Bir Siz Eksiktiniz!

Bağımsızlık Yolu olarak yıllardır ülkemizde yasadışı faaliyet gösteren yabancı siyasal örgüt ve partilerin kapatılması için mücadele ediyoruz. Partimiz, bu konuyu ilk kez CTP-HP-TDP-DP Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde gündeme getirmişti. Dörtlü Koalisyon Hükümeti bu konuda bir yasal boşluk olduğunu ve bu tür durumlara dair kural koyma çalışması yürüttüğünü dile getirse de ortaya hiçbir çalışma koymamıştır. Bağımsızlık Yolu olarak, ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile doğrudan görüşerek yetkililerin dikkatini bu konu üzerine getirmiştik.

UBP’nin başını çektiği çeşitli koalisyon hükümet dönemlerinde de bu konunun üzerine ısrarla gittik. Ancak bu hükümetler, Türkiye devletinin tepkisini çekmemek için bu yasa dışılığa sessiz kalmaktadırlar. Bugün başta UBP olmak üzere hükümetin başını çektiği çeşitli koalisyon ortakları tarafından aynı tutum sürdürülmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda benzer görüşleri paylaşıp sempatiyle baktığımız yabancı siyasi partilerin ve örgütlerin dahi, sanki kendi ülkelerindeymiş gibi veya Kıbrıs’ın kuzeyinin içinde bulunduğu özel durumu gözetmeden siyasal faaliyetler yürütmesine de karşı çıkmıştık. Kısacası Bağımsızlık Yolu olarak verdiğimiz mücadele belirli yapılara karşı değil, aksine, Kıbrıslı Türk halkının bağımsızlığı, saygınlığı, iradesi ve hakları için bir bütün olarak ortaya koyduğumuz bir mücadeledir.

Kıbrıs’ın kuzeyi her geçen gün mantar gibi her yerde biten, yasa dışı siyasi parti ve dernek temsilcilikleri ile dolup taşmaktadır. Yasal olarak yok hükmünde olan bu yabancı siyasi parti temsilciliklerinin ve derneklerin ülkemizde yabancı parti amblemlerini kullanarak yaptıkları yasadışı ve gerici faaliyetler yürütmesinden hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?

Yasa dışı bir şekilde faaliyet gösteren yabancı siyasi partilere bir yenisi daha eklenmiş olduğunu öğrendik. Türkiye’de gerici bir siyasal parti olan Yeniden Refah Partisi’nin hiçbir yasal zemini olmadan “Yeniden Refah Partisi – KKTC Ada Temsilciği” olarak Köşklüçiftlik bölgesinde temsilcilik açtığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu doğrultuda, mevcut hükümete soruyoruz: Hiçbir yasal dayanağa sahip olmadan; tabelasını asıp, keyfi bir şekilde siyasi faaliyet yürüten yabancı parti ve örgütlerin temsilcilikleri ile ilgili ne zaman önlem almayı planlamaktasınız?

Eğer bu konuda bir önlem alma ihtiyacı duymuyorsanız ve bu faaliyetlerin yasal bir zemini olduğunu düşünüyorsanız, kamuoyunu bu faaliyetlerin hangi yasal çerçeveye dayandığı konusunda bilgilendirecek misiniz?

Dernekler Yasası altında kayıtlı bir şekilde faaliyet gösteren, ancak Dernekler Yasası’na aykırı bir biçimde yasa dışı faaliyetlerde bulunarak yabancı siyasi parti temsilcisi gibi hareket eden yapılar hakkında ne gibi adımlar atmayı planlamaktasınız? Yönettiğinizi iddia ettiğiniz bu yapıda, yasa dışı faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleşmesinden hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz? Yunanistan’dan veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir siyasi parti Kıbrıs’ın kuzeyinde temsilcilik açarsa veya Dernekler Yasası’na kayıtlı olan bir dernek bu siyasi partilerin adına hareket etmeye başlarsa, konuya ilişkin tavrınız ne olurdu?

Bu soruları kamuoyu adına soruyoruz ve yeni temsilcilikleri hiç de hayırlı olmayan, gerici Yeniden Refah Partisi’ne ‘hoş gelmediniz, bir siz eksiktiniz!’ diyoruz. Kıbrıslı Türk Halkının siyasi iradesinin bağımsızlığını savunmak için her zaman olduğu gibi bu sürecin de takipçisi olacağız.

Bağımsızlık Yolu (a)

Salih Hayaloğlu

Dış İlişkiler Sekreteri