Bağımsızlık Yolu Erhürman’ı Uyardı: Kötü Arkadaş İnsanı Bozar

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ülkemize geliyor. Erdoğan liderliğindeki AKP’nin 16 yıldır süren iktidarıyla beraber baskı ve dinsel gericiliğin günden güne arttığı ve bu artışın adamıza kadar uzandığı herkesin malumu. Zaten yarın gerçekleşecek olan ziyaret de sıradan bir ziyaretin ötesinde olup dini dayatmaların bir örneği olacaktır. Kıbrıslı Türk halkının başta eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetlerde o kadar eksiği varken fetihçi bir mantıkla devasa bir camii yapımını dayatmak AKP’nin siyasal mantığının bir göstergesidir. 
Bu gerçekler ışığında Başbakan Erhürman’a ve hükümete bir çağrıda bulunuyoruz. Binlerce kişilik koruma ordusuyla gelecek olan Erdoğan’ın güç gösterilerinde yanında bulunarak, yani dinsel gericiliğin bir aracı haline gelerek ne kendinizi ne de Kıbrıslı Türk halkını küçültmeyin. AKP’nin her yetkilisinin bildiği gibi; bize dayatılanlar ile halkımızın kültürü arasında zerre yakınlık yoktur. Olmayanı varmış gibi gösterirseniz de, tarih sahnesindeki yerinizin neresi olacağını hatırlatmaya geldik. Çünkü biliniz ki, bu abluka er geç dağılacak ve geriye direnenler kalacaktır. 
Hükümete bu çağrıyı yaparken Türkiye’nin güzel insanlarına, gericilik ve faşizm

karşısında enseyi karartmayanlara da selam gönderiyoruz. Sizin direnişiniz bizim umudumuz, halklarımızın kardeşliğinin garantisidir.

Umutların Kuşatılmasın!

Gericilik Kaybedecek, Aydınlık ve Halkların Kardeşliği Kazanacak!

Bağımsızlık Yolu(a)

Cemre İpçiler

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri