Bağımsızlık Yolu, Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişiklik Önerisi için Görüş Belirtti

Bağımsızlık Yolu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi’nin daveti ile Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişiklik Önerisi için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. İmar Planı kapsamında yer alan alanlarda gelişmeleri sınırlamak, yönlendirmek, denetlemek ve düzenli gelişmeyi sağlamak amacı ile öncelikli alanların belirlendiği toplantıda, genel stratejik hedeflerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerini kapsayacak planlama önerileri toplantısına katılan Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyeleri Mustafa Batak ve Ali Özsoy, parti içerisinde yapılan çalışmanın ardından Şehir Planlama Dairesi’ne yazılı görüş bildirdi. Otuzdan fazla maddenin yer aldığı parti görüş ve önerileri 14 Kasım 2023 günü, kapalı zarf ile Şehir Planlama Dairesi’ne Bağımsızlık Yolu tarafından teslim edildi.

Bölge Halkı Katılımcı Olmalı

Bağımsızlık Yolu adına yapılan öneri metninde, ticari ünvan kazanması önerilen bölgelerde, halkın kullanımında olan yaşam alanlarının tümü için nasıl ve ne şekilde dönüştürüleceği sorularının somut örneklerle yanıtlanmasını, ilgili bölgede yaşayan halkın da katılımıyla görüşünün alınacağı mekanizmanın oluşturularak uygun ve adil biçimde sürecin kurgulanması gerektiği belirtildi.

Metinde, haritada ticari yoğunlaşma olarak gösterilen bölgelerde, taşınmaz malı ticari ünvan kazanan ve bu kazanılan ticari ünvan ile taşınmaz malda değer artışı elde eden mal sahiplerinin, söz konusu değer artışından elde ettikleri kazanç farkını belirlenecek oran ile kamusal faydanın da gözetileceği biçimde kullanılması önerildi.

Yönetmelikler Hazırlanarak Denetim Sağlanmalıdır

İnşa edilecek yeni yapıların ise yapım aşamasından başlayıp, yıkılıp çıkan hafriyatın yeniden kullanılmasındaki süreyi planlayan, tüm bu süreç içerisinde inşa edilen yapının çevreye verdiği zararı ve enerji verimliliğini hesaplayan yönetmelikler hazırlanmasını talep eden Bağımsızlık Yolu, bunların yapım aşamasından itibaren denetlenerek uygulanmasını önerdi.

İnşaat ve tadilat yapılan binalarda inşa aşamasında ortaya çıkan malzemelerin hiçbir şekilde çevreye taşmayacak şekilde hazırlık yapılmasını öneren Bağımsızlık Yolu, çıkan hafriyat, moloz ve çöp gibi atık malzemelerin de önce konteyner çöplere daha sonra da büyük çöp alanına taşınmasına yönelik mevzuatın oluşturulmasını, tüm bunlara uyulmaması halinde cezai işlem yapılmasını istedi.

Kamunun Faydasına Yönelik Yatırımlar Yapılmalı

Bağımsızlık Yolu, imar durumu değiştirilen bölgeler için, önerilen büyüme, kat sayısının artışı ve diğer gelişimlerin planlanmasında, görüş ve önerilerini ifade edebilmesi için bölge halkının da sürece dahil edilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Konut bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde, yatırım yapan yüklenici firmayla ilgili öneride bulunan Bağımsızlık Yolu, firmanın yapmış olduğu yatırım oranında bölgeye yeşil alan, durak, yürüyüş yolu, sağlık ocağı gibi kamunun faydasına yönelik yatırımlar yapacağı yönetmelikler hazırlanması gerektiğini belirtti.