Bölgede İş Kazaları’nı Denetleyecek Müfettiş Yok

Değerli basın emekçileri

Emekçi halkımız

 

1998 yılından beridir yasal olarak ilçe kabul edilen bölgemiz, o tarihten beridir ne yazık ki gelmiş geçmiş hiçbir hükümet tarafından bu sıfatın hak ettirdiği hiçbir değere layık görülmemiştir.

Bölgemiz insanları, devlet dairelerinde yapılması gereken neredeyse her işini Lefkoşa’da yapmak zorunda bırakılmış, ufacık bir mühür için bile uzun mesafeler kat ederek maddi ve manevi bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Hükümetler görevlerini yerine getirmiş olsa yaşanmayacak trafik kazaları, ölümler, maddi ve manevi kayıplar bir yana; bölge insanımız diğer ilçe insanlarından hiçbir eksiği olmamasına rağmen sürekli ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. Belli ki, Omorfoluların yaşadığı sıkıntıları 2016 yılında ilçe statüsü kazanan Lefkeliler de yaşamakta ve belki de çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaktırlar.

Bugün burada olma sebebimiz, özel sektör çalışanları açısından hayati öneme sahip olan Çalışma Dairesi Güzelyurt Şubesi’nde tek bir tane bile müfettişin kalmayışına tepki göstermektir. 2016 yılından beridir ilçe statüsünde olan Lefke’de, Çalışma Dairesi’ne ait bir Bölge Amirliği’nin olmadığı biliniyor. Bu durum hem Lefke halkı açısından önemli bir sorundur hem de Omorfo’da zaten yeterli işlev gösteremeyen Daire’nin kendi bölgesinin dışında da faaliyet göstermek zorunda olmasından dolayı Omorfo halkını olumsuz etkilemektedir.

Çalışma Dairesi, özel sektörde çalışan tüm işçilerin çalışma koşullarının güvenli olup olmadığını, maaşların Asgari Ücretler Yasası’na göre ödenip ödenmediğini, yıllık izin haklarının İş Yasası’na uygun kullandırılıp kullandırılmadığını, kayıt dışı işçiliği, çocuk işçiliğini, işten durdurulan işçilerin haklarının korunmasını, meslek hastalıklarının önlenmesini ve bunlar gibi hayati önemde konuları müfettişleri aracılığı ile denetleyen ve çalışma yaşamının düzenlenmesinde merkezi önemi olan bir devlet kurumudur. Ancak tüm bu görevleri yıllardan beridir hem Lefke hem de Güzelyurt için bir tek müfettiş yapmıştır. Tek kişinin böylesi kapsamlı bir işi iki ilçe merkezi ve onlara bağlı köylerde yürütülen tüm işler ve çalışan tüm işçiler için hakkıyla yerine getirmesi zaten mümkün değildi. Üstelik bu müfettişin hastalanması, izin kullanması ve herhangi bir insanın yaşaması normal olan sıkıntılardan etkilenmesi durumlarında hem Lefke hem de Omorfo halkına hizmet edecek hiçbir müfettişin olmaması da ayrı bir olumsuzluktu…

Biz Çalışma Dairesi Lefke Şubesi’nin kurulmasını ve Güzelyurt Şubesi’ne de yeni müfettişler istihdam edilmesini beklerken; her iki ilçeye de özveri ile hizmet eden mevcut müfettişin hükümet tarafından Lefke Kaymakamı olarak atanması kararı ile sarsıldık. Lefke ve Omorfo’da iki aydan beridir görev yapan tek bir müfettiş dahi yoktur. Ve ne zaman yeni müfettişlerin geleceği ise belirsizdir. Tepkimiz yeni bir göreve atanan müfettişe değildir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ama Lefke ve Omorfo’nun özel sektör emekçilerini umursamayan hükümete ve onun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e bir çift sözümüz vardır:

Bugün Lefke veya Omorfo’da maaşını alamayan veya kaza geçiren veya yıllık izin hakkını kullanamayan bir emekçi, çalıştırılmaması gerektiği halde kayıt dışı çalıştırılan bir yabancı veya iş yaşamına zorla sokulan bir çocuk için yasaların gereğini yapacak tek bir çalışma müfettişi dahi yoktur. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz kriz ortamında, maaşların düşürüldüğü, işten atılmaların yaygınlaştığı, kayıt dışı çalıştırmanın arttığı, çocuk işçiliğinin çoğaldığı bilinen bir gerçektir. Özel sektör emekçilerine bu koşulları reva görmeniz, bizim bölge halkı olarak hak ettiğimiz bir muamele değildir. Omorfolular ve Lefkelilerin yaşadıkları sizin utancınızdır. Oturduğunuz koltukları, tuttuğunuz makamları, kullandığınız imkanları size sağlayan halka gösterdiğiniz saygısızlıktır.

Omorfo ve Lefke’nin emekçi halkı olarak; bu hükümetin ve onun Çalışma Bakanı’nın bize layık gördüğü bu aşağılamayı unutmayacağız; alın terimizle hayatımızı kazanırken içine itildiğimiz durumun sorumlularından da hesap soracağız.

CTP-TDP-DP-HP hükümetini tüm iyi  niyetimizle; derhal Lefke’ye tüm işlevleri ile çalışacak bir Çalışma Dairesi Şubesi açılması, Güzelyurt Şubesi’ne bir şube amiri atanması ve yeterli sayıda müfettiş isthdam edilmesi için uyarıyoruz.

Çünkü bölge halkımız başka ilçe insanlarından daha değersiz değildir ve diğer ilçelerde yürütülen hizmetlere eşit derecede ulaşmayı haketmektedir.

 

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü