Bu Savaştan Dünya Halkları Fayda Göremez!

Ukrayna’nın doğusuna yönelik Rusya’nın başlattığı askeri harekatı endişe ile izlemekteyiz. Bağımsızlık Yolu olarak yaşanmakta olanın farklı milliyetçiliklerin arkasına gizlenmeye çalışılsa da kapitalizmin güncel krizinin emperyal bloklar tarafından yayılmacılıkla çözülmeye çalışılmasının sonucu bir emperyal paylaşım savaşı olduğunun, Ukrayna’nın da bu savaşın savaş alanına dönüştürüldüğünün bilincindeyiz. Ne emperyal etki alanını genişletmeye çalışan ABD önderliğindeki NATO’dan, ne de kendi emperyal etki alanını pekiştirmeye çalışan Rusya’dan dünya halkları fayda göremez. Rusya kirli ellerini ve yayılmacı ordusunu derhâl Ukrayna’dan çekip işgali sonlandırmalı, NATO ise Ukrayna sevdasından vazgeçip kışkırtmacılığa son vermelidir. Barış ve güvenlik, emperyal bloklardan birine veya ötekine taraf olmak yerine birbirleriyle dayanışmayı yeğleyen ülkelerin, bölgelerin ve coğrafyaların çoğalmasıyla gerçekleşebilir ancak.

Savaş Ukrayna ve Rusya’daki emekçiler açısından ölüm anlamına gelirken, bölgesel olarak ise emekçiler açısından yükselen petrol fiyatları, bozulan tedarik zincirleri, artacak fiyatlar ile daha fazla sefalet anlamına gelmektedir.

Bağımsızlık Yolu olarak Kıbrıs’ın güneyindeki ve kuzeyindeki savaş karşıtı her siyasal ve toplumsal kesimi ve vicdanlı bireyi bir araya gelmeye, bu konu özelinde farklılıklarını bir kenara koymaya, ve Kıbrıs adasının bir bütün olarak bu savaşta taraf olması veya üs olarak kullanılmasının önüne geçmek için bir eylem planı hazırlamaya çağırıyoruz.

Bağımsızlık Yolu olarak hükümete çağrımız ise yaşanılan emperyal paylaşım savaşına değil emekçinin geçim savaşına taraf olmasıdır. Bu çerçevede:

1) Adamızı savaşın doğrudan tarafı haline getirebilecek İngiliz Üsleri’nden NATO’cu bir müdahaleye karşı Kıbrıs Cumhuriyeti otoriteleri ile koordinasyon içerisinde ortak bir karşı tavır geliştirilmelidir. kktc Dışişleri savaşın karşısında, çatışan bloklar arasında taraf olmayan bir pozisyon almalıdır.

2) Savaş alanındaki Kıbrıslı Türklerin tespiti ve güvenlik içerisinde tahliyesi ivedilikle sağlanmalıdır.

3) Yaşanılan savaşın Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçiye ve esnafa yönelik ekonomik etkilerinin tespiti ve önlemlerinin alınması için ekonomi odaklı bir kriz masası oluşturulmalı, halkımız tedarik zincirlerinde oluşacak kırılmalara karşı korunmalıdır.

4) Savaşın bedelinin emekçiler tarafından ödenmesinin önüne geçilmesi için başta ultra zenginlere Servet Vergisi uygulaması olmak üzere kaynak yaratılacak adımlar atılmalı ve bu kaynakla başta enerji alanı olmak üzere savaşın yaratabileceği uzun vadeli ekonomik etkilerin giderilmesi için yenilenebilir enerji gibi halkımızın alım gücünü koruyacak alanlara yatırım olarak kullanılmalıdır.

Bağımsızlık Yolu (a)
Mustafa Keleşzade
Dış İlişkiler Sekreteri