Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Veteriner Hekimler Birliği’ni Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Veteriner Hekimler Birliği ile görüşme gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy görüşmede, Veteriner Hekimler Birliği’nin sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerilerini açıkladı.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk, doğa talanının önüne geçilmesi, yaban hayatın ve verimli tarım arazilerinin korunması, imar rantının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede Erk, Hayvan Refah Yasası’nın düzenlenerek hayvanları öldürüp işkence edenlere sadece para cezası değil, hapis cezası da verilerek ağır yaptırımlar uygulanmasını ve yıllardır güncellenmeyerek tozlu raflarda bekletilen Veterinerler Birliği Birlik Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini belirtti. Veteriner dairesinin alt yapı sorunlarına, istihdam ve teknolojik yetersizliğe de dikkat çekildi.

Sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfus artışının sağlık, güvenlik, kaza gibi sorunlara yol açtığına dikkat çeken Veteriner Hekimler Birliği, sorunun çözümüne dair devlet ve hayvan derneklerinin taraf olduğu kapsamlı bir çalıştay düzenleme fikrini önerdi.

Veteriner Hekimler Birliği’nin sorunları üzerine Ersoy, sermaye karşıtı mücadele verdiklerini ve imar rantının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Ersoy, Veteriner Dairesi’nin bütçesinin ve kadrolarının arttırılması, denetimlerin çağın teknolojik imkanlarından faydalanarak yapılması gerektiğini belirtti. Halkın ucuz ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için kooperatifçiliğe dayalı bir model oluşturulması gerektiğini aktaran Ersoy, modelin, tarımcıları ve hayvancıları bir araya getiren, devletin de ortağı olduğu, üretim, satış ve dağıtım ağlarıyla girdi maliyetlerini düşüren, sübvansiyonların daha verimli hale geldiği, böylece daha ucuz ve daha üretken bir sistem olduğunu aktardı.

Ersoy, Hayvan Refah Yasası’nın değişikler yapılmış haliyle yasa tasarısını hazırladıklarını ve tasarının hazır olduğunu ekledi. Hayvanlara eziyet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Ersoy, sokak hayvanları için gerçekleştirilecek çalıştay fikrine olumlu baktıklarını, barınakların yetersizliğinin ortada olduğunu ve paydaşların bir araya gelerek ileriye dönük politikalar geliştirilmesinin önünü açacağını belirtti. Son olarak Ersoy görüşmede, yaz aylarında ciğerimizi yakan orman yangınları konusunda, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini yangın helikopterleri, yangın uçakları alınmasını uzun yıllardır dile getirdiklerini belirtti. Ayrıca yangının daha ilk aşamasında fark edilip söndürülebilmesi için kamera sistemlerinin çalışır durumda olması, Orman Dairesi’nin gerek insan gücü gerekse ekipman olarak güçlendirilmesi, geçici değil kadrolu personel istihdam edilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladıklarını da belirtti. Ersoy, bunun yanı sıra yanan orman alanlarının imara açılmaması için 2022 Haziran ayında bir yasa önerisi de hazırlayarak Meclis Başkan Yardımcısına ilettiklerini aktardı. Bağımsızlık Yolu hukukçuları tarafından hazırlanan Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) Yasa Önerisi her şeyiyle hazır olmasına rağmen hiçbir milletvekili veya parti tarafından benimsenip Meclisin gündemine getirilmediğine vurgu yaptı.