Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü: Omorfo’ya Şiddet Önleme Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Açılsın!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dört bölgede sokakta olan Bağımsızlık Yolu, Omorfo ve Girne’de basın açıklaması yaparken, Lefkoşa ve Mağusa’da düzenlenen yürüyüşe destek verdi. Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde saat 14.00’da Kaymakamlık binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kadın sığınma evi talebinin yükseltildiği basın açıklamasını Nil Çukurovalı Özkızan okudu. Eşitsiz cinsiyet rollerinden dolayı adaletsizliğe maruz kadınların mücadelesine destek verilen bildirinin tam metni şöyle:

Öyle zamanlardan geçiyoruz ki; kadın erkek dinlemeyen bu düzen tüm emekçi halkımızın canına okuyor. Bilhassa biz kadınlar, evde, eşitsiz cinsiyet rollerinden dolayı adaletsizliğe maruz kalıyor; okulda cinsiyetimiz veya cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğruyor; iş yerinde emeğimizin sömürülmesinin yanı sıra cinsel taciz ile de baş etmek zorunda bırakılıyoruz.

Ülkemize planlı bir şekilde sirayet eden neoliberal muhafazakarlaşma, bir yandan tüm halkı yoksullaştırırken diğer yandan kadınların toplumsal hayattan geri çekilmesine, aileye hapsolmasına sebep oluyor. Uzun saatler, düşük ücretle ve güvencesiz koşullarda çalışan emekçi kadınlar ikinci bir mesaiyi evde yaparak çifte sömürüye maruz kalıyor. Eğitim, sağlık, barınma gibi sosyal hakların geriletilmesi, dinsel gericilikle birleşince, sığınma evi, kamusal kreş gibi imkanların da olmadığı ülkemizde, kadınlar için daha fazla şiddet ve baskı anlamına geliyor. Artan çocuk istismarları ve çocuk tacizleri de, gericiliğin en çirkin yüzü olarak kendini gösteriyor. İşte bu nedenlerle bu 8 Mart’ta emek sömürüsüne, ayrımcılığa savaşlara, gericiliğe karşı isyanımızı ve taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Kadınları hamileyken işten çıkarmak yasaklansın!

Her iki ebeveynin de kullanabileceği şekilde ebeveynlik izni düzenlensin!

Asgari Ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin ve hayat pahalılığı oranında artırılsın!

10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmak yasaklansın!

Kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlansın, ağır teminat koşulları getirilsin ve yüz kızartıcı suç kapsamına alınsın!

Bölgemize kamusal kreş, kolektif mutfak ve çamaşırhane açılsın!

Çocuk İzlem Merkezleri bir an önce kurulsun!

Omorfo’ya şiddet önleme merkezi ile kadın sığınma evi açılsın!

Sosyal Hizmetlere daha fazla bütçe ve personel istihdamı sağlansın!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü