Bağımsızlık Yolu’ndan Kamudaki Taşeron İşçilere Destek Eylemi: PRO Temizlik, Temizlik Görevlilerinin Sigorta Yatırımlarını Yapmıyor!

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, bugün Vergi Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde eş zamanlı olarak bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Gelen ihbar sonucunda yapılan değerlendirme ve araştırma sonrası Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vergi Dairesi’nin temizlik işlerini yürüten taşeron firma olan Sözal Pazarlama (PRO Temizlik) adlı şirketin, çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarını yapmadığını tespit eden Bağımsızlık Yolu üyeleri, yaşanan bu duruma dikkat çekmek adına 2 farklı kamu kurumu önünde bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Kamu Kurumlarının Sorumluluğu Var!

Dağıtılan bildiride İş Yasası’nın 23. Maddesine göre, taşeronlara ödeme yapılmadan önce işçilerin maaş ve yatırım alacaklarını karşılamak kamu kurumlarının sorumluluğudur denmesine rağmen uzunca bir süredir çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılmamasına rağmen kamu kurumlarının taşeron şirketlere ödeme yapmaya devam etmesine dikkat çekildi. Kamu kurumlarının İş Yasası’na uymayarak hem işçileri hem de Sosyal Sigorta’yı zarara uğrattığı vurgulanırken “Kamuda Taşerona Son!” çağrısı yapıldı.

Anayasa kamunun yürütmekte olduğu asıl ve sürekli hizmetlerin kamu görevlileri eliyle verilmesi gerektiğini söylediği hatırlatılırken, kamudaki pek çok hizmet taşeron şirketlere devredilerek, hem kamu kaynakları özel şirketlere akıtılıyor hem de isçilerin hakları gasbediliyor denildi.

Dağıtım sırasında birçok vatandaş yaşanan bu duruma tepki göstererek, özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlardan ve ülkedeki denetimsizlikten dem vurdu. Bildiri özel sektör emekçilerinin sorunlarına dikkat çektiği ve görünür kıldığı için birçok vatandaş tarafından taktir topladı.