Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu

(12 Temmuz 2021 – 9 Eylül 2023)

Genel Sekreterlik

Geride bıraktığımız dönem, her anlamda zorluklarla ve emekçiler açısından hayatı zorlaştıran olaylarla doluydu. Emekten yana ve özellikle de yeni yeni kurumsallaşmaya başlayan, maddi zorluklar ve kadro sıkıntıları yaşayan bir sınıf partisi olarak bu zorlukları kat kat fazla hissettik. Partimiz sokak çalışmaları, eylemler, eğitsel ve sosyal faaliyetlerle ideolojik hegemonya mücadelesine odaklanmaya çalıştıkça ardı ardına seçimlerle ve krizlerle boğuşmak zorunda kaldı. Ülkemizde devrimci faaliyet ile seçim faaliyetini bağdaşmaz iki çalışma tarzı olarak kodlayan yanlış tutumu kırma hedefimizi yerine getirmeye çalışırken, ardı ardına yaşanan üç seçim süreci, bu iddiamızı hayata geçirmek için bize zorlu bir ortam yarattı. Her seçim döneminde sekteye uğrayan çalışmalarımızı büyük bir azimle yeniden başlattık ancak bu sürecin içerisinde hepimizi büyük bir yasa boğan deprem felaketini de yaşadık.

Kronolojik faaliyet çizelgelerimizden de görülebileceği gibi; geçtiğimiz dönem yukarda sayılanların dışında neo-liberal politikaların azgınlaştığı bir dönem oldu. Basın ve ifade özgürlüğüne saldırılar, azgınlaşan dinsel gericilik, Belediyeler Yasası, İmar Yasası, KTMMOB Yasası, İhale Yasası, Öğretmenler Yasası değişiklikleri, elektrikte, sağlıkta, eğitimde ve çalışma hayatında ortaya çıkan olumsuzluklar, emekçi halka yönelik kapsamlı bir saldırının göstergeleridir. Partimiz yeni bir parti olmasına, yeterli maddi imkan ve kadrolardan yoksun olmasına rağmen tüm bu olumsuzluklar karşısında tüm imkanları ile mücadele etmiştir. Üstelik ekonomik kriz şiddetlendikçe, gelirlerimiz azalmasına, giderlerimiz artmasına, seçimlerin bütçemizi yutmasına rağmen Lefkoşa ve Mağusa’daki mevcut binalarımıza Girne’de de bir local eklemeyi başardık. Dahası parti kurumsallığının arttırılması hedefiyle Biz Bize Yeteriz Dayanışma Listesi, üye numaralandırma sistemi ve Gelen-Giden Evrak sistemi hayata geçirilmiştir.

Genel Sekreterlik olarak Genel Komite toplantılarının aksamadan yürümesi, tüm sekreterliklerin koordinasyonu, bölge örgütlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, Parti Meclisimizin tüm süreci yönlendirmesi için katalizör görevi yapmaya çalıştık. Sokağı ve seçimi harmanlayan çizgimizi beklenmedik üç seçime rağmen sürdürürken, eğitim ve eylemlerin devamlılığı kadar parti kurumsallaşması için gerekli adımları organize ettik. Bütünü görmeye ve potansiyel yeni kadroların da bütünü görmesini sağlamaya çalıştık.

Üye sayımızı arttırdığımız, emekçiler arasında bilinirliğimizi yükselttiğimiz, parti kurumsallaşmasını arttırdığımız ve ideolojik hegemonya mücadelesinde sözümüzü yükselttiğimiz geçtiğimiz dönem; parti tarihimizde birçok ilkleri barındırıyor. Önümüzdeki dönemde ise bu kazanımları ilerleteceğimize olan inancımız tamdır.

Parti Meclisi

Parti Meclisimiz 12 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurul tarafından seçildikten sonra günümüze kadar geçen sürede, 13 toplantı gerçekleştirmiştir.17 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda GK’yı oluşturacak Sekreterya ve sekreter yardımcıları seçilmiştir. Dönem içerisinde görevinden istifa eden Dış İlişkiler Sekreteri ve görevden alınan Mali Sekreter Yardımcısı için bir kez daha seçim yapılmıştır. Hem siyasal hem de örgütsel kurumsallaşma açısından yoğun geçen ve ülke içinde üç farklı seçimin yaşandığı bu sürede BY Parti Meclisi partimizin tutumunu belirleyen önemli kararlar almıştır. Parti Meclisimizin devam tutanağı aşağıda incelenebilir.

– Genel Kurul Evraklarının hazırlanması, YSK’ya teslimi ve takibi Meclis bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmüştür.

– Partimizin 23 Ocak 2022 genel seçimlerine kendi logosu ve kendi programı ile girmesine karar verildi. Parti adayımız olacak kişiler ve sıralaması belirlendi.

– Çalışanlar için 30 TL, işsiz ve öğrenciler için 20 TL aidat belirlendi.

– PM çeşitli zamanlarda KSP ve TDP’den gelen çeşitli işbirliği tekliflerini değerlendirdi.

– Partimizin Genel Seçim sürecindeki deneyimlerini sistematik bir şekle sokan ve bundan sonraki Genel Seçimlerde yol haritası olarak kullanılması için deneyimleri özetleyen Genel Seçim Prosedürü kabul edildi.

– Bağımsızlık Yolu Tüzüğü 7.1 Maddesine dayanarak bölge örgütleri tarafından gerekçeli şekilde teklif edilen üyelerin aidatlarını ödenmiş kabul eden karar alındı.

– Lefkoşa Bölge Komitesi tarafından önerilen parti adına bir Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlenmesi ve Yerel Yönetimler Programı oluşturulması kabul edildi. Hazırlanan Yerel Yönetimler Programı PM’de yapılan değişikliklerle parti dökümanı olarak onaylandı.

– Süreç içinde Meclis’te boşalan iki kişinin (bir istifa bir görevden alma) yeri PM tarafından dolduruldu.

– Parti tüzüğünün son genel kurulda değiştirilmiş haline göre güncellenen Üye Kayıt İşlemleri Yönetmeliği onaylandı ve yürürlüğe girdi.

– 25 Aralık 2022 Yerel Seçimlerinde başkanlıklarda Girne’de KSP adayı Osman Zorba’nın, Mağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ın, Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’nın desteklenmesine, Omorfo’da Osman Bican ve Reşat Kansoy arasında üyenin serbest bırakılmasına  karar verildi.

– 25 Aralık 2022 Yerel Seçimlerine, belediye meclisleri için Lefkoşa ve Girne’de kendi logomuz ve programımızla girilmesine, Omorfo’da TDP ile ittifak yapılarak TDP listesinden katılmaya karar verildi.

– 3. Olağan Genel Kurul tarihi 10 Eylül 2023 olarak belirlendi.

– Bölge Komiteleri’nin yeni yapılanma çerçevesinde PM ve GK ile birleştirilmesi ve Bölge Kurullarında Bölge Sorumlusu seçilmesi kararı alındı.

– 25 Haziran 2023 Ara Seçimine kendi logomuz ile katılınmasına ve adayımızın PM Üyesi Umut Ersoy olmasına karar verildi.

Genel Komite

17 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen 2. Dönem PM 1. Toplantısında oluşturulan Genel Komite, ilk toplantısını 26 Temmuz 2021 tarihinde yapmıştır. Günümüze kadar bir tanesi online, 25 toplantı gerçekleştiren Genel Komitemiz; partimizin Mali, Eğitim, Örgütlenme, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler ile ilgili süreçlerini Bölge Komiteleri ile istişare içerisinde ve Parti Meclisimizin yönlendirmeleri ışığında, ideolojik-politik çizgimize uygun şekilde yönetmiştir. Genel Komite devam tutanağı (online toplantı hariç) Genel Kurul kitapçığından incelenebilir.

– 2. Olağan Genel Kurul’da Parti Programı olarak kabul edilen Muhalefet Programı, halka açık bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

–  Parti Genel Merkezi olarak kullanılmak üzere Dereboyu Caddesi’nde yeni bir bina kiralandı. Bu binanın iki yıl kullanımından sonra, Çağlayan bölgesinde zemin kat, bahçeli bir bina kiralandı. 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

– Girne Bölge Örgütümüze bir lokal tutulması üzerine, yeterli miktarın temin edilmesi için merkez bütçeden katkı yapıldı.

– Mağusa Bölge Lokalinin kira sözleşmesi yenilenmesi için merkez bütçeden katkı yapıldı.

– Parti gelirlerinin arttırılması amacıyla 2022 ve 2023 yılbaşlarında iki kez parti piyangosu düzenlendi.

– Parti merkez binası için koltuk takımı, eylemlerde kullanılmak üzere bavul hoparlör ve eğitim çalışmaları için projeksiyon cihazı satın alındı.

– Gelen/Giden evrak dosyaları oluşturuldu. Tüm gelen evrak arşivlenmeye ve giden evraklara sayı verilmeye başlandı.

– Lefkoşa Bölge Örgütü’nden gelen öneri doğrultusunda tüm bölgelerde üye numaralandırma sistemine geçildi.

– PM tarafından alınan karar doğrultusunda partimizin de katıldığı 23 Ocak 2022 Genel Seçimleri, 25 Aralık 2022 Yerel Seçimleri ve 25 Haziran 2023 Ara Seçimleri için gerekli tüm çalışmalar GK tarafından yürütüldü.

– Dönem içerisinde “Yanan Orman Alanlarının İmara Açılmasının Yasaklanması” ve “AKSA’nın Kamulaştırılması” için iki yasa taslağı hazırlandı. Önceden hazırlanmış yasa taslağı çalışmalarımız ile birlikte parti web sayfamıza yeni bir sekme açılarak eklendiler.

– Meslek sahibi ve esnaf üyelerimiz ile dayanışmak için Biz Bize Yeteriz Listesi oluşturuldu ve güncellenerek parti üyelerimize iletildi.

– Seçim dışı zamanlarda köy ziyaretleri yapılma kararı alındı ve Girne, Lefkoşa, Omorfo bölgelerinde hayata geçirildi.

– Okul kayıt ücretlerine karşı bir veli inisiyatifi oluşturmak üzere toplantı organize edildi.

– Türkiye’ye giriş yasağı konulan Genel Sekreter Yardımcımız konusunda Halkevleri’nin dayanışması ile avukat tutuldu ve hukuki süreç başlatıldı.

Örgütlenme Sekreterliği

Örgütlenme Sekreterliği, sona eren dönem boyunca Bölge Örgütlenme Sorumlularından gelen bilgilere dayanarak, her ay üye listelerimizi güncellemiş ve bunu Genel Komitemizin bilgisine sunmuştur. Bu sayede, hem güncel bir şekilde örgütlenme faaliyetlerimiz takip edilmiş, hem üyelerimiz ile yakın temas sürdürülmüş hem de çeşitli sekreterliklerin çalışmalarını yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları veriler güncel tutulmuştur.

14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulumuzda üye/aday üye toplam sayımız 116 kişi; 11 Temmuz 2021’de gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurul’umuzda 146 kişi idi. Bugün itibariyle üye/aday üye toplam sayımız 186’dır. Yani iki yıl içinde üye sayımızda rakamsal olarak 40 kişilik, yüzdelik olarak %27,39’lık bir artış olmuştur. Bu rakam geliştirilmesi gereken bir rakam olmakla birlikte, geçtiğimiz dönemden 2 puan daha fazladır. Ayrıca partimizin ideolojik bütünlüğe önem veren tavrı nedeniyle birçok kişinin aday üyeliğini veya üyeliğini reddettiği ve bir kısım üyenin de Onur Kurulu kararı ile üyelikten atıldığı da akılda tutulmalıdır. 2. Dönem boyunca 76 yeni aday üye partimize katıldı. Bu kişilerden 8’i Bölge Komitelerimiz tarafından reddedildi. Üyelik için gerekli nitelikleri barındırmadıkları sonradan tespit edilen 5 kişi GK kararı ile, Tüzük kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 kişi Onur Kurulumuz tarafından üyelikten çıkarıldı. Bunun yanında sınıf siyasetinin zorlu koşullarına ayak uyduramayan veya özel yaşamındaki sorunlarından dolayı istifa eden üyelerimiz de olmuştur.

2. Dönem boyunca Örgütlenme Sekreterliği’ne bağlı çalışan Güvenlik Komisyonumuz, üyelerimizin eylemlerdeki huzur ve güveni için özveri ile çalışmış, özellikle tansiyonlu eylemlerde çok aktif bir enerji ile katkı koymuştur. Hukuk komisyonumuz ise, hem merkez örgütümüze hem de bölge örgütlerimize hukuki konularda görüşler hazırlamış, bilgi edinme başvurusu taleplerini kaleme almış, çeşitli devlet kurumlarında takip edilmesi gereken bürokratik prosedürlerde yardımcı olmuş, partimiz tarafından hazırlanan yasa değişikliklerine katkı sağlamış, ülke gündemine gelen yasalarla ilgili görüşler üretmiş, üyelerimize açılan davalar ve soruşturmalarda gönüllü olarak bulunmuş ve emek mücadelesini hukuk alanında temsil etmiştir. Bu döneme damgasını vuran 3 seçim ve bir depreme rağmen, ilk kez köy toplantılarını da GK ve Bölge Komiteleri ile işbirliği içerisinde hayata geçirdik. Güneşköy, Alsancak, Cihangir gibi yerleşim birimlerinde yapılan toplantıların ilerleyen dönemde arttırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Sekreterliği

Eğitim Sekreterliğinin partimizde üye ve aday üyelerimizin fikirsel birliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü Örgüt Okulu bu dönemde de faaliyetlerine devam etmiştir. Toplamda 10 derslik bir müfredata sahip olan Örgüt Okulumuz, geçtiğimiz dönem içerisinde bazı değişikliklere gitmiştir. İlk olarak, ders saati iki ayrı günü kapsayan derslerimiz eğitimcilerimiz tarafından tek güne düşürülmüş ve içerikleri güncellenmiştir. Bir diğer değişiklik ise, önceki senelerde yer alan “Mücadele Yöntemleri” dersi yerine, onun da içeriği içerisine yedirilmiş “Marksist Siyaset” yeni bir ders olarak müfredatımızda yerini almıştır. 

Sekreterlik altında yer alan Okuma ve İzleme havuzları olabildiğince güncellenerek genişlemiştir. Bu havuzlardan yararlanarak, 2 ayda bir üyelerimizin faydalanabilmesi için okuma ve izleme listeleri hazırlanıp paylaşılmaktadır.

Geçmiş dönemlerden bugüne kadar taşınan parti kütüphanemiz; ideolojik çizgimize uygun geliştirici kitaplardan oluşmaktadır. Üyelerimizin kullanımına da açık olan kütüphanemiz geçen dönemden bu yana kitap sayısını 73’ten 111 adete çıkarmıştır. Kitap ödünç alma yöntemiyle; incelemeden romana, tarihten bilime pek çok farklı çeşit kitaba parti merkezimizde ulaşabilirsiniz.

Faaliyet dönemi içerisinde “Marksist İktisat”, “Mücadele Yöntemleri”, “Kıbrıs Tarihi”, “Ekososyalizm”, “Marksist Felsefe”, “Sosyalist Feminizm” ve “Marksist Siyaset” derslerimiz çeşitli kez Örgüt Okulu çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa bölgelerimizde gerçekleştirildi. Bunların yanında yine bölgelerde “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik”, “Dünden Bugüne Solun Seçim Birliktelikleri”, “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar”, “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” ve “Plastik Geri dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz?” gibi çeşitli konularda paneller ve video/tartışma etkinlikleri düzenlenmiştir. Özel olarak belirtilmelidir ki: Örgüt Okulumuz içerisindeki dersler ve ayrıca düzenlenen panellerde kendi öz gücümüze yaslanılmaktadır. Her birine emek koyup var eden kendi yoldaşlarımızdır.

Basın Yayın Sekreterliği

Parti adının bilinirliliği artırmak, kurumsallaşma, parti ideolojisini kitlelere aktarmak ve yaygınlaştırmak hedefleri ile hareket eden Basın Yayın Sekreterliğimiz 2. Dönemde faaliyet alanlarını genişletmiş; sekreterlik içinde ekipler oluşturarak, çalışma ve üretme alanları oluşturmuştur. Basın Yayın ekibi oluşturularak, parti sözünü yaymak amacıyla güncel haber, video, görsel içerikler üretilmesi adına emek sarf edilip, zemin oluşturulmuştur. Parti temsilcilerinin açıklamalarının haberleştirilmesi, canlı yayınlardan kesit videolar hazırlanması ve eylem-etkinlik vb faaliyetlerimizin kamuoyu ile paylaşılması sekreterliğimiz tarafından etkin bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Partimizin Facebook sayfası üzerinden canlı yayın olarak gerçekleştirilen ve iki haftada bir Salı gün yayınlanma ritüeline yerleştirilen Emeğin Gündemi programı dönem boyunca, kadın özgürleşmesi, emek sorunları, sendikal mücadele, ekoloji, enerji politikaları, Kıbrıs sorunu, ekonomi gibi birçok güncel konu başlıklarında 45 canlı yayın gerçekleştirmiştir. Emeğin Sesi Podcast programımız da iki haftada bir periyodu ile dönem boyunca, Kıbrıs milliyetçiliği, Aksa’nın kamulaştırılması, seçimler, iklim krizi, ifade özgürlüğü, sınıf mücadelesi gibi konu başlıklarında, 41 yayına imza atmıştır.

Sokağın nabzını tutabilmek ve parti sözünün sokak ile uyumunu göstermek adına Bağımsız Mikrofon isminde sokak röportajlarının gerçekleştirildiği program oluşturulmuş ve bugüne kadar “Asgari Ücret”, “Servet Vergisi” ve “AKSA’nın Sözleşmesi İptal Edilmeli mi?” konu başlıklarıyla üç çekim ve yayın yapılmıştır. Bunun yanında Bağımsızlık Yolu’nun doğrudan sözünü anlatan metinler hazırlanarak kurgulanan Bağımsız Gündem programı oluşturulmuş; “Kamuda Taşeron”, “Asgari Ücret”, “Karma Evlilikler ve Çocukların Yurttaşlık Hakkı” ve “Deprem ve İmar Yasası” konu başlıklı dört içerik üretilmiştir. Partimizin ideolojik hegemonyasını ilerletmek adına “Özne” politik teorik dergimizin 3. Sayısı “Ekolojik Yıkım ve Sosyalist Mücadele” dosya konusuyla yayınlanmıştır.

2. Dönem içerisinde Basın Yayın Sekreterliği 3 seçimde aktif olarak çalışma yürütmüştür. “23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri” ve “25 Aralık 2022 Yerel Seçimleri” ve “25 Haziran 2023 Ara Seçimi” kampanya çalışmalarında parti ideolojisini yaygınlaştırmak adına tüm imkanlar seferber edilmiştir. Hemen hemen tüm basın yayın kuruluşları Basın Yayın Sekreterliği’nce ziyaret edilerek, Bağımsızlık Yolu’nun bilinirliğinin artırılması için girişimler yapılmıştır. Her iki seçim dönemi boyunca tüm propaganda araçlarının etkin kullanımı için çaba sarf edilmiştir. Bu doğrultuda, genel seçim için bir seçim broşürü, yerel seçimler için Lefkoşa ve Girne broşürleri hazırlanarak parti sözünün sokak çalışmalarında yayılması için zemin oluşturulmuştur. Bunun yanında seçim dönemleri için Bağımsızlık Yolu’nun resmi web sitesi bagimsizlikyolu.org’da seçim çalışmaları için yeni bölümler oluşturulmuştur. Propaganda dönemi boyunca birçok televizyon programı ayarlanmış ve program içerikleri haberleştirilmiştir. Yine propaganda çalışmaları için adayların fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiş, materyaller üretilmiştir. Sosyal mecralarda yayınlanmak üzere, görsel içerikler üretilmiş, video yayınları yapılmıştır. Tüm seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler, sokak çalışmaları, televizyon programları haberleştirilmiştir. Kolektif olarak seçim şarkısı hazırlanıp, propaganda süresince kullanılmıştır. Yerel seçimlerde Yerel Yönetimler Programımızı tanıtan ve sözün yaygınlaşmasını sağlamak adına reels videoları hazırlanarak sosyal mecralarda yayınlanmıştır.

Tüm bunların yanında Parti Programımızın tanıtımı, Yerel Yönetimler Programımızın tanıtımı ve aday tanıtımları için basın toplantılarının organizasyonu yapılarak partinin sözünün yayılması için çaba sarf edilmiştir.

2. Dönem Yayın Analizleri:

Youtube 
Abone Sayısı129
Yayın Sayısı206
Konu Bazlı Yayın Sayısı165
Özel İçerikİçerik Sayısı
Bağımsız Gündem4
Emeğin Sesi41
Bağımsız Mikrofon4
Emeğin Gündemi45
2022 Erken Seçim30
2022 Yerel Seçimler4
2023 Ara Seçim37
Toplam165
Facebook 
Takipçi Sayısı8843
Görsel İçerik Yayın Sayısı1542
Video Yayın Sayısı328
Toplam Yayın Sayısı*2706

*Toplam yayın sayısı canlı yayın paylaşımı ve diğer paylaşımlardan dolayı farklılık göstermektedir.

Instagram 
Takipçi Sayısı1088
İçerik Yayın Sayısı1047
Video Yayın Sayısı152
Twitter 
Takipçi Sayısı1540
İçerik Yayın Sayısı1542
Spotify 
Takipçi Sayısı109
İçerik Yayın Sayısı46
Bagimsizlikyolu.orgYayın Sayısı
Haber358
Basın Açıklaması47
İçerik/Yeni Sayfa12
Toplam417

Dış İlişkiler Sekreterliği

Dış ilişkiler Sekreterliğimiz geçtiğimiz dönem boyunca, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışarak; gerekli dayanışma ve duyarlılığını göstermeyi görev bilmiştir. Yangın, deprem, savaş, yoksulluk, emperyalist müdahaleler gibi konulara karşı dünya halklarının yanında olduğumuzu söylemekten çekinmemiş; emekçi halkların mücadelesini her koşulda selamlamıştır. Bu konularda bildiriler yayınlamış, eylemler düzenlemiş ve düzenlenen eylemleri desteklemiştir.

Türkiye’deki sosyalist parti ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla sekreterliğimizin organizasyonu ile Parti Meclisimizden bir heyet, 27-29 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da; SEP (Sosyalist Emekçiler Partisi), Halkevleri, Sol Parti, TKP (Türkiye Komünist Partisi), EMEP (Emek Partisi) ve Türkiye İşçi Partisi ile temaslarda bulunmuştur. Ziyaret devrimci programımızı anlatmak ve potansiyel olarak Bağımsızlık Yolu’na yakın olabilecek siyasi özneleri belirlemek maksadıyla gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından hazırlanan rapor Parti Meclisimize sunulmuştur. Türkiye’de gerçekleşen seçimler sırasında Dış İlişkiler Sekreterliğimiz tarafından “Türkiye Sosyalistlerine Açık Mektup” yayınlanarak, ülkemizdeki yabancı parti faaliyetleri ile ilgili hassasiyetimiz aktarılmış, Türkiye sosyalist hareketini bileşenlerinin bu konuda gösterdiği duyarlılık da seçim sonrasında kamuoyu önünde ikinci bir açık mektup ile paylaşılmıştır. Türkiye sosyalist hareketi ile bu dönem içerisinde kurduğumuz temas ve ilişkiyi bir sonraki dönemde ideolojik anlamda netleştirmeyi ve somut eylem ve dayanışma pratikleri ile derinleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Dış İlişkiler Sekreterliğimiz, Slovak Elçiliği bünyesinde düzenlenen iki toplumu siyasi parti buluşmalarına katılımımız ile ilgili prosedürlerin tamamlanmasını içinde bulunduğumuz dönemde tamamlamıştır. Söz konusu toplantılara kabul edilmemizle birlikte, oluşturulan bir heyetle periyodik katılım sağlanmakta ve süreç Genel komite ile paylaşılarak planlanmaktadır. Altını çizmekte yarar var, Slovak Elçiliğindeki toplantılara bizim için önemli olduğundan dolayı değil; bu toplantılarda devrimci bir alternatif ses çıkarabilmek için katılmaktayız. Ayrıca partimiz adına AKEL ile de ilk temaslar kurulmuş ve hazırladığımız bir heyet tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içinde İki Toplumlu Barış İnisiyatifi tarafından düzenlenen eylemde ve güneyde yapılan ırkçılık karşıtı yürüyüşte de partimiz aktif bir özne olarak taraf olmuş, katılım göstermiştir.

Dış İlişkiler Sekreterliğimiz üç seçim ve bir deprem ile bölünen 2. Dönem çalışmalarında Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde temasların temelini atmıştır. Önümüzdeki 3. Dönemde bu temasların derinleştirilmesi ve diğer dünya halklarının emekçi örgütlenmeleri ile de ilişkiler geliştirilmesi hedeflenmeldir. Yukarıda belirtilen tüm konuların Partimizin Genel Komitesi ve Parti Meclisimizin kolektif emeği ve katkıları ile gerçekleştirildiğinin vurgulamak gerekiyor.

PARTİMİZ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER

14.08.2021: Bağımsız Kıbrıs yürüyüşü güzergahı üzerinde bulunan İngiliz Elçiliği ile Amerikan Temsilciliğine siyah çelenk bırakıldı ve eylem TC elçiliği önünde okunan ortak basın açıklaması ile sona erdi.

25.08.2021: Partimiz, Mağusa bölgesi kadın örgütleri ile ortak yayınladığı açıklamada “Hacer Ulaş Cinayeti” ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi ve kadın cinayetlerinin politik olduğunu hatırlattı.

01.09.2021: Dünya Barış Günü vesilesiyle, Baraka ile birlikte Cumhurbaşkanlığı önünde eylem gerçekleştirildi.

14.09.2021: Lefkoşa Bölge Örgütümüz Eğitim Bakanlığı önünde ücretsiz kamusal eğitim hakkı için eylem düzenledi.

20.10.2021: UBP içi kurultay hesaplaşmalarını ve mafyatik ilişkileri değerlendiren “Bu Rejim Çürüyen Bir Cesettir” başlıklı bildiri yayınlandı.

26.10.2021: Partimiz mafya ve rejim partileri arasındaki ilişkiyi protesto etmek üzere Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüyüş düzenledi.

27.10.2021: Eğitim Sekreterliğimizin organizasyonu ile Lefkoşa’da “Squid Game Üzerinden Sınıf Mücadelesini Tartışıyoruz” temalı izleme tartışma etkinliği yapıldı.

06.11.2021: Partimiz iki toplumlu iklim değişikliği eylemi organizasyonunda yer aldı.

06.11.2021: Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi olarak kullanılacak Dereboyu binamızda, Lefkoşa Bölge Örgütümüzün organizasyonu ile kokteyl düzenlenerek açılış yapıldı.

11.11.2021: Meclis gündeminde yer alan Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasası’na ilişkin komiteye görüş verdik ve karma oyun kaldırılması tartışmalarına dair fikirlerimizi ifade ettik.

12.11.2021: “Bakanlık ve Taşeron İşbirliği ile Emekçilerin Maaşı Gasp Ediliyor” başlıklı bildiri yayınlanarak kamuda taşerona son verilmesi çağrısı yapıldı.

16.11.2021: Yurtdışında okuyan öğrencilerin ödenmeyen burslarını gündeme getiren “Burslar Ne İşe Yarar?” başlıklı bildiri yayınlandı.

17.11.2021: Mağusa Bölge Lokalimiz düzenlenen kokteyl ile açıldı.

18.11.2021: Eğitim Sekreterliğimizin organizasyonu ile Girne bölgesinde “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” başlıklı seminer düzenlendi.

19.11.2021: Başbakanlık tarafından düzenlenen “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısına sadece sermaye kesimlerinin çağrılmasını protesto ederek toplantının düzenlendiği binanın önünde bir eylem yaptık.

24.11.2021: El-Sen partimize bir ziyaret gerçekleştirdi.

25.11.2021: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle partimiz Lefkoşa ve Mağusa’da düzenlenen ortak eylemlere katıldı. Omorfo ve Girne’de parti örgütlerimiz eylem organize etti.

27.11.2021: Bir basın toplantısı ile parti programımız da olan Muhalefet Programı basına ve kamuoyuna anlatıldı.

02.12.2021: Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası partimizi ziyaret etti. Ziyarette “Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı” başta olmak üzere ülkemizdeki imar planları, ekolojik duyarlılık ve kamusal fayda çerçevesinde irdelendi.

07.12.2021: Eğitim sekreterliğimizin organizasyonu ile “Dünden Bugüne Solun Seçim Birliktelikleri” paneli Mağusa Bölge Örgütü lokalinde gerçekleştirildi.

11.12.2021: Partimiz 23 Ocak Genel Seçimleri için 50 adaylık listesini belirledi ve sıralamayı oluşturdu.

17.12.2021: Mağusa’daki kamu okullarının çökme tehlikesi içerisinde olduğunu vurgulayan “Külliyeye Para Var, Eğitime Yok!” başlıklı bildiri yayınlandı.

23.12.2021: “Türkiye Bankaları Yabancı Banka Statüsüne Geçirilmelidir” başlıklı bildiri ile bankacılık sistemine ilişkin partimizin görüşleri paylaşıldı.

04.01.2022: Külliye yapılması kararını protesto eden bir bildiri yayınlandı.

10.01.2022: Mağusa Bölge Örgütü tarafından bir bildiri yayınlanarak Küçük Erenköy’de gerçekleştirilen çevre katliamı protesto edildi.

15.01.2022: Partimiz tarafından ikinci kez gerçekleştirilen Emekçinin Piyangosu çekilişleri yapıldı.

15.01.2022: Mağusa Bölge Örgütü gün aşırı devam eden çöp yangınları ile ilgili Belediye’ye bir bilgi edinme başvurusu ve protesto gerçekleştirdi.

22.01.2022: Partimiz Genel Seçim süreci boyunca Baraka Kültür Merkezi, Tıp-İş, KSP, Alevi Kültür Merkezi, KTÖS, KTTB, Evrensel Hasta Hakları Derneği, DAÜ-SEN, Kuir Kıbrıs, KTBB isimli örgütleri ziyaret etti. 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren 54 basın açıklaması ve haber basına geçildi; 15,000 adet broşür üyelerimiz tarafından ülke genelinde dağıtıldı.

23.01.2022: Partimiz Genel Seçimlerde %1,96 oy oranına ulaştı.

25.01.2022: Lefkoşa’da gerçekleştirilen kitle toplantısı ile Genel Seçim sonuçları değerlendirildi.

26.01.2022: Mağusa’da gerçekleştirilen kitle toplantısı ile Genel Seçim sonuçları değerlendirildi.

29.01.2022: Sınırüstü Yaşlı Bakım Evindeki rezalet sonrası “Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Kamusal Olarak Karşılanması Devletin Görevi” başlıklı bir bildiri yayınlanarak, partimizin görüşleri aktarıldı.

31.01.2022: “Kamuda Taşerona Son Verilmeli, Sendikasız Çalışmak Yasaklanmalı” başlıklı açıklamayla çalışma yaşamına dair fikirlerimizi paylaştık.

01.02.2022: Mafya-devlet ilişkilerini teşhir eden “Aslolan Bataklığı Kurutmaktır” başlıklı bir bildiri yayınlandı.

03.02.2022: Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden bir heyet Girne Akçiçek Hastanesi taşeron işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

07.02.2022: Meclis’te yani dönem milletvekillerinin ant içtiği sırada bir eylem düzenlenerek “Hükümet Olabilirler Ancak İktidar Olamazlar” başlıklı bir açıklama yapıldı.

18.02.2022: Lefkoşa Bölge Sorumlumuz “Ailenin Korunmasına Değil Hak Odaklı Sosyal Politikalara İhtiyaç Var” başlıklı bir açıklama ile “Aile Çalıştayı”na eleştirilerde bulundu.

21.02.2022:  Anonim Gençlik Örgütü partimizi ziyaret etti.

21.02.2022: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Marksist İktisat” dersi Lefkoşa’da verildi.

22.02.2022: Genel Seçimler sonrası yeni kurulan hükümete ilişkin değerlendirmelerimizi aktaran bir basın açıklaması yapıldı.

23.02.2022: Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Genel İş Sendikası emekçilerini ziyaret ederek destek belirtti. 

24.02.2022: Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili bir basın açıklaması yayınlanarak, alınması gereken ekonomik ve insani önlemler hatırlatıldı.

25.02.2022: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Mücadele Yöntemleri” dersi Mağusa’da verildi.

02.03.2022: Lefkoşa Bölge Örgütü tarafından “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Emekçi Kadın Olmak” temalı söyleşi gerçekleştirildi.

07.03.2022: “Asgari Ücret İki Ayda Bir Hayat Pahalılığına Göre Güncellenmeli” başlıklı açıklama yayınlandı.

08.03.2022: Partimiz Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mağusa, Lefkoşa, Girne ve Omorfo’da sokak eylemleri düzenledi.

16.03.2022: Bağımsızlık Yolu üyeleri art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek için Başbakanlık ışıklarında pankart tutma eylemi ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

18.03.2022: CTP ve TDP ile Bağımsızlık Yolu olarak ortak bir basın açıklaması yayınlandı ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik hak ihlallerini sonlandırmaya davet edildi.

30.03.2022: “Servet Vergisi İçin Eylemdeyiz” başlıklı bir bildiri ile, sendikaların organize ettiği eyleme destek ve katılım çağrısı yapıldı. Başbakanlık önünde kurulan çadıra eylemli bir destek verildi.

31.03.2022: Zamları protesto eden bildiriler tüm bölgelerde dağıtıldı.

01. 04.2022: Ekonomik krize karşı sendikalar tarafından organize edilen mitinge kitlesel bir kortej ile katıldık.

05.04.2022: Bağımsızlık Yolu üyeleri art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Lefkoşa, Citroen ışıklarında pankart tutma eylemi gerçekleştirdi.

06.04.2022: Bağımsızlık Yolu üyeleri Lefkoşa Terminal çemberinde pankart tutma eylemi gerçekleştirdi.

13.04.2022: Lefkoşa Bölge Sorumlumuz, “Kaynak Sıkıntısı Servet Vergisi Alınarak Çözülebilir” başlıklı bir açıklama yaptı.

30.04.2022:“Hayalden Gerçeğe Sınıf Mücadelesi” başlıklı bir bildiri ile 1 Mayıs’a katılım çağrısı yayınlandı.

01.05.2022: İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldık.

12.05.2022: Cumhurbaşkanlığı önünde gerçekleştirilen eylem ile Ersin Tatar’dan kktc’nin tanıtılması için bugüne kadar neler yaptığını açıklamasını istedik.

15.05.2022: Baraka ile Lefkoşa’da ekonomik kriz, zamları protesto eden bir eylem gerçekleştirdik. Eylemde şarkılar çalan Sol Anahtarı, esnaf ve halk tarafından büyük destek aldı.

17.05.2022: Bileşeni olduğumuz 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin eylemine katıldık.

21.05.2022: Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili “Faşizan ve Gerici Yasa Maddesine İlişkin Mücadelemiz Sürecek” başlıklı bir açıklama yaptı.

23.05.2022: “Protokol Değil Hakaret: Ankara Elini Yakamızdan Çek!” başlıklı bir bildiri yayınlanarak UBP-DP-YDP hükümeti ile Ankara arasından imzalanan ekonomik protokol protesto edildi.

26.05.2022: Bağımsızlık Yolu, Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Alsancak köy meydanında bölge halkı ile buluştu.

27.05.2022: Genel Sekreter Yardımcımız bir açıklama yaparak Sosyal Sigortaların borçlandırılmasını eleştirdi.

26.05.2022: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Kıbrıs Tarihi” dersi Lefkoşa’da verildi.

01.06.2022: Uluslararası öğrencilerin organizasyonu Vois Cyprus, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamakta oldukları barınma problemi ile ilgili Bağımsızlık Yolu Dışişleri Sekreteri ile görüştü.

04.06.2022: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Ekososyalizm” dersi Lefkoşa’da verildi.

06.06.2022: Girne Bölge Örgütümüzün yayını “Emek Gazetesi”nin 8. Sayısı yayınlandı.

08.06.2022: Genel Seçimler sırasında seçim yasaklarının delinmesine ilişkin yargı kararlarını selamlayan bir bildiri yayınlanarak, “İşbirlikçiler Yargılansın, Polis Sivile Bağlansın” çağrısı yapıldı.

09.06.2022: Bağımsızlık Yolu akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen zamlarla ilgili şirket ortaklarından biri olan Hacıali LTD önünde “Akaryakıt Şirketleri Elini Yakamızdan Çek” sloganıyla eylem gerçekleştirdi.

08.06.2022: Mağusa Bölge Örgütü bir bildiri yayınlayarak Mağusa Liman İşçilerinin yanında olduğunu duyurdu.

10.06.2022: Bağımsızlık Yolu, Omorfo Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Güneşköy’de bölge halkı ile buluştu.

12.06.2022: Partimiz AKSA ile yürürlükte olan sözleşmenin fesh edilmesini, ekolojik yöntemlerle enerji üreten bir modele geçilmesini ve AKSA’nın kamulaştırılmasını talep eden bir bildiri yayınlandı.

12.06.2022: Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Meclis önündeki eylem çadırına konuk olarak basın özgürlüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

15.06.2022: Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla Abohor’da bölge halkı ile buluştu. 

16.06.2022: Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu açıklama yaparak “Ücretsiz Eğitim Anayasal Haktır, Ödemeyin” çağrısı yaptı.

17.06.2022: Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri “The Left and the Cyprus Problem” isimli platformun çevrim içi toplantısına katıldı.

18.06.2022: Partimizin “Kamusal Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz” çağrısıyla, velilerle yol haritasını belirlemek üzere buluşma gerçekleştirildi.

20.06.2022: Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret Etti.

23.06.2022: Partimiz Yanan Orman Alanları İmara Kapatılsın talebiyle hazırlanan “Yanan Ormanlarının İmara Açılmasının Önlenmesi Yasa Önerisi”ni açıklamak amacıyla Meclis önünde eylem gerçekleştirdi.

24.06.2022: Meclis Başkan Yardımcısı ile görüşerek parti hukukçuları tarafından hazırlanan Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) yasa önerisini takdim ettik.

25.06.2022: Lefkoşa Bölge Örgütümüzün organizasyonu ile “Yerel Yönetimler Çalıştayı” gerçekleştirildi.

08.07.2022: Lefkoşa Bölge Sorumlusu “AKSA ile Sözleşme Feshedilmelidir” başlıklı açıklama yayınladı.

08.07.2022: Partimiz KSP’yi ziyaret etti.

21.07.2022: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Marksist Felsefe” dersi Lefkoşa’da verildi.

28.07.2022: Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un sözlerine ilişkin “Bu Ülkenin En Vasıfsız Kesimi Sermayedir” açıklaması yaptı.

14.08.2022: Bağımsız Kıbrıs yürüyüşü çerçevesinde güzergah üzerinde bulunan İngiliz Elçiliği’ne ve Amerikan Temsilciliğine siyah çelenk bırakıldı ve eylem TC elçiliği önünde okunan ortak basın açıklaması ile sona erdi.

16.08.2022: KSP heyeti partimize bir ziyarette bulundu.

25.08.2022: Genel Sekreter Yardımcımız belediye emekçilerinin meclis önünde sürdürdükleri eylem sırasında yaşanan polis şiddetini ve CTP’nin tutumunu eleştiren bir açıklama yaptı.

01.09.2022: Dünya Barış Günü vesilesiyle, sendikalar tarafından düzenlenen eylemlere katıldık.

05.09.2022: Taş ocakçılığını protesto eden bir bildiri yayınlanarak Ayfodi tepesine verilen taş ocağı izninin iptalini talep ettik.

19.09.2022: “Kamuda Taşerona Son” başlıklı bir bildiri ile Kamu-İş tarafından yürütülen mücadeleye destek açıklaması yapıldı.

21.09.2022: Mağusa Bölge Örgütü bir bildiri yayınlayarak Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması girişimini protesto etti.

22.09.2022: Partimiz bir bildiri yayınlayarak, Kıbrıslı Elen Andreas Soutzis’in tutuklanmasıyla başlayan tahkikat sürecinin 15 gün boyunca tamamlanmamış olmasını ve sanığın hükümsüz tutuklu yargılanmasını protesto etti.

27.09.2022: Türkiye’de temaslarda bulunmak amacıyla partimizden bir heyet Ankara’ya gitti. Ankara’da SEP, Halkevleri, TKP, Sol Parti, TİP ve EMEP ziyaret edildi.

27.09.2022: Genel Sekreter Yardımcımız Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişinin engellenmesi üzerine “Geri Adım Atmayacağız” başlıklı bir bildiri yayınlandı. Ercan’a geri dönen Rahvancıoğlu’nu parti üyeleri karşıladı.

29.09.2022: Külliye karşıtı eylemde tutuklanan eylemcilerle dayanışmamızı belirten bir bildiri yayınlandı.

01.10.2022: Orman yangınları devam ederken partimiz yangınlarla mücadelede kamusal yatırımların önemine dair açıklama yayınladı.

06.10.2022: Bağımsızlık Yolu Girne ve Lefkoşa Bölge Örgütleri, emek sömürüsüne karşı 23 Nisan İlkokulu ile Gönyeli İlkokulu’nda devam eden grevlere destek ziyareti gerçekleştirdi.

13.10.2022: Kıbrıs Cumhuriyeti ve TC’nin Kıbrıslı Türklerin haklarına yönelik saldırılarını teşhir eden ve her iki devletin spor müsabakalarında ortak hareket etmesini vurgulayan bir bildiri yayınlanarak, Kıbrıslı Türklerin her iki devlet tarafından da yaşadığı hak mağduriyetleri hatırlatıldı.

15.10.2022: Türkiye’nin Bartın ilinde hayatını kaybeden maden işçileri için bir taziye yayınladı ve “İş Kazası Değil Katliam” açıklaması yapıldı.

01.11.2022: Girne Bölge Lokalimiz düzenlenen kokteyl ile açıldı.

03.11.2022: “Külliyeye Hayır Platformu”nun bileşeni olarak yayınlanan ortak açıklamaya imza attık.

04.11.2022: Genel Sekreterimiz, Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen temsilcilerin yönetiminde bulunduğu “İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi” ve “Imagine” projesini askıya almasını kınadı.

07.11.2022: Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Ekim Devrimi’nin 105. Yılında “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar” konulu panel düzenlendi.

10.11.2022: Kimliksizler Hareketi tarafından 19 Kasım’da düzenlenecek “Karma Evlilik Suç Değildir” eylemine destek açıklaması yapıldı.

14.11.2022: Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen basın toplantısında parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda oluşturulan Yerel Yönetimler Programı ve partimizin Yerel Seçimlerdeki tavrı açıklandı.

22.11.2022: Basın emekçisi Kazım Denizci’nin yayınladığı bir haberden ötürü tutuklanmasını protesto eden bir basın açıklaması yapıldı ve mahkeme önünde dayanışma belirtildi.

24.11.2022: Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişinin engellenmesi sonrası, Ankara’da avukat aracılığı ile uygulamaya itiraz dosyalandı.

24.11.2022: Parti Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda, Lefkoşa ve Girne Belediyelerinde Meclis Üyelikleri için aday olan parti üyelerinin seçimi ve sıralaması gerçekleştirildi. Güzelyurt Belediyesi’nde TDP listesinden Bağımsızlık Yolu adına aday olacak Belediye Meclis Üyesi adayları belirlendi.

25.11.2022: Kadına yönelik Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle partimiz Lefkoşa ve Mağusa’da düzenlenen ortak eylemlere katıldı. Omorfo ve Girne’de parti örgütlerimiz eylem organize etti.

03.12.2022: Rejim partilerinin KDV yükümlülüklerini yerine getirmediğini teşhir eden bir basın açıklaması yaptık.

11.12.2022: Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Mülteci Hakları Derneği arasında “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü” imzalandı.

15.12.2022: Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verilmesine ilişkin “Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet” başlıklı bir açıklamada bulundu.

19.12.2022: Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Bağımsızlık Yolu afişlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yırtıldığını açıkladı.

20.12.2022: Kıbrıs’ın güneyinde greve çıkan yemek kuryesi emekçileri ile dayanışmamızı belirten bir basın açıklaması yayınlandı.

22.12.2022: Bağımsızlık Yolu heyeti, Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek “LGBT+ Dostu Belediyecilik Protokolü”nü imzaladı. 

24.12.2022: Yerel Seçimler çerçevesinde 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren partimizin görüşlerini ifade eden toplam 19 basın açıklaması ve haber yayınlandı. Lefkoşa’da 13,000, Girne’de 7,000; toplam 20,000 adet broşür üyelerimiz tarafından dağıtıldı.

25.12.2022: Partimiz Lefkoşa’da %3,19 ve Girne’de %4,51 oy oranına ulaştı.

26.12.2022: Yerel Seçim sonuçları değerlendirilerek halka teşekkür mesajı yayınlandı.

28.12.2022: Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü Basın Yayın Sorumlusu, tüp gaz tedarikçilerinin gaz satışını durdurmasını kınayan bir açıklama yaptı.

30.12.2022: Onur Kurulu Başkanımız “Otellerdeki Etkinlikler Vergilendirilmeli, Sanat emekçileri İçin Kaynak Yaratılmalı” başlıklı bir açıklama yaptı.

09.01.2023: 2023 kktc bütçesini eleştiren bir bildiri yayınlanarak “Sermayenin Değil Halkın Bütçesini İstiyoruz” vurgusu yapıldı.

12.01.2023: KEK, Baraka ve Bağımsızlık Yolu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “Gericiliğe ve Yoksullaşmaya Karşı Sokaktayız” sloganıyla bir eylem gerçekleştirdik. Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadın düşmanı açıklamalarını protesto ettik.

14.01.2023: Partimiz tarafından üçüncü kez gerçekleştirilen Emekçinin Piyangosu çekilişleri yapıldı.

16.01.2023: Ahmet Ünsal’ın açıklamalarını protesto etmek için biraraya gelen örgütlerle birlikte Kumsal Park’ta buluşup Başbakanlığa yürüdük.

26.01.2023: Lefkoşa Bölge Sorumlumuz 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili “Bütün Çocuklardan Sosyal Hizmetler Sorumludur” başlıklı bir açıklama yaptı.

26.01.2023: Partimizin de içinde bulunduğu 40 örgüt, Din İşleri Dairesi önüne giderek yobaz Ahmet Ünsal’ın istifasını talep etti.

30.01.2023: KTMMOB ile dayanışma mesajı yayınlanarak ilgili yasa değişikliği protesto edildi.

31.01.2023: Eğitim Sekreterliğimizin organizasyonu ile “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” konulu panel Girne Bölge Örgütü lokalinde gerçekleştirildi.

01.02.2023: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Marksist Siyaset” dersi Lefkoşa’da verildi.

02.02.2023: Eğitim Sekreterliğimizin organizasyonu ile “Plastik Geri Dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz?” konulu etkinlik Mağusa Bölge Örgütü lokalinde gerçekleştirildi.

03.02.2023: Partimizin de içinde bulunduğu 40 örgüt, İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaparak, Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının iptalini talep etti.

17.02.2023: Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’na açtığı dava süreci resmen başladı

18.02.2023: “Hükümet Deprem Felaketinden Hiçbir Ders Çıkarmadı” başlıklı bir bildiri ile İmar Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler protesto edildi.

08.03.2023: Partimiz Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mağusa, Lefkoşa, Girne ve Omorfo’da sokak eylemleri düzenledi.

09.03.2023: Partimiz Başbakanlık önünde bir eylem gerçekleştirerek Kamu İhale Yasası’nda yapılacak değişikliği protesto etti.

11.03.2023: Mağusa Bölge Örgütü bir bildiri yayınlayarak Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları’nda yaşayan apartman sakinleri ve Anıt Çarşısı esnafının sorunlarına dikkat çekti.

22.03.2023: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Marksist Siyaset” dersi Girne’de verildi.

31.03.2023: Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, deprem gündemiyle Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

01.04.2023: Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet, İSİAS davası gündemiyle Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

04.04.2023: Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu çerçevesinde “Sosyalist Feminizm” dersi Lefkoşa’da verildi.

06.04.2023: Bağımsızlık Yolu heyeti AKEL’i ziyaret ederek, ortak mücadele alanları üzerine değerlendirmeler yaparak gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

08.04.2023: Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi 11 Nisan 1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulisiçin anma etkinliği düzenledi.

11.04.2023: Türkiye Komünist Partisi, Bağımsızlık Yolu’na ziyaret gerçekleştirdi.

16.04.2023: Partimiz “Türkiye Sosyalistlerine Açık Mektup” yayınlayarak, yaklaşmakta olan seçimlerde Kıbrıs’a bir il muamelesi yapan pratiklere ortak olmamaları çağrısı yaptı.

17.04.2023: Meclis önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdik. Kamu İhale Yasası değişikliğini protesto ederek, “Elektrik Haksa, Kamulaştırılsın AKSA” yazılı pankart tutuldu.

18.04.2023: Partimiz yabancı partilerin yasa dışı faaliyetlerini protesto etmek için İçişleri Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında “Yabancı Temsilcilikler Kapatılsın” ve “Siyasi Misyonerliğe Son” yazılı dövizler tutuldu.

19.04.2023: Partimiz Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem ve basın açıklaması gerçekleştirerek, okullardaki yetersiz deprem önlemleri konsunda eleştiriler yaptı.

25.04.2023: Partimiz El-Sen’i ziyaret etti ve AKSA’nın kamulaştırılması, kamu ihale yasası değişikliği gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

26.04.2023: Partimizden basın açıklaması yapılarak “Sağlık İşbirliği Anlaşması”nın sağlıkta gericilik ve özelleştirme anlamına geldiği vurgulandı.

30.04.2023: “Tüm Emekçileri 1 Mayıs’ta Sokağa, Emekçilerin Partisinin Kortejine Çağırıyoruz!” başlıklı bildiri yayınlandı.

01.05.2023: İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldık.

03.05.2023: Et üretimi ve fiyatlarındaki sıkıntıya dair yaptığımız açıklamada yerli üretimin kooperatifçilik yolu ile sürdürülmesi gerektiğini vurguladık ve et ithaltı kararını eleştirdik.

13.05.2023: Partimiz “Türkiye Sosyalistlerine Açık Teşekkür” yayınlayarak, Türkiye’deki seçimler boyunca halkımızın iradesine gösterilen saygı için teşekkür etti.

17.05.2023: Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yönelik piyasalaştırma saldırısı protesto edilerek kamusal, ücretsiz, kaliteli, planlı ve bilimsel eğitim vurgusu yapan bir bildiri yayınlandı.

17.05.2023: Bileşeni olduğumuz 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin eylemine katıldık.

18.05.2023: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdik, Erhan Arıklı’nın Düzce Belediyesi ile imzaladığı protokolü eleştirdik ve toplu taşıma hakkını vurguladık.

19.05.2023: TİP’ten bir heyet Dış İlişkiler Sekreterliğimiz ile görüştü.

21.05.2023: Yasadışı AKP seçim ofislerini teşhir eden ve derhal kapatılması gereğini vurgulayan basın açıklaması yapıldı.

23.05.2023: Partimiz 25 Haziran Ara Seçimleri için PM üyemiz Umut Ersoy’u aday gösterdi.

27.05.2023: Baraka Kültür Merkezi ile birlikte üstlendiğimiz Umut Bahçesi, bahar hazırlıkları çerçevesinde temizlendi.

28.05.2023: Partimiz bir açıklama yaparak kıyılara ücretsiz erişim hakkını vurguladı ve Beleşe Deniz Hareketi ile dayanışmasını yineledi.

29.05.2023: KTÖS ve KTOEÖS eylemlerine katılarak destek verdik.

02.06.2023: AKSA’nın kamulaştırılması için yasa taslağı hazırladık. Yasa ilk kez El-Sen’e sunuldu. Sendika desteğini belirtti.

10.06.2023: Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı eyleme partimiz de katılarak destek verdi.

18.06.2023: Partimiz Kimliksizler Derneği’nin eylemine katılarak karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alma mücadelesine omuz verdi.

20.06.2023: Partimiz siyasal partilerin piyango KDV ödemeleri ile ilgili Gelir ve Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaparak, bilgi edinme başvurusunda bulundu ve “Siyasi Partiler Devletten Vergi Kaçırıyor” açıklaması yaptı.

23.06.2023: Bağımsızlık Yolu üyeleri Kalecik’te AKSA Enerji Santrali önünde eylem yaparak AKSA ve Kalecik Santrali’nin kamulaştırılması gerektiğini vurguladı.

24.06.2023: Partimiz Ara Seçim süreci boyunca Baraka, Basın-Sen, KSP, Beleşe Deniz, El-Sen, Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, KEK, Anonim Gençlik, Bulgaristan Göçmenleri Derneği, Kimliksizler, Göç-Taş, KTTB, Alevi Kültür Merkezi, HAKSEN, KTMMOB isimli örgütleri ziyaret etti. 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren partimizin görüşlerini ifade eden toplam 62 basın açıklaması ve haber basına geçildi; 25,000 adet broşür üyelerimiz tarafından ülke genelinde dağıtıldı.

25.06.2023: Partimiz Ara Seçimlerde %1.36 oy oranına ulaştı.

26.06.2023: Partimiz seçim süreci ile ilgili değerlendirme yaparak vurguladı: “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa”

27.06.2023: Mağusa Bölge Örgütümüz bir bildiri yayınlayarak Glapsides plajının asker tarafından tellenmesi girişimini protesto etti.

06.07.2023: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “Asgari Ücretin En Düşük Kamu Maaşına Eşitlenmesi” talebi ile eylem gerçekleştirdik.

08.07.2023: Lefkoşa Bölge Örgütümüzün organizasyonu ile tüm üyelerimize açık bir gece pikniği yapıldı.

11.07.2023: Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete Sadet’in yayınlanmasının yıldönümü nedeniyle bir bildiri yayınlanarak, basın özgürlüğünü kısıtlayan yasalara dikkat çekildi.

12.07.2023: Partimiz kktc muhaceret politikasını eleştiren bir bildiri yayınlayarak online vize, kimlikle girişlerin durdurulması gibi önlemlerin gerekliliğini hatırlattı.

01.08.2023: Bafra’da bulunan Limak Otel önünde bir protesto düzenleyen partimiz, Akbelen Ormanları’ndaki katliamı kınadı ve Muğla İkizköy halkı ile dayanışmasını duyurdu.

12.08.2023: Has-Der Gençlik Günleri’nde yuvarlak masa toplantısına katıldık ve “Gençlik Gelecek Gelecek Sosyalizm” temalı bir konuşma yaptık.

14.08.2023: Baraka ve Anonim Gençlik ile birlikteBağımsız Kıbrıs eylemi çerçevesinde Kuğulu Park’tan TC Elçiliğine bir yürüyüş gerçekleştirdik. Eş zamanlı olarak İngiliz Konsolosluğu ve Amerikan Temsilciliği önünde ortak basın açıklamaları yapıldı.

01.09.2023: Dünya Barış Günü vesilesiyle, sendikalar tarafından düzenlenen eylemlere katıldık.