Bu Ücrete Ancak Simitle Beslenilir

Emeği ile geçinenler ve değerli basın emekçileri,

2019 yılının ikinci asgari ücreti, geçtiğimiz haftalarda Asgari Ücreti Saptama Komisyonu tarafından brüt 3400 TL olarak belirlendi. İşçilerin haklarının da temsil edildiği iddia edilen bu komisyonun asgari ücretliye reva gördüğü artış brüt 250, net olarak ise 218 TL’den ibaret. Topu topu 218 TL!

Halkın alım gücünün günden güne azaldığı, devletin aldığı vergilerin bir karşılığı olarak sunması gereken sağlık, eğitim, ulaşım gibi hizmetlerin sistematik bir şekilde kötüleştirildiği, temel ihtiyaçların ise sürekli zamlandığı bir ortamda asgari ücrete yapılan bu sözde artışın çalışanların hayatına olumlu bir katkı yapmasını beklemek insan aklıyla alay etmektir. Zaten asgari ücreti belirleyen komisyonda asgari ücretliyi temsil eden bir kesim yoktur. Çünkü ülkemizde asgari ücrete ve bunun da dahi altına çalıştırılan kesimler özel sektörde çalışmaktadır ve tümü örgütsüzdür. Dolayısıyla sözde işçilerin de söz hakkının edildiği bu komisyon bir aldatmacadan öte bir şey değildir. Aynı komisyon, belirlenen asgari ücrete itiraz eden Türk-Sen’in önerisini reddederek de patronlardan yana olan tavrını bir kez daha gösterdi.

Bağımsızlık Yolu olarak asgari ücretle ilgili önerimiz, emekçiler açısından olumlu bir yanı olmayan bu komisyonun lağvedilip asgari ücretin kamudaki en düşük maaşla aynı hale getirilmesidir.

Öte yandan emekçilerin yaşadıkları sorunların hafifletilmesine yardımcı olacak bir diğer şey ise devletin sunması gereken hakların bir an evvel iyileştirilmesidir. Çocuklarının eğitimi, hasta olunca sağlık ihtiyaçları, barınma masrafları, ulaşım giderleri ve benzeri temel haklar için maaşlarının önemli bir bölümünü harcayan emekçilere yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri de bu hizmetlerin insanca bir yaşam için devlet tarafından uygun hale getirilmesidir. Halkın bu ihtiyaçları devlet tarafından nitelikli bir şekilde karşılanırsa asgari ücretin yarattığı yıkım bir nebze olsun giderilebilir.

Bahsettiğimiz bu talepleri halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen hükümetlerin desteklemeyeceğini açıktır. Çalışanları elini güçlendirip gücünü arttıracak olan yine kendileridir. Bu yüzden, son belirlenen asgari ücreti protesto etmek için toplanan bizler tüm emekçileri de örgütlü mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Emekçilerin haklarını sözde komisyonlar değil, bizzat emekçilerin büyüteceği örgütlü mücadele savunacaktır.

Bağımsızlık Yolu