Bağımsızlık Yolu, Kamusal, Ücretsiz, Kaliteli, Planlı ve Bilimsel Eğitimden Yana Taraftır!

Kamusal eğitime aktarılması gereken kaynaklar, yıllardır özel okullara teşvik, hibe, muafiyet olarak aktarılıyor!

Bunun sonucu olarak kamu okulları atıl bir vaziyette ve kendi kaderine terkedilmiş durumdadır. Personel eksikliğini, dökülen binaları, çağın gerektirdiği teknolojik donanımdan yoksun okulları ve geri kalmış bir müfredatı, kamusal eğitimin kaderi olarak kabul etmeyeceğiz! Bağımsızlık Yolu, kamu okullarının her bakımdan geri bıraktırılmasının ve tam gün eğitime geçilmesi ile ilgili hiçbir adımın atılmamasının, özel okullara sağlanan ek bir avantaj olduğunu ve bilinçli olarak yapıldığını her platformda anlatmaya devam etmektedir.

Herkesin ulaşabileceği ücretsiz, planlı, kamusal, bilimsel ve demokratik eğitim hakkı bilinçli olarak piyasanın acımasız ellerine terk edilmekte, öğrenciler müşteriye çevrilmeye çalışılmaktadır! Gelip geçen hükümetlerin istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü bu politikaların sonucunda artık bu hakkın esamesi okunmamaktadır. Yine yıllardır Atatürk Öğretmen Akademisi çeşitli yollarla ya özelleştirilmeye ya da işlevsizleştirilerek kapatılmaya çalışılıyor.

Atatürk Öğretmen Akademisi, toplumun her kesiminden başarılı öğrencilerin ücretsiz öğretmenlik eğitimi alabildikleri ve planlı bir şekilde öğretmen yetiştirme imkanı sağlayan çok önemli bir kurumumuzdur. 1937 yılından beri Kıbrıs’ta ilköğretim için öğretmen yetiştiren ve bunu kamusal, ücretsiz ve planlı bir şekilde yapan AÖA’nin işlevsizleştirilip kapatılması ve öğretmen eğitiminin piyasalaştırılması için atılan son adım ise asla kabul edilemez! Yasada yapılmak istenen değişiklik ile AÖA’nın devre dışı bırakılmasına, ilkokul öğretmeni yetiştirmenin piyasaya açılmasına ve yoksul çocukların da öğretmen olma imkanlarının ellerinden alınmasına göz yummayacağız.

Bağımsızlık Yolu, kamusal, ücretsiz, kaliteli, planlı ve bilimsel eğitimden yana taraftır. Eğitim haktır, eğitimi para ile alınıp satılan bir meta haline getirmek isteyen tüccarların karşısında, kamusal eğitimi savunan öğretmenlerimizin yanındayız!

Eğitim Haktır Satılamaz!

Bağımsızlık Yolu (a)
Umut Ersoy
Parti Meclisi Üyesi