Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, kamusal sağlığın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, sağlık merkezlerinin ulaşılabilir olması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

2016 yılından beri tamamlanmayan Omorfo Hastanesi’ni hatırlatan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke’de ve İskele’de hala bir hastane olmamasını eleştirerek, ulaşılabilir sağlık hizmetine erişimin aslında ne kadar büyük sıkıntı olduğuna dikkat çekti. Girne Akçiçek Hastanesi’nin yetersiz olmasından dolayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sürekli sevkler yapıldığını belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bu durumun Lefkoşa’daki hastanede ekstra yüke neden olduğunu ve insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini kendi bulundukları bölgelerde almalarına engel olduğunu dile getirdi.

USHAŞ Kamusal Sağlık Önünde Tehdittir

Türkiye’de uygulanan şehir hastaneleri modeline karşı olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, devlet hastanesi yapılmasının önemini aktardı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, özelleştirme mantığı ile kamu-özel ortaklığı veya yap-işlet-devret modelinin kamusal sağlık için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Sağlıkta iş birliği kapsamında Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren USHAŞ adlı şirkete kapsamlı yetki ve bilgi devri ihtimalinin ortaya çıktığını belirten Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bu durumun kamusal sağlık açısından büyük bir sıkıntı olduğuna ve sağlıkta da Türkiye’ye bağımlı hale geleceğimizi ifade etti.

Ücretsiz kamusal sağlığın en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, özelleştirme politikalarına karşı kamuyu güçlendirici politikaların geliştirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Belirli branşlarda doktor, hemşire ve sağlık çalışanı eksikliği konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Ersoy, gereken alanlara istihdam yapılmasının şart olduğunu belirtti. Ersoy, doktorlara artan şiddetin önüne geçilmesi konusunda yasal değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Sağlığa Ne Kadar Bütçe Ayrılması Gerekiyorsa Sağlanmalı

Ülkemizde yaşanan ilaç eksikliğinin bütçe planlaması ile ilgili bir sıkıntı olduğunu aktaran Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bütçede sağlığa ayrılan payın %10’dan aza düşmemesi gerektiğini söyledi. Genişlemeci bir bütçe hazırlayarak halka kemer sıkma politikası uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, halkı doğrudan etkileyen dolaylı vergilerin azaltılması ve doğrudan vergilerin artırılması yoluyla bütçenin genişletilmesi gerektiğini, sağlığa ne kadar bütçe ayrılması gerekiyorsa o kadar kaynak sağlanması gerektiğinin önemine işaret etti.

Kamusal Sağlığa Yatırım Yapılmalı

Sosyal devletin altını oyan politikaların neoliberal yaklaşımlar olduğunu ifade eden Ersoy, sosyal devletin bütün sorumluluklarından çekildiğini ve eğitimde olduğu gibi özel sağlık kuruluşlarına ve hastanelere bir alan açtığını belirtti. Sevk adı altında pek çok kamusal kaynağın özel hastanelere akıtılmasını eleştiren Ersoy, bu kaynakların mevcut altyapı ve teknolojik donanıma harcanması ile kamusal sağlığın çok daha iyi bir noktaya taşınabileceğini söyledi.

Sağlıktaki aksaklıkların kontrolsüz nüfus akışıyla da ilgili olduğunu ifade eden Ersoy, kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmadığı sürece, kaç kişiye nasıl bir sağlık hizmeti götürüleceği yönünde uzun vadeli ve planlı bir sağlık hizmeti sunulamayacağına dikkat çekti.