Bağımsızlık Yolu’na Üye Ol, Umuttan Taraf Ol!

Zor günlerden geçiyoruz… Tüm dünya halklarını saran bir virüs bizlerin de hayatlarını derinden etkiliyor. Ada yarımızı yönetenlerin halkın sağlığını düşünmek yerine başka çıkarlar için hareket etmesi ise bu etkiyi katmerlendiriyor. Maruz bırakıldığımız olumsuzluklar, sineye çekmek zorunda kaldığımız haksızlıklar ve gözümüzün önünde yaşanan yolsuzluklar hepimizi umutsuzluğa sürüklüyor. Dün umut olanların bugün koltuk derdine düşmesi, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin geleceğimiz hakkında karar vermesi hevesimizi kaçırıyor. Bu güzel ülkede alın terimiz, onurumuz ve hakkımızla çalışarak adil bir yaşam sürmek istiyoruz ama izin verilmiyor!

Eğitim hakkımız, sağlık hakkımız, ormanlarımız, çalışma hakkımız saldırı altında. Ultra zenginlerin karları için dağıyla, taşıyla, insanı ve hayvanıyla, kadını, erkeğiyle hepimiz gözden çıkarılmış durumdayız… Bu ülkede yaşayan, bu ülkede kazanan, bu ülkeyi seven bizlerin dışında herkesin sözü geçiyor da, bir tek emekçi insanların mutluluğu umursanmıyor. Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor, ormanlarımız göz göre göre cayır cayır yanıyor, özel sektörde haksızlıklar dağ gibi büyüyor, gericilik örgütlenirken eğitim ve sağlık haklarımıza bütçe ayrılmıyor! Hastanemiz yok, sığınma evi yok, okullarımız dökülüyor, yollarımız ölüm tuzağı, zengin yabancılara dört konut hakkı verilirken, halkımız ya bütçesine uygun kiralık ev bulamıyor, ya da ömürlük kredi borç batağına saplanıyor.

Tüm bu olumsuzluklar karşısında teker teker hiçbirimizin elinden bir şey gelmiyor. Ama birleşirsek, örgütlenirsek, sesimizi hep birlikte yükseltirsek bir şansımız olabilir. Bağımsızlık Yolu yeni kurulmuş bir siyasal parti olarak ülkemizin emekçi insanlarını bu yaşananlara YETER demeye çağırıyor! Gücümüzü, umudumuzu, emeğimizi, mücadelemizi birleştirelim!

Gelin özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması için, ultra zenginlere servet vergisi konulması için, her ilçeye sığınma evi açılması için, hastane, okul ve yol yapılması için, yangın helikopteri alınması için, barış ve halkların kardeşliği için, bizi Türkiyeli-Kıbrıslı diye bölmeye çalışanlara karşı emekte birleşip mücadele edelim… Bağımsızlık Yolu sizi aramıza katılmaya, eşitler arasında örgütlü bir birey olmaya, söz-yetki-karar ve iktidar hakkımız için birlik olmaya, partimize üye olmaya çağırıyor!

Direnişe omuz ver, muhalefeti büyüt, örgütlü mücadeleye katıl, Bağımsızlık Yolu’na üye ol!

Kurtulmak Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz

Bağımsızlık Yolu (a)
Gazi Gök
Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri