Bağımsızlık Yolu Parti Programında Yapılan Değişiklikleri Açıkladı

Bağımsızlık Yolu, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu’nda Parti Programı’na iki kararın eklendiğini açıkladı.

Geniş bir katılım ve coşku ile gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan ilk karar metni “Bağımsızlık Yolu ekososyalist, sosyalist feminist bir emekçi partisidir. Partimiz ülkemizde ve dünyamızda kapitalist emperyalizmin ve sömürünün son bulması için; işçi sınıfı öncülüğünde bir sosyal, siyasal, ekonomik devrim sürecinin gerekliliğini bir an bile gözden kaçırmaz. Parti tüm mücadelesini bu doğrultuda örgütler, tüm adımlarını bu amacın hizmetine koşar. Kıbrıslı Türk halkının ve emekçi sınıflarının siyasi öncüsü olarak, dünya ölçeğinde hayata geçmesi için mücadele ettiğimiz sosyalizmi kurmak üzere örgütlenen partimiz, her alanda iktidara taliptir. Sermayedarların çıkarları doğrultusunda birbirine kırdırılan, kadın erkek, “Türkiyeli-Kıbrıslı”, yerli-yabancı, kamu emekçisi-özel sektör emekçisi, Türk-Rum, Alevi-Sünni, Müslüman-Hristiyan vb birçok şekilde kimliklere bölünen bir halk, egemenlerin amaçlarının peşinde sürüklenmek dışında bir gelecek ha- yal edemez. Partimiz emekçi sınıfların sermaye partilerinden siyasal bağımsızlığı için; her türden sermaye ideolojisi, postmodern akıldışılık, muhafazakarlık, milliyetçilik ve dinsel gericiliğin etkileri ile mücadele eder. Çünkü siyasal ve sosyal alandaki herhangi bir değişim, salt partimizin hükümet olmasına indirgenemez. Esas olan bizzat işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, sömürülen ve bu düzenden zarar gören tüm sınıf ve katmanların; kendi çıkarlarının bilincine varması, kendi yaşamlarını yönetmesi ve hayatın her alanında özne olmasıdır. Bağımsızlık Yolu, parti çalışmalarının merkezine iktidar mücadelesini koymaktadır. Tam da bu sebeple, partimiz hükümete değil muhalefete taliptir. Çünkü gerçek bir iktidar mücadelesi, önce gerçek bir muhalefet oluşturmaktan, emekçi sınıfların ve ezilen kitlelerin “hali hazırda var olan durumu ortadan kaldıran gerçek hareketini” örgütlemekten geçmektedir” oy birliği ile onaylanarak Bağımsızlık Yolu Parti Programı’na eklendiği açıklandı.

Genel Kurul’da alınan bir diğer karar ise Bağımsızlık Yolu Muhalefet Programı’nın sonuna 2. Dönem Parti Meclisi tarafından parti dökümanı olarak kabul edilen “YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI”nın eklenmesi oldu.