Bir Coğrafyanın Özneleri O Coğrafyada Yaşayanlardır

Girne İnisiyatifi olarak, Mağusa bölgesinde, Bedis Piknik Alanı’nın özel bir kişiye kiralandığı, tellerle çevrildiği, kapısına kilit vurulduğu ve alan içerisine beton dökülmek suretiyle doğanın tahrip edildiği haberini üzüntü ile karşıladık.
Kamusal alanlara dönük saldırıların, ada çapında tüm hızıyla sürmekte olduğu bir süreçten geçmekteyiz. Ortak alanlarımız birer birer sermayenin kar alanları haline getirilmeye çalışılmaktadır. Ve bu süreçler de ekolojik denge gözetilmeden, halkın ihtiyaçları dikkate alınmadan, halkın görüşleri alınmadan, hatta birçok defa halka rağmen yürütülmektedir.
Halkın alım gücünün gün be gün düşürüldüğü, temel tüketim fiyatlarına sürekli zam getirildiği bir dönemden geçerken, kamuya ait bir arazinin halkın ücretsiz kullanımına kapatılması kamu vicdanını da ayrıca yaralamış, bölge insanın kendine bir rahatlama, hayattan keyif alma alanı olarak kullandığı bir alan, yukarıdancı bir şekilde zaptedilmiştir.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki her karış toprağı finansal kaynak olarak gören iktidarların yağmacı özelleştirme ve kentleşme politika(sızlık)ları sonucunda, Kıbrıs’ın kuzeyi, bütünen, yaşanmaz hale gelecektir. Bu bakımdan, Girne bölgesinde olduğu gibi, diğer bölgelerde yaşanan gelişmeler tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir.
Girne İnisiyatifi olarak birçok defa ifade ettiğimiz gibi “bir coğrafyanın öznelerinin o coğrafyada yaşayanlar” olduğuna inanmaktayız. Bu çerçevede 25 Şubat Cumartesi günü saat 14:30’da Bedis’te düzenlenecek eylem etrafında örgütlenen insanları kucaklar, verdikleri mücadeleyi dayanışmayla selamlarız.
Girne İnisiyatifi