Bağımsızlık Yolu’ndan “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar” Konulu Panel

Bağımsızlık Yolu, Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Ekim Devrimi’nin 105. Yılında “Ekim Devrimi ile Kazanılanlar, SSCB’den Geriye Kalanlar” konulu panel düzenledi.

Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde düzenlenen panel, parti üyeleri ve sempatizanlarının katılımıyla 7 Kasım 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Ali Şahin’in sunumuyla gerçekleştirilen panel, Ekim Devrimi’nin, Sovyetlerin örgütlenmesi, Ekim Devrimi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği’nin kuruluşu, SSCB’nin dünya halklarına kazandırdığı haklar ve SSCB’nin dağılma süreci irdelendi.