Barış Mücadelesinde Mevzi Genişletmek İçin Oylar Akıncı’ya

(21.04.2015)

19 Nisan’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu kendini siyaseten solda tanımlayan herkes için hem umut verici hem de yeni sorumluluklar doğuran bir seçim oldu.

Kıbrıslı Türk halkının barış iradesi için bir ölçü sayılabilecek olan, Mustafa Akıncı’nın oy oranı son derece umut vericidir. Ancak süreç, sokağı örgütlemeyi önüne hedef koymuş devrimciler için özellikle sağ siyasetin geriletilmesi anlamında bir o kadar da kritiktir.

Bağımsızlık Yolu olarak ilk turda vurguladığımız; “Akıncı ve Onurer’in alacağı oylar, Kıbrıs halklarının çıkarlarına dayanan bir barış iradesinin ölçüsü olacaktır!” iddiasından hareketle ikinci turda Mustafa Akıncı’ya destek çağrımızı yineliyoruz.

Bugün Akıncı’nın karşısında ikinci turda yarışacak olan Eroğlu; adamızın kuzeyindeki işbirlikçi siyasetin sembol isimlerinden biridir. Bu bağlamda Akıncı’ya oy vermek, ülkemizin içinde bulunduğu sürdürülemez yapıda en önemli paya sahip olan sağ siyasetin geriletilmesi açısından önemlidir.

Şüphesiz ki devrimci hareketin görevleri bir başka özneye yüklenemez. Devrimciler bağımsız ve halkları kardeş bir Kıbrıs için mücadele etmeye mecburdurlar. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Eroğlu’na karşı sandıktan Akıncı’nın çıkması ülkemizdeki barış mücadelesinin mevzi genişletmesi demek olacaktır.

Barış mücadelesinde, sosyal demokratlardan sosyalistlere, solun tümü asgari düzeyde birlikte hareket edebilmelidir! İşte bu yüzden barış mücadelemizde mevzi genişletmek için seçimin ikinci turunda, halkımızı Mustafa Akıncı’ya oy vermeye çağırıyoruz!

İŞBİRLİKÇİLERE OY YOK!
BARIŞ MÜCADELESİNDE MEVZİ GENİŞLETMEK İÇİN OYLAR AKINCI’YA

BAĞIMSIZLIK YOLU (a)
Ali Şahin

Leave a Comment