Bu Hükümetin Terekesi Bile Kurulmaz

Her ne kadar memleketimizde iç hesaplar ve dış müdahalelerin ardı arkası kesilmemesi ve faturanın yine halka kalması hepimizi öfkelendiriyor olsa da, giden hükümetin arkasından üzülemiyoruz.

Neden mi? Çünkü bu hükümet icraat hükümeti olmak bir yana, bizim hazırlayıp kendilerine pişmiş halde sunduğumuz yasaları ilerletmekten bile aciz kaldı.

Çünkü bu hükümet yabancılara daire satışını arttıran yasa değişikliğini yapıp meclisten geçirebildi, fakat Mart 2018’de hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sunduğumuz, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesini öngören Asgari Ücret Yasası değişiklik önerisi meclise bile götürülmedi.

Bu hükümet Özgürgün’ün kırılan gancellisi için bize dava açtı, fakat Anayasa’ya aykırılık teşkil eden, uygulanamaz olduğunun mahkeme kararları ile de vurgulan, İngiliz Sömürge Dönemi kalıntısı Fasıl 32 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nın yürürlükten kaldırılması için Baraka Kültür Merkezi ile birlikte hazırlayıp Nisan 2018’de İçişleri Bakanı’na sunduğumuz yasa önerisi meclise bile götürülmedi.

Bileşeni olduğumuz Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi tarafından hazırlanıp Ekim 2018’de Meclise sunulup ivedilik alan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisini geçirmedi.

Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını sağlayacak, tarafımızdan hazırlanmış ve Sn. Angolemli tarafından Meclise sunulan İş (Değişiklik) Yasa Önerisi bırakın geçirilmeyi ivedilik bile almadı.

Bu hükümet gece kulübü çalıştayı düzenleyip seks köleliğinden kar sağlayanları paydaş saydı fakat, seks köleliğini engelleyici tek bir yasa geçirmedi. Yabancı partilerin Kıbrıs’ta temsilcilik açmalarıyla ilgili yasal düzenleme yapacağını söyledi fakat yapmadı. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı değiştireceğiz dedi, değiştirmedi. Şartlı Tahliye Kurulu tüzüğüyle ilgili gerek bizim gerekse Barolar Birliği’nin değişiklik talep ve önerilerini hayata geçirmedi. Vatandaşlıklarla ilgili yasal değişiklik hazırlandı denildiği halde yapılmadı. Başbakanı bir hukukçu ve kitap yazarı olan bu hükümet döneminde kişiler kitap bulundurmaktan tutuklandı, Ceza Yasası’nda değişiklik taahhütleri göz açıp kapanıncaya kadar unutuldu. Asgari ücret yasasının yeniden düzenlenmesi ve özel sektörde sendikalaşmayla ilgili kendi taahhütlerinde de olmasına rağmen ne bizim hazırlayıp sunduğumuz yasaları geçirdi ne de kendisi bir yasa yaptı.

Kısacası bu hükümet 15 aylık ömründe hiç miras bırakmadan gitti. Hukuki görüşümüz şu yöndedir ki, ne kendi yapacağını söylediği yasaları ne de bizim hazırladıklarımızı geçirmeden giden bu hükümetin terekesi bile kurulmaz.

Bağımsızlık Yolu Hukuk Komitesi