Barış Perspektifinin Engellenmesine İzin Vermeyeceğiz

(17.11.2015)

“Faşist unsurlar Kıbrıs’ta hâkim olmayacaklar Biz, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen gençler olarak, faşist ELAM örgütünün Kıbrıslı Türklerin otomobillerine yaptığı ve bir Kıbrıslı Türkün yaralandığı saldırıyı mahkûm etmek istiyoruz. Bu tür hareketlerinin küçük bir azınlığı temsil ettiği ve adamızdaki gençliğin çoğunluğunun barışsever duygularına karşı olduğu görüşündeyiz.
Her tür milliyetçi ve faşist faaliyete bizim hep birlikte karşı duracağımız mesajını net bir şekilde gönderiyoruz. Benzer olayların bir federasyon çözümü çerçevesinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış perspektifini engellemesine izin vermeyeceğiz. Benzer olayların gelecekte nasıl sonuç alıcı bir şekilde önlenebileceği konusuyla iki toplum da derinlemesine ilgilenmelidir.
Açıklamayı imzalayanlar:

ΕDΟΝ –Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Gençlik Meclisi Bağımsızlık Yolu (BY) Baraka Kültür Merkezi”

Leave a Comment