Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Akçiçek Hastanesi İşçilerine Dayanışma Ziyareti

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nden bir heyet, aylardır Asgari Ücret’in altında çalıştırılan, Sigorta yatırımları yapılmayan ve maaşları da ödenmeyen Girne Akçiçek Hastanesi taşeron işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Devlete ait Girne Akçiçek Hastanesi’nde, özel bir firmanın görevlendirdiği temizlik işlerinde çalışan işçiler bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri işçilerin sorunlarını dinleyerek, devletin başka birimlerinde çalışan diğer taşeron işçilerin de benzer sıkıntılar yaşadığını, bu sorunun kökten çözümünün devlette taşeron çalışmanın sonlandırılarak işçilerin kadroya alınması olduğunu belirttiler.

Bağımsızlık Yolu gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin sessizliğini koruyarak sermayeden taraf olduğu bu sistemin emekçilere zarar verdiğini ve devlete taşeron hizmet satan şirketlerin her asgari ücret değişiminde emekçileri mağdur etmeye devam ettiklerini vurguladı. Ücret sömürüsü yanında taşeron firmalar tarafından işçilerin hastalık izni, yıllık ücretli izin, fazla mesai gibi her türlü yasal hakkının gasp edildiğini belirten Bağımsızlık Yolu temsilcileri, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın da yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Emekçilerin partisi olan Bağımsızlık Yolu’nun devlette taşeron çalışmanın tamamen sıfırlanarak tüm işçilerin kadroya alınması, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve Maliye’den yapılacak tüm ödemelerde İş Yasası’nın 23. Maddesi’ne uygun olarak, işçilerin maaş ve yatırımlarının kontrol edilerek patronun alacağından düşülmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladılar.