunlarından dolayı istifa eden üyelerimiz de olmuştur. Pandemi koşulları nedeniyle sokak çalışmalarının ve parti buluşmalarının sekteye uğraması da bir etkendir. Bir sonraki dönemde %40’lık bir büyüme hedefi ile hareket edilmesi yerinde olacaktır.

Örgütlenme Sekreterliği’ne bağlı aktif çalışan Hukuk ve Güvenlik Komisyonlarımız bu dönemde çok verimli işler yapmıştırlar. Güvenlik Komisyonumuzda yeni bir yapılanmaya gidilerek, Güvenlik Sorumlusuna bağlı Bölge güvenlik sorumluları belirlemeye başladık. Bu çalışma henüz tamamlanmamıştır ancak yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Güvenlik Komisyonumuz üyelerimizin eylemlerdeki huzur ve güveni için özveri ile çalışmış, özellikle son dönem yükselen tansiyonlu eylemlerde çok aktif bir enerji ile katkı koymuştur.

Hukuk komisyonumuz ise, hem merkez örgütümüze hem de bölge örgütlerimize hukuki konularda görüşler hazırlamış, bilgi edinme başvurusu taleplerini kaleme almış, çeşitli devlet kurumlarında takip edilmesi gereken bürokratik prosedürlerde yardımcı olmuş, partimiz tarafından hazırlanan yasa değişikliklerine katkı sağlamış, ülke gündemine gelen yasalarla ilgili görüşler üretmiş, üyelerimize açılan davalar ve soruşturmalarda gönüllü olarak bulunmuş, kısacası partimizin en çok çalışan komisyonu olarak emek mücadelesini hukuk alanında temsil etmiştir. Hukukçu yoldaşlarımız Gancelli Davası olarak bilinen davada, Savcılığın davayı geri çekmesine neden olacak bir başarı ile çalışırken, Bilişim Suçları Yasası’na karşı diğer örgütlerle birlikte yürütülen süreçte, BMBP’nun Hukuk Komitesinde, partimiz için hazırlanan kira sözleşmelerinde ve kendilerine ihtiyaç duyulan her noktada hazır bulunmuşlardır.

Örgütlenme Sekreterliğimiz 1. Dönem çalışmalarını yeni kurulan bir sınıf partisinin karşılaştığı zorluklara rağmen, kurumsallaşma süreçlerini ilerleterek tamamlamıştır. Elbette daha kat edilmesi gereken çok yol, ulaşılması gereken çok daha büyük hedefler vardır. Bunları da bir yandan partimizi büyüterek, bir yandan da parti içi örgütlenmemizi sıkılaştırarak, hızla başaracağımıza güvenimiz tamdır.

Eğitim Sekreterliği

Eğitim Sekreterliği tarafından partimiz içinde üye ve aday üyelerimiz arasında fikirsel birliği sağlamak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Örgüt Okulumuz, Ekim 2019 tarihinde 5. Eğitim dönemine Girne’de başlamıştır. Toplamda beş aylık uzun soluklu bir süreç içerisinde, okulumuza ait 10 derslik müfredatımız üyelerimizle buluşturulmuştur.

“Devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz” sloganıyla sürdürdüğümüz 5. Dönem Girne Örgüt Okulumuz Şubat 2020 tarihinde toplamda yedi mezunla dönemi kapatmıştır. Şubat ayında tamamlanan fakat o dönem önce seçimler ve sonrasında da pandemi sürecinden dolayı gerçekleştiremediğimiz sertifika törenimizi Temmuz 2020’de yapabildik. Mevcut üyelerimizin 25’i on derslik müfredatın tamamını alarak Örgüt okumuzdan mezun olmuş durumdadır. 49 üyemiz bazı derslere katılmış ancak henüz mezun olmamıştır. 72 üyemiz ise henüz herhangi bir derse katılmamıştır. Önümüzdeki dönemde bu sayıları arttırmak gerekmektedir.

Lefkoşa Bölge Örgütünün talebi ile Örgüt Okulumuza ait tek oturumluk üç dersimiz, Aralık 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında Eğitim Sekreterliği tarafından Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirildi.

Sekreterlik altında yer alan Okuma, izleme ve makale havuzları olabildiğince güncellenerek genişlemiştir. Bu havuzlardan yararlanarak, iki ayda bir üyelerimizin faydalanabilmesi için okuma, izleme ve makale listeleri hazırlanmış ve üyelerimizle paylaşılmıştır.

Geçtiğimiz Sekreterlik dönemi parti binamızda okuma havuzumuzdaki kitaplardan oluşan bir kütüphane oluşturularak üyelerimizin hizmetine sunulmuştu. Bu dönem hem kütüphanemizdeki kitap sayısı genişleyerek 73 adet kitaba ulaşmış, hem de kütüphane kullanım kuralları oluşturularak üyelerimizin kitap ödünç alma işlemini gerçekleştirebilmesi sağlanmıştır.

Eğitim Sekreterliği bünyesinde yukarıda yer alan rutin faaliyetlerin gerçekleşmesine kolektif emek koyarak olanak sağlayan yoldaşların katkısı büyüktür.

Dış İlişkiler Sekreterliği

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği, 20 Haziran 2019 – 11 Temmuz 2021 sürecini kapsayan dönem içerisinde “pandemi döneminde gerçekleştirilen charter uçuşlar, herkesin sağlığı için standart koşullar, karantinasız girişler, tedavi protokolü, uyuşturucu, kadın ticareti, kumar ve mafya, faşistlere karşı irade, federasyon konusunda geleceğini belirleme ve güneydeki polis şiddeti” konularında bildiriler yazmış ve bu bildiriler yaygın olarak dağıtılmıştır.

Sekreterliğimiz, çeşitli basın açıklamalarını yabancı dillere çevirerek yaygın dağıtımını gerçekleştirmiş ve halkımızın politik sözünün uluslararası kamuoyuna ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca ülkemizdeki tartışmalarda fikir verecek haber ve bildirileri de Türkçe’ye çevirerek fikri zenginliğe olumlu bir katkı yaratmaya çalıştık.

Dış İlişkiler Sekreterliği çeşitli partilerle dayanışma mesajı yayınlamıştır. Ayrıca, Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Açık Mektup ve Fransa’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Isabelle Dumont’a Açık Mektup” başlıkları altında iki mektup yazmıştır. Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği “Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler ve The Left and The Cyprus Problem” başlıklı davetlere katılım göstermiştir.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği, Covid 2019 süresince yurtdışında karantinada kalan Bağımsızlık Yolu üyeleri ile söyleşi gerçekleştirerek onlarla bulundukları yerde dayanışma göstermiştir. Yakın zamanda ise Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreterliği aracılığı ile Slovak Elçiliği himayesinde gerçekleşen iki toplumlu parti buluşmalarına katılmak için başvuru talebinde bulunulmuştur. Yukarıdaki raporda sunulan içeriğin oluşmasında sekreterlik bünyesinde oluşturulan Dış İlişkiler Komisyonu’nun ortaya koyduğu kolektif emek ve özveri çok büyük bir rol oynamıştır.

Basın Yayın Sekreterliği

Bağımsızlık Yolu Basın Yayın Sekreterliği büyük bölümü Pandemi içerisinde sosyal mesafe kuralları gereği sokakta sözümüzü söylemenin imkanlarının daraldığı koşullarda teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak adımlar da atarak partimizin sözünün kitleler tarafından duyulur olması için yoğun bir şekilde çalışmıştır.

Bu dönemde Partimizin sosyal medya hesapları olan Facebook, Twitter, İnstagram hesapları etkin kullanılmaya devam edilirken, Youtube hesabı faalleştirilmiş, başta Spotify olmak üzere Podcast Kanalları oluşturulmuş ve faal kullanıma alınmıştır. Ayrıca Partimizin bölge örgütlerinin kendi sözlerini yayabilecekleri Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Omorfo bölge sosyal medya hesapları da merkezi hesaplarla koordineli bir şekilde bu dönemde kullanılmıştır.

Partimizin sözünü yayabileceği 3 basılı yayın organı, ikisi bölgesel, biri merkez olarak bu dönemde faaliyete geçmiştir. Lefkoşa bölgesinde Sınıf Gazetesi, Girne Bölgesinde ise Emek Gazetesi 2 aylık periyodlarla yayın hayatlarına başlamıştır. Ayrıca partimizin ideolojik alanını genişletmek adına Mevsimlik olarak yayınlanacak politik / teorik dergimiz Özne de “Post Modernizm” dosya konulu ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.

Partimizin ilk yayın organı olan AnkaraDegilLefkosa.org (ADL) haber portalımız ise özellikle pandeminin en yoğun hissedildiği ilk kapanma dönemi boyunca gösterdiği yoğun emek ile hem güvenilir, hem de etkili bir araç olarak öne çıktı. Ayrıca bu dönemde ADL için ayrı sosyal medya hesapları açılarak, partimiz sosyal medya hesapları ile ADL sosyal medya hesapları ayrıştırılarak hem Partimizin kendi ürettiği propagandası daha görünür hale getirildi, hem de ADL’nin özerk devrimci bir haber sitesi olarak daha geniş bir hareket alanına sahip olması için zemin yaratıldı.

Partimizin resmi web sitesi olan bagimsizlikyolu.org ise parti bildige, broşür, kitapçık, gazete ve güncel bildirilerimizin yüklenmeye devam edilmesi ile faaliyetlerini sürdürdü.

Pandemi ve krizin bedelinin emekçilere ödetilerek, ultra zenginlerin görmezden gelindiği ve sokağa çıkmanın yasak olduğu kapanma dönemi içerisinde partimizin Servet Vergisi sözünün yayılması için sosyal medya kampanyası düzenleyerek çeşitli videolar, görseller ve üyelerimizin de katılımı ile Kıbrıs tarihinde bir ilk teşkil edecek şekilde düzenlenen sosyal medya eylemlilikleri Basın Yayın Sekreterliğimizin koordinasyonu ile bu döndemde gerçekleştirildi ve Servet Vergisi talebimizin toplumun en geniş kesimlerine ulaşması ve kabul görmesi sağlandı.

Sokağa Çıkma Yasağı ile girdiğimiz 1 Mayıs 2020’de “Her Ev 1 Mayıs Alanı” sloganı ile üyelerimiz ve sempatizanlarımızın yoğun katılımı ile sosyal medya mitingi gerçekleştirildi ve kapanma koşullarında dahi emekçinin partisinin emeğin sesinin yükseltmekten geri durmayacağı gösterildi.

Partimizin kendi sözünü yaymasında önemli bir araç olarak yeni oluşturulan Podcast kanallarımız üzerinden haftada iki defa Salı ve Cuma günleri olmak üzere üyelerimizce yazılan köşe yazıları, yeni oluşturulan Podcast Ekibimiz tarafından seslendirilerek sosyal medya aracılığı ile yayınlanmaya başlandı.

Kendi medyamızı yaratmamız adına önemli bir adım olarak 2 haftada bir Salı günleri Web TV Programı olarak yayınlanmaya başlanan “Emeğin Gündemi” Programı’mız Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde startını vererek periodik olarak bu dönemde yayınlanmaya başlandı.

Toplumsal olarak önem arz eden konuların Parti’mizin idelojik süzgecinden geçirilerek tartıştırıldığı “Emeğin Sesi” Podcast Programı da yine 2 haftalık periyodlarla bu dönemde yayın hayatına başladı.

Bu dönemde Parti’mizin merkez örgütü ve bölge örgütlerinin çeşitli toplumsal konularda yayınladığı 100’den fazla bildiri Basın Yayın Sekreterliğimiz aracılığı ile basına ulaştırıldı. Sekrterliğimizce bildiriler için görseller hazırlanarak bildirilerin daha geniş kitlelerce görünür olması sağlandı. Birinci kapanma döneminde Sekreterliğimizin koordinasyonu ile bildiriler video olarak yayınlanırken, Podcast Kanalları’mızın oluşturulmasının ardından yazılı olarak yayınlanan bildirilerimiz Podcast Kanalları’mızda da seslendirilerek yayınlanmaya başlandı.

Parti’mizin sokakta gerçekleşen neredeyse tüm basın açıklması, yürüyüş ve eylemleri canlı yayınlar veya video kayıtlarının sosyal medyada yayınlanması vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşmasına aracılık edildi. Tüm bu çalışmaların yapılabilmesini yoğun emeğin yanı sıra Sekreterlik bünyesinde oluşturulan ekipler ve sorumluluk delegasyonları ile hem kurumsallaşarak, hem de kolektif bir şekilde ilerlemek ile mümkün oldu.

PARTİMİZ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

02.08.2019: Asgari Ücret artışının yetersizliğini protesto eden bir basın bildirisi yayınlandı.

12.08.2019: Bağımsız Kıbrıs eylemleri kapsamında, Genel Sekreterimizin konuşmacı olduğu “Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu: Beklemekten Öte Bir Barış Mücadelesi İçin Neler Yapılabilir” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

14.08.2019: Bağımsız Kıbrıs yürüyüşü çerçevesinde güzergah üzerinde bulunan İngiliz Elçiliği’ne ve Amerikan Temsilciliğine siyah çelenk bırakıldı ve eylem TC elçiliği önünde okunan ortak basın açıklaması ile sona erdi. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

23.08.2019: Malazgirt Zaferi kutlamalarının ülkemize taşınması üzerine, “İşgalci ve İşbirlikçilere: Fetihçi zihniyeti Kabul Etmeyeceğiz” başlıklı basın açıklaması yayınlandı.

23.08.2019: Asgari Ücret Saptama Komisyonu protesto edilerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına simit bırakıldı.

01.09.2019: 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle, Baraka ile birlikte Dış İşleri Bakanlığı önünde kitlesel eylem gerçekleştirildi. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

16.09.2019: Dış İlişkiler Sekreterliğimiz “Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler” başlıklı açık tartışmaya katıldı.

19.09.2019: Kamusal ve ücretsiz eğitim hakkına vurgu yapmak için, eğitim Bakanlığı önünde “Çekin Ellerinizi Çocukların Yakasından” başlıklı bir eylem gerçekleştirildi.

28.09.2019: Baraka ile birlikte bir basın toplantısı düzenledik ve ülkemizin çevresinde petrol, doğal gaz arama çalışmalarına karşı olduğuma gerekçelerimizi izah ettik. Çağrı “Petrol Uğruna Ülkene Kıyma” başlığı ile yapıldı. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

08.10.2019: Örgüt Okulu 5. Dönem eğitimleri Girne Bölgesi’nde başladı.

13.10.2019: Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldıran kışkırtıcı söylemlere karşı, basın bildirisi yayınlandı.

17.10.2019: Meclis’te bekleyen Bilişim Suçları Yasası’nı protesto ederek, “Dayatma Sansür Yasasının Karşısında, Medya Özgürlüğünün ve Halkın İradesinin Yanındayız” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

19.10.2019: Yunan F16 uçaklarının Luricina köyü üzerinde alçak uçuş yapması üzerine “Savaş Çığırtkanları Değil, Barış İsteyen Halklar Kazanacak” başlıklı bir bildiri yayınlandı. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

25.11.2019: Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Lefkoşa’da KEK’in çağrısı ile ortak organize edilen ve Başbakanlık önünde sonlanan yürüyüşe; Mağusa, Girne ve Omorfo’da yerel örgütlerle ortak düzenlenen yürüyüşlere katıldık.

26.11.2019: Kıbrıs sorununa ilişkin yapılan bir basın açıklaması ile Berlin’de üçlü görüşme gerçekleştirilmesi değerlendirildi.

05.12.2019: Genel Sekreterimiz, Berlin görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katıldı.

07.12.2019: Bağımsızlık Yolu Dayanışma Yemeği gerçekleştirildi.

10.12.2019: “Çocukların Aşısını Sermayeye Teşvik Verenlere Karşı Karpaz’dan Lefke’ye Kamusal Sağlık Hakkını Savunacağız” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.

14.12.2019: IGCSE sınavlarında dünya birincisi olan ve ödül törenine gitmek isteyen 15 yaşında gencin, göçmen olduğu için geçişinin engellenmesi üzerine; Kıbrıs Cumhuriyeti protesto edilerek, Lokmacı geçiş noktasında “Yere Batsın Milliyetçiliğiniz, Çocukları Ağlatan Kirli Siyasetiniz” başlıklı basın açıklaması yapıldı. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

18.12.2019: Geçitkale Havaalanı’nın İHA, SİHA üssü olma planı protesto edilerek “Filler Tepişecek Çimenler Ezilecek” başlıklı basın açıklaması yayınlandı.

06.01.2020: Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi zamlar konusunda “Kriz Kesin Mesele Bedelin Kime Ödetileceği!” başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.

09.01.2020: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD askerlerine adada konuşlanma izni vermesini protesto eden “Yankee Go Home” başlıklı basın açıklaması yayınlandı.

11.01.2020: Türkiye’den Kıbrıs’a bağlanan boru hattında yaşanan sorunlar ile ilgili “Patlayan Boru Hattı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatılsın” başlıklı basın açıklaması yayınlandı.

25-26 Ocak 2020: Lapta Gençlik Kampı’nda Muhalefet Çalıştayı gerçekleştirildi.

27.01.2020: Baraka ve Bağımsızlık Yolu, Mahkemeler önünde bir eylem gerçekleştirerek Gancelli Davası’nın yıllardır ileri götürülmemesini protesto etti.

01.02.2020: Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi bir basın toplantısı gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldığını “Siyasi İrade ve Federasyon İçin Akıncı’ya Oy Ver! Onur ve Gelecek İçin Örgütlü Mücadeleye Katıl!” çağrısı ile duyurdu.

07.02.2020: CAS emekçilerinin eylemine ziyarette bulunuldu. Ziyarette “Hükümetler Yarattıkları Mağduriyetleri Gidermelidir” başlıklı bir açıklama yapıldı.

08.02.2020: Hür-İş tarafından Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Endekslensin talebi ile başlatılan imza kampanyasına, imza çadırı ziyaret edilerek destek verildi.

11.02.2020: Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından bir açıklama yaparak TC yetkililerinin irademize müdahaleleri protesto edildi.

Şubat-Mart 2020: Covid19 nedeniyle kapanma yaşanana kadar hem merkezi hem de bölgesel düzeyde neredeyse her gün, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına katılındı. Bildiri dağıtımları, köy ziyaretleri ve toplantılar düzenlendi.

25.02.2020: 5. Dönem Örgüt Okulu tamamlandı.

29.02.2020: YKP yetkilileri Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

08.03.2020: Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo’da yerel örgütler ve sendikalarla birlikte düzenlenen yürüyüşlerde sokaktaydık. Bildiriler Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

10.03.2020: Girne’de yaşanan kadın cinayetini protesto etmek için Baraka ve KEK ile birlikte sokaktaydık.

13.03.2020: “Korona Virüsüne Karşı Ada Halklarının Sağlığı İçin Acil Önlem Taleplerimiz” başlıklı bildiri yayınlandı.

18.03.2020: “Sokağa Çıkma Yasağı ve Destekleyici Önlemlere Dair Talepler” bildirisi yayınlandı.

20.03.2020: Dış İlişkiler Sekreterliği bir bildiri yayınlayarak charter seferlere ilişkin önemli noktaları işaret etti. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

21.03.2020: Partimiz dört aydır maaş alamayan Büyükkonuk Belediyesi emekçilerine sendikaları Dev-İş üzerinden gıda yardımında bulundu.

21.03.2020: Dış İlişkiler Sekreterliği karantina koşullarına ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı ve özel otellerin karantina için kamulaştırılmasını talep etti.

26.03.2020: “Virüs Ayrım Yapmaz Ama Hükümet Yapıyor” başlıklı bir basın açıklaması ile emekçileri gözetmeyen ekonomik önlemler protesto edildi.

27.03.2020: Partimiz hükümetin aldığı ekonomik önlemlerde emekçi kesimlerin dışlanmasını protesto ederek, Ayrımcılığa Karşı eşitlik ve Adalet için sosyal medya eylemi düzenledi.

31.03.2020: Pandemi nedeniyle çalışma yaşamında oluşan sıkıntılara dair bilgi vermek için, mail yolu ile iletişim kanalı kuruldu. [email protected] mailinden emekçilerin soruları yanıtlandı.

05.04.2020: “Kamusal Uzaktan Eğitim Haktır” başlıklı bir basın açıklamasını yazılı ve video olarak yayınlandı.

13.04.2020: “Sağlık Bakanlığı, Tedavi Protokolünü Açıkla!” başlıklı bir bildiri yazılı ve video olarak yayınlanarak, tedavi sürecindeki belirsizlikler protesto edildi. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

13.04.2020: Yabancı uyruklu işçilerin İhtiyat Sandığı hakkını gasp eden Sosyal güvenlik Yasası’nın Anayasa Mahkemesine taşınması için partimiz avukatlara açık teklif yayınladı. Teklif yanıtsız kaldı.

26.04.2020: Üyesi olduğumuz Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu nükleer karşıtı sosyal medya eylemi düzenledi.

30.04.2020: Partimiz “1 Mayıs’ta Servet Vergisi İçin Eylemdeyiz” başlıklı bir bildiri yayınlayarak, her evi 1 Mayıs alanına çevirelim çağrısı yaptı.

01.05.2020: Pandemi nedeniyle sokağa çıkılamaması nedeniyle, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde; SERVET VERGİSİ talep eden bir sosyal medya eylemi düzenlendi.

21.05.2020: Orman yangınları konusunda “Yangınlara Karşı Güvence, Yangın Bekçilerine Güvence ile Mümkündür” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

30.05.2020: “Geçiş noktaları Konusunda Çifte Standardı Kabul Etmiyoruz” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

01.06.2020: Sosyal Sigortalar Dairesi önünde bir eylem gerçekleştirilerek işsizlik sigortasının azaltılması protesto edildi.

03.06.2020: “Halk Sağlığı ve Emekçinin Çalışma Hakkı Birbirinin Karşıtı Değildir” başlıklı bir bildiri yayınlanarak, güneyde çalışan emekçilerin sorunları konusu gündeme getirildi.

08.06.2020: Gancelli Davası savcılık tarafından geri çekildi. Parti üyelerimizin davaları düştü.

10.06.2020: Pandemi sürecinin yönetiminde yaşanan sıkıntıların değerlendirildiği “İtham Ediyoruz” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

14.06.2020: “Özel İzin Değil Hepimizin Sağlığı İçin Standart İstiyoruz” başlıklı bir bildiri ile karantina koşullarının delinmesi protesto edildi. Bildiri Dış İlişkiler Sekreterliği tarafından İngilizceye çevrilerek dağıtıldı.

26.06.2020: Tabipler Birliği öncülüğünde gerçekleşen “Karantinasız Girişlere Hayır” eylemine katılındı.

29.06.2020: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirilerek, özel sektör emekçilerinin pandemi döneminde hükümet eli ile işten durdurulması protesto edildi. Bu konunun gerekçelerini sorgulayan bir bilgi edinme başvurusu da yapıldı.

02.07.2020: Partimizin eylemi sonuç verdi. Kapanma döneminde işten durdurulan emekçilerin bu sürelerde emeklilik hakkında yapılan gasp geri alındı.

09.07.2020: Üyesi olduğumuz Dünya yalnız bizim Değil Hareketi Başbakanlık önünde eylem düzenleyerek orman yangınlarına dikkat çekti ve yangın helikopteri alınması gerektiğini vurguladı.

10.07.2020: PCR Testlerinde özelden hizmet alınması protesto edilerek “Halk Sağlık Derdinde, Hükümet Özelden Hizmet Alma Peşinde” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

18.07.2020: Partimiz Basın-Sen’i ziyaret ederek Bilişim suçları Yasası konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduğunu belirtti. Dava sürecine katkı koymak üzere oluşturulan hukuk komitesine temsilci verdik.

21.07.2020: Bilişim Suçları Yasası partimizin de dahil olduğu örgütlerden oluşan bir ortak süreçle Anayasa Mahkemesi’ne verildi.

25.07.2020: Partimiz bir açıklama yaparak karantinasız girişlere karşı olduğunu ve giriş-çıkış noktalarında örgütlü sendikaların eylemlerini desteklediğini duyurdu.

26.07.2020: “Bağımsızlık Yolu’na Üye Ol, Umuttan Taraf Ol” çağrısı yayınlandı.

28.07.2020: Bilişim Suçları Yasası kullanılarak bir videoya erişim engeli konulması “Tepedeki İnsanlar Sıradan İnsanlarla Uğraşmaya Başlarsa İfade Özgürlüğü Ortadan Kalkar” başlıklı bildiri ile protesto edildi.

14.08.2020: Pandemi nedeniyle Bağımsız Kıbrıs yürüyüşü, üç farklı noktada eş zamanlı eylemlerle yapıldı. İngiliz Elçiliği, ABD Temsilciliği ve TC Elçiliği önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

22.08.2020: Kamuda istihdamlar konusunda Ekonomik Örgütler Platformu’nun tepkilerine yönelik “Kamuya İstihdam Konusunda Sermayenin Şikayet Etmeye Hakkı Yoktur” başlıklı bildiri yayınlanarak, özel sektördeki koşullar gündeme getirildi.

26.08.2020: Nijeryalı yetkililerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde şüpheli ölümlere ilişkin açıklaması üzerine “Uyuşturucu, Kadın Ticareti, Kumar Ve Mafyanın Cirit Attığı Bir Ülkede Nitelikli Bir Yaşam Sürmenin Olanağı Yoktur” başlıklı bildiri yayınlandı.

01.09.2020: Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı bir katılımla, Baraka ile birlikte Lokmacı geçiş noktasında Dünya Barış Günü sokak açıklaması yapıldı.

04.09.2020: Bilişim Suçları Yasası kapsamında iki internet gazetesine erişim engeli koyması ile ilgili protesto bildirisi yayınlandı.

05.09.2020: Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi basın açıklaması yaparak Anayasa değişikliği referandumunda hayır çağrısı yaptı.

06.09.2020: “Karantinasız Girişlere Hayır” başlığı ile bildiri yayınlandı.

07.09.2020: “Ya Açlık Ya Sağlık İkilemini Kabul Etmiyoruz” başlıklı bir bildiri yayınlanarak, sağlık önlemleri alınırken emekçilerin de ekonomik olarak desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

12.09.2020: Dış İlişkiler Sekreterliği Türkçe, İnglizce ve Fransızca “Fransa’ya Açık Mektup” yayınlayarak, Macron tarafından Doğu Akdeniz petrol ve doğal gaz yatakları ile ilgili dile getirilen saldırgan politikaları protesto etti.

19.09.2020: Dış İlişkiler Sekreterliği “Geleceğimizi Biz Belirleriz, Sen Kimsin?” başlıklı bir bildiri yayınlayarak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun federasyon karşıtı söylemlerini protesto etti.

04.10.2020: Anayasa Referandumu konusunda Parti Meclisi “Anayasa Değişikliği Hayır’lı Olsun” başlıklı bir bildiri yayınladı.

06.10.2020: Karantinada bulunan kişilerin YSK kararı ile oy verme haklarının gasp edilmesine yönelik “Halkın İradesi YSK’nın Kolaycılığına Kurban Edilemez” başlıklı bildiri yayınlandı.

10.10.2020: Maraş şovu ve Akıncı’nın adaylıktan çekilmesine yönelik baskılara ilişkin “Mustafa Akıncı Yalnız Değildir” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

12.10.2020: Derinya’da gerçekleştirilen provokasyona karşı “Yunan Faşistlerine Karşı da Cevap Akıncı, Cevap İrade” başlıklı bildiri yayınlandı.

19.10.2020: “Baskıcı Bir Yapıya Geçit Vermeyeceğiz” başlıklı bir bildiri yayınlanarak, parti üyelerimize yönelik tacizler kamuoyu ile paylaşıldı.

20.10.2020: Seçim sonuçlarını değerlendiren “Seçimler Son Değil! Mücadele Sürüyor” başlıklı bildiri yayınlandı.

27.10.2020: Sendikal Platform partimizi ziyaret etti.

10.11.2020: Muhalefet Programı’nın oluşturulması sürecinde KEK’i ziyaret ettik.

11.11.2020: Tayyip Erdoğan’ın yerli işbirlikçilerle birlikte Maraş’ta piknik düzenlemesini “Onlar Mangala Biz Alana” sloganı ile 15 Kasım’da Taşkınköy Parkı’nda protesto etme çağrısı yayınlandı.

12.11.2020: Taşkınköy eyleminin karşılaştığı baskılar üzerine TC Elçiliği’ne yürünmesine karar verildi. Bu karar “Baskılar Bizi Yıldıramaz” başlıklı bir bildiri ile kamuoyuna duyuruldu.

13.11.2020: TC Elçiliği önünde gerçekleşecek eyleme başka örgütlerin de katılma talebinde bulunması üzerine, “Müdahale, Kriz ve Pandeminin Mağduru Biz Emekçileriz! Türkiyeli Kıbrıslı Değil Kardeşiz” başlıklı bir çağrı bildirisi yayınlandı.

14.11.2020: Polis Genel Müdürlüğü Genel Sekreterimizi karakola çağırarak, ertesi günkü eylemimizin yasaklandığını söyledi. Partimiz gece geç saatlerde bir bildiri yayınlayarak bu durumu kamuoyu ile paylaştı ve eylemin her şart ve koşulda gerçekleştirileceğini duyurdu.

15.11.2020: Çağrımıza katılan örgütlerle birlikte TC Elçiliğine yürüyerek bir kitlesel eylemle; Tayyip Erdoğan’ın Maraş Piknik Şovu, seçim müdahaleleri ve Türkiyeli Kıbrıslı ayrımcılığına dayalı politikaları protesto ettik.

19.11.2020: Ekmek zammını protesto ederek “Bunlar Ekmeğimize Aşımıza Göz Koyanlardır” başlıklı bir bildiri yayınladık.

21.11.2020: “Çocuk Haklarını Sağlamak Devletin Görevidir” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

25.11.2020: Bağımsızlık Yolu Kadına yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Lefkoşa, girne, Omorfo ve Mağusa’da yerel örgütlerle birlikte sokakta yürüyüşler gerçekleştirdi.

07.12.2020: Partimizin de kurucusu olduğu bu Memleket Bizim Platformu kuruldu.

14.12.2020: UBP-YDP-DP Azınlık Hükümeti’nin Hükümet Programı’nın okunduğu sırada Meclis önünde bir eylem düzenlenerek yeni hükümete “Hodri Meydan” başlıklı bir basın açıklaması okundu.

20.12.2020: Muhalefet Programı ile ilgili ziyaretler kapsamında Sessiz Kullar Derneği ile görüşüldü.

24.12.2020: Muhalefet Programı ile ilgili ziyaretler kapsamında Göç-Taş ile görüşüldü.

10.01.2021: Muhalefet Programı ile ilgili ziyaretler kapsamında Baraka Kültür Merkezi ile görüşüldü.

12.01.2021: Partimiz bir açıklama yaparak izin almadan eylem yapmanın Anayasal hak olduğunu hatırlattı.

16.01.2021: Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu çekildi.

17.01.2021: Başbakanlık önünde bir eylem gerçekleştirilerek, pandemi nedeniyle yaşanacak yeni bir kapanmanın faturasının emekçilere kesilemeyeceği vurgulandı. “Ya Sağlık Ya Açık İkilemini Kanul Etmiyoruz” başlıklı bildiri ile, özel sektör emekçilerinin desteklemek için Servet Vergisi alınması çağrısı yapıldı.

25.01.2021: Partimiz bir açıklama yaparak, pandeminin ilk gününden beridir savunduğumuz karantinaya alınan özel sektör çalışanlarının Sigorta tarafından ödenmesi hakkının kazanıldığını duyurdu.

28.01.2021: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borçlandırılması protesto edilerek “Borçlandırdığınız İşçilerin Geleceğidir, Kabul Etmiyoruz” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

30.01.2021: Pandemi önlemleri çerçevesinde gündeme gelen kapanma koşullarını, Servet Vergisi ile yaratılacak kaynakla emekçilerin destekleneceği şekilde yönetmek gerektiğini vurgulayan bir basın açıklaması yapıldı.

01.02.2021: Sağlık Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yapılarak, aşılama süreci ve planı ile ilgili sorular yöneltildi.

01.02.2021: “Servet Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlıklı bir bildiri ile, servet vergisi talebimizle ilgili yaratılmaya çalışılan muğlak noktalara netlik kazandırıldı.

11.02.2021: Tayyip Erdoğan’ın federasyon irademizi sulandırmaya yönelik açıklamalarına karşılık “Tayyip Uzaya, Karışma Buraya” başlıklı bir basın açıklaması yayınlandı.

16.02.2021: Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşen eylemde yaşanan polis şiddeti karşısında Kıbrıslı Elen halkıyla dayanışan bir bildiri yayınlandı.

18.02.2021: Üyesi olduğumuz BMBP açıklama yaparak en gerçekçi çözümün federasyon olduğunu vurguladı.

23.02.2021: Sağlık Bakanlığı’nın aşılar konusunda sorduğumuz sorulara cevap vermemesi üzerine, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na şikayette bulunduk.

26.02.2021: Basın açıklaması ile basın emekçilerine yönelik artan saldırıları kınadık. Basın emekçilerinin eylemlerine destek belirttik.

01.03.2021: Basın ve Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği yürüyüşe destek vererek katıldık.

07.03.2021: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik “Sizden Alınan Vergilerle Burada Saray Yapıyorlar” başlıklı bir açık mektup yayınlandı.

08.03.2021: Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Lefkoşa, Omorfo ve Girne’de yerel örgütlerle birlikte sokak eylemleri düzenledik.

11.03.2021: Sol Hareket üyelerinin tutuklanması üzerine mahkeme önünde destek verildi ve “İfade Özgürlüğü Engellenemez” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

13.03.2021: BMBP TC Elçiliği önünde baskı ve tutuklamalara karşı eylem yaptı.

15.03.2021: TC ile kktc arasında imzalanan Kültürel İşbirliği Protokolü’nü Baraka’nın çağrısı ile gerçekleşen eylemle Meclis önünde protesto ettik.

17.03.2021: Partimizin mevsimlik teorik yayını ÖZNE’nin ilk sayısı yayınlandı.

20.03.2021: Faşist baskılar karşısında “Korkmuyoruz, susmayacağız” sloganı ile gerçekleşen ortak eyleme kitlesel olarak katıldık.

23.03.2021: BMBP çatısı altında “Entegrasyona Hayır” eylemi organize ettik.

07.04.2021: Meclis önünde bir eylem düzenlenerek “Tüm emekçilerin sorunları ortaktır, emekçi eylemlerini ile dayanışıyoruz, servet vergisi istiyoruz” açıklaması yapıldı.

16.04.2021: Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an Kursları konusundaki kararına müdahalede bulunmaya çalışan TC yetkililerine karşı Barolar Birliği eylemine katıldık ve “AKP-MHP Bloğunun Gerici Ajandasına Geçit Vermeyeceğiz” başlıklı bir açıklama yayınladık.

23.04.2021: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na ilişkin şikayetimizi değerlendirerek gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğine karar verdi.

24.04.2021: Kurucusu olduğumuz BMBP çatısı altında düzenlenen Federasyon Mitingi’ne katıldık.

30.04.2021: Cenevre süreci ve Ersin Tatar’ın tutumu üzerine “kktc’yi Tanıtmak İçin Nasıl Bir Yol Haritası İzleyeceksiniz Sayın Tatar?” başlıklı bildiri yayınlandı.

01.05.2021: İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta sendikalar tarafından düzenlenen sabah eylemine katıldık. Akşam da Baraka Kültür Merkezi ile birlikte Hastane Çemberi’nden Göçmenköy Parkına bir yürüyüş düzenleyerek Servet Vergisi talebi ile miting düzenledik.

17.05.2021: Organizasyonunda ortak çalıştığımız Onur Yürüyüşü’ne katıldık.

24.05.2021: Sedat Peker iddiaları ve Kutlu Adalı Cinayeti hakkında son gelişmeler üzerine “Karanlığı Aydınlatacak Olan Halkların Devrimci Mücadelesi Olacaktır!” başlıklı bildiri yayınlandı.

26.05.2021: Hükümetin iç borçlanma kararını eleştirerek “İç Borçlanma Değil Servet Vergisi!” başlıklı bir basın açıklaması yaptık.

01.06.2021: Dünya Çocuk Günü dolayısıyla “Pandemide Çocukların Hakları Unutuldu!” başlıklı basın bildirisi yayınlandı.

03.06.2021: Sosyal Sigortalar Dairesi önünde bir eylem gerçekleştirilerek, ikinci kapanma döneminde özel sektör emekçilerinin emeklilik hakkının gasp edildiği uygulama protesto edildi.

07.06.2021: Gazetecilerin yargılanmasını protesto ederek “Basın Özgürlüğü Onurumuzdur” başlıklı bir bildiri yayınladık.

18.06.2021: İzmir’de HDP binasına yapılan saldırıyı kınayan “AKP-MHP Derin İttifağı Yenilecek, Halklar Kazanacak” başlıklı bir basın açıklaması yayınlandı.