Bağımsızlık Yolu “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi” Yasa Önerisini Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye Sundu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bağımsızlık Yolu heyetini kabul etti.

Kabulde, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi“ yasa önerisi taslağını Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye takdim edildi.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Umut Ersoy, parti olarak elektrik kesintileri ve vatandaşın ödediği yüksek rakamların ana nedeninin kamu -özel ortaklığı modeli olduğunu ifade ederek, hazırladıkları öneri ile enerji arz güvenliğinin günümüz koşullarına uygun sağlanabileceğini söyledi.

Ersoy, temel bir insan hakkı olan enerjinin, aydınlatmadan ısıtmaya, tarımsal üretimden günlük yaşamın sürdürülmesine kadar yaşamsal bir işleve sahip olduğunu belirterek AKSA Kalecik Santrali’nin kamulaştırılmasına yönelik yasa önerisi hazırlandığını aktardı. Enerji politikasının temelinde, toplumun çıkarlarını ve ekoloji ile uyumunu gözeten, merkezi olarak planlanmış bir üretim yer alması gerektiğini ifade eden Ersoy, bu ilkenin, devlet eliyle yürütülen kamusal bir hizmeti gerekli kıldığını belirtti.

Ersoy, yapılması gereken şeyin sözleşmeyi feshetmek ve AKSA’yı kamulaştırarak Kıb-Tek’in kontrolüne vermek olduğunu belirtti. Ersoy, bu kadar bakımsızlığa ve yatırımsızlığa rağmen Kıb-Tek’in AKSA’dan daha ucuza elektrik ürettiğini söyledi.  Bugüne kadar AKSA’ya ödenen rakamlarla kamusal ihtiyaçların karşılanması için santraller, okullar, toplu taşıma gibi hizmetlerin sağlanabileceğini belirten Ersoy, Kıbrıslı Türk halkının enerji ihtiyacının AKSA’nın eline bırakılamayacak kadar hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Hem dünyada hem de ülkemizde, başlangıçta öne sürülen iddiaların aksine enerjide yapılan özelleştirmelerin büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığını açıklayan Bağımsızlık Yolu, elektrik üretiminin kamudan alınıp piyasaya açıldığı yıllardan bu yana pek çok devletin, kamunun kaynaklarını kullanarak elektrik şirketlerini, teşviklerle, muafiyetlerle, alım garantileriyle desteklemek zorunda kaldığını ifade etti. Bağımsızlık Yolu, elektriğin buna rağmen yüksek maliyetlerle üretildiğini, halka yüksek fiyatlarla satıldığını ve halkın enerji yoksulluğu yaşadığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında yasa önerisini Milletvekillerinin bilgisine getireceğini ifade ederek, elektrik sorununun uzun bir süredir ülkenin gündeminde en önemli sıkıntı olarak durduğunu kaydetti. Özdenefe, Enerji politikası oluşturulmadan ve enerji stratejik eylem planı hazırlanmadan, bu alanda atılan adımların, yapılan sözleşmelerin toplumu ciddi zarara uğrattığını vurguladı.

Özdenefe, elektrik Kurumunun yatırım imkanının arttırılması başta olmak üzere yeşil enerjinin kullanımının çoğlaması noktasında yapılacak bütün çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kabulde Bağımsızlık Yolu Üyesi Av. Cansu Nazlı da yer aldı.