Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu Girne’de Ekososyalizm Konusunu İrdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, Girne’de bölge üyeleriyle Ekososyalizm konusunu irdeledi.

Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Nazen Şansal’ın katkı koyduğu “Ekososyalizm” dersinde, çevre-ekoloji sorunlarının tarihi ve aciliyeti anlatılarak, tali nitelikte olmayıp sınıf mücadelesi ile zorunlu birlikteliği ele alındı. Ayrıca, kapitalizmin çevreyle çelişen karaktersizlikleri, Kıbrıs’ta çevre-ekoloji mücadelesi ve kızıl-yeşil bir mücadele için Bağımsızlık Yolu’nun yapacakları gibi başlıklar irdelendi. Emeği işçileştiren ve doğayı yalnızca bir hammadde olarak gören kapitalizmin emek ve doğa sömürüsünün bir arada gerçekleştiği, Marx ve Engels’in metinleri ile ortaya konarak ekososyalist bir mücadele perspektifinin imkânları tartışıldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, dersin amacının Bağımsızlık Yolu üyelerinin ekoloji konularına sosyalist bir perspektiften bakabilmeleri ve örgütün mücadelesine bu perspektifle yön vermelerini sağlamak olduğunu belirtildi.