Bağımsızlık Yolu’ndan Marksist Siyaset Dersi!

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin organizasyonuyla Lefkoşa’da “Marksist Siyaset” dersi gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ders, sınıf mücadelesi, proletarya, burjuvazi, iktidar, devlet gibi kavramları irdeledi.

Marksist bakış açısıyla, siyaset, yasal mücadele, parlamento mücadelesi üzerinde durulurken, farklı siyasetlerin bakış açıları ile de karşılaştırmalar yapıldı. “Marksizmden önce işçi hareketi!”, “Bağımsız işçi partisinin fikrini ilk kim ortaya koydu?”, “Komünist Manifesto’da ortaya konan temel ilkeler nelerdir?”, “Seçimler, boykot ve parlamenter salaklık!” gibi konuların üzerinde durulurken, Marksist Siyasetin ana tartışma başlıklarının gelişiminin aktarılması ve daha derin bir sorgulama için temeller oluşturulma hedeflendi.

Bağımsızlık Yolu üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen ders, iki buçuk saat sürdü.