Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Marksist Felsefeyi İrdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, Lefkoşa’da Marksist Felsefe konusunu irdeledi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitim, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu programında yer alan “Marksist Felsefe” dersinde, Materyalizm-İdealizm, Tarihselcilik-Evrenselcilik, Diyalektik-Metafizik kavramlarının üzerinde duruldu.

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, 10 derslik bir programla, parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefliyor.