Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Devam Ediyor

Bağımsızlık Yolu, parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefleyen Örgüt Okulu eğitimlerine devam ediyor. Bağımsızlık Yolu’nda yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği organizasyonuyla gerçekleşen eğitimler, Lefkoşa ve Mağusa’da gerçekleştirildi.

Mağusa’da Bağımsızlık Yolu Bildirge ve Programı İrdelendi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Mağusa’da “Bağımsızlık Yolu Bidirge ve Program” dersi gerçekleştirildi. Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Mustafa Keleşzade’nin sunumuyla gerçekleşen ders, Bağımsızlık Yolu’nun kuruluş iddiası, ideolojik-politik çizgisi ve diğer siyasetlerle olan temel farklar anlatıldı.

Bağımsızlık Yolu’nun oluşturduğu Muhalefet Programı’nın detaylarıyla üyeye aktarıldığı derste, iktidar tanımı ve muhalefet talebinin ne olduğu detaylandırıldı. Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü binasında gerçekleşen ders, bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Marksist Siyaset Dersi

Öte yandan, Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Lefkoşa’da “Marksist Siyaset” dersi gerçekleştirildi. Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ders, sınıf mücadelesi, proletarya, burjuvazi, iktidar, devlet gibi kavramları irdeledi.

Marksist bakış açısıyla, siyaset, yasal mücadele, parlamento mücadelesi üzerinde durulurken, farklı siyasetlerin bakış açıları ile de karşılaştırmalar yapıldı. “Marksizm’den önce işçi hareketi!”, “Bağımsız işçi partisinin fikrini ilk kim ortaya koydu?”, “Komünist Manifesto’da ortaya konan temel ilkeler nelerdir?”, “Seçimler, boykot ve parlamenter salaklık!” gibi konuların üzerinde durulurken, Marksist Siyasetin ana tartışma başlıklarının gelişiminin aktarılması ve daha derin bir sorgulama için temeller oluşturulma hedeflendi.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ders, iki buçuk saat sürdü.