Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü: Liman İşçileri Yalnız Değildir! 

Özel yasası olan ve onlarca emekçinin çalıştığı Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye edilmiş ve yıllarca bu şirkette en ağır koşullarda çalışan emekçiler belirsizliğe ve güvencesizliğe terk edilmiştir.

İş Yasası’nın 19A Maddesinde “işyerinin devir suretiyle el değiştirmesi ile intikali veya nakli durumlarında işçinin hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen istihdam koşulları devam eder” denilmektedir. 

Ancak hem özel sektördeki güvencesiz ve sendikasız çalışma koşullarından dolayı hem de liman işçilerinin tasfiye edilen şirket bünyesinde maruz kaldığı muamelelerden dolayı biliyoruz ki; işçilerin geleceği ile ilgili belirsizlik söz konusudur ve her ne kadar yasaya uygun yönetilmese de, kağıt üzerinde işçilerin yönettiği eski şirketin piyasalaştırılması, beraberinde işsizliği ve daha fazla güvencesizliği getirme riski barındırmaktadır. 

Bağımsızlık Yolu, tasfiye sonrası süreci takip ederek, işçilerin hem yasal haklarının takipçisi olacak hem sendikalı ve güvenceli istihdam haklarını savunacak hem de özel sektörde yaşanan tüm sömürünün sona ermesi için mücadeleyi yükseltecektir…

Liman işçileri, yalnız değildir…

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü (a)

Sevgül Uzkan

Örgütlenme Sorumlusu