Batak: Barınma Hakkını, Halihazırda Bu Ülkede Yaşayanlara Veremeyen Bu Yapının, Depremzedelere Nasıl Bir Ortam Sunacağı Soru İşareti

Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Mimar Mustafa Batak, ADA TV’de yayınlanan Gündem Özel programına katılarak Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

İnşaatları Yerinde Denetim Eksikliğimiz Var

Batak, inşaat yapılabilir ruhsatı verildikten sonra denetim aşamasında noksanların olduğunu, inşaat başladıktan sonra, temel, kolon donatıları veya otopark gibi konularda yerinde denetim eksikliği olduğunu, bu dönemde bu açığımızı geliştirmek için ele almamız gerektiğini ifade etti.

Batak, Bakan Arıklı’nın “vize büroları sadece çizgileri denetliyor” açıklaması ile ilgili de yorum yaptı. Elbette ki sadece çizgileri kontrol etmiyor diyen Batak, kaldı ki çizgilerin de dünyanın her yerinde evrensel karşılığı olduğunu söyledi. Fasıl 96 yasası ışığında projeler denetleniyor yorumunu yapan Batak, projelerin birden fazla denetimden geçmesine ihtiyacımız var, buradan hareketle Arıklı’nın sözlerini kabul etmiyor, anlamsız buluyoruz açıklamasını yaptı.

Hükümet Ülkeye Kaç Depremzedenin Geldiğini Bilmiyor

Deprem sonrası ülkemize yaşanan göçle ilgili, gelen insan sayısına göre plan yapılmalı diyen Batak, barınma, hastane ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için bilgiye ihtiyacımız olduğuna işaret etti. Bu bilgiyi hükümet edenlerin dahi bilmediğini belirten Batak, bir an önce sayıyı tespit etmeleri ve ne kadarını daha ülkemizde barındırabileceğimi bilmemiz gerektiğini vurguladı.

Barınma Hakkını, Halihazırda Bu Ülkede Yaşayanlara Veremeyen Bu Yapının, Depremzedelere Nasıl Bir Ortam Sunacağı Soru İşareti

Laguna Apartmanına, aralık ayında KTMMO tarafından bir keşif yapıldığını, depremin ardından bir keşfin daha yapıldığını anlatan Batak, tahliye kararının doğru olduğunu söyledi. Batak, ancak devletin orada yaşayan insanlara tahliye sonrası yaşamak için yer göstermesi ve sosyal devletse bunun gereğini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Batak, “barınma hakkını halihazırda bu ülkede yaşayan insanlarına veremeyen bu yapının, gelecek olan depremzedelere nasıl bir ortam sunacağı da ciddi bir soru işareti barındırıyor” dedi.

Maddi Kaynak İçin Servet Vergisi!

Ülkeye maddi kaynak gerekli sorusu üzerine Batak, Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır savundukları servet vergisini anımsattı. Batak, yıllardır bu ülkenin kaymağını yiyen ultra zenginlerden alınacak servet vergisiyle, ülkeye çok fazla kaynak yaratılabileceğini vurguladı. Batak, Türkiye’den gelen depremzedeler, burada yaşayan ama evi yaşanacak durumda olmayanlar, eğitim kurumları ve hastaneler tüm bunlara baktığımızda yegane çözümün servet vergisi olduğunu görüyoruz açıklamasını yaptı.

Sosyal Devlet Anlayışından Çok Uzaktayız Sosyal devlet anlayışından çok uzak olduğumuzu vurgulayan Batak, sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında bütün yükümlülüklerin özele devredilmiş durumda olduğunu belirtti. Hastanede bugün hala ilaç olmadığını hatırlatan Batak, zamların gelmeye devam ettiğini, insanların darboğazda yaşadığını ifade etti.