Çağdaş Bir Üniversite Anlayışı İçin, Sermaye Odaklı Politikalardan Vazgeçilmelidir

(04.05.2017)

Mağusa’nın önemli üniversitelerinden DAÜ, ne yazık ki son zamanlarda akademik başarılarıyla değil olumsuzluklarıyla gündeme geliyor. Yakın geçmişte 8 milyon TL’lik arazinin peşkeş çekilmesi gündeme düşmüştür. Şimdilerde ise plansız ve denetimsiz yurt inşaatlarının olumsuzlukları konuşuluyor.

DAÜ’de mecvut öğrenci sayısına oranla yurt/yatak ihtiyacı çoktan karşılanmış durumdadır. Buna rağmen DAÜ’ye ait araziler özellikle ihalesiz bir şekilde bazı yatırımcılara ve inşaat şirketlerine yurt yapılması amacıyla kiralanıyor.

Her biri on binlerce metrekareyi bulan yurt inşaatları DAÜ Güney Yerleşkesi’nde hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan beton kütleleri DAÜ’nün ne derece rant kapısı haline gelindiğinin de göstergesi olmaktadır.
Yurt inşaatlarında ilk bakışta göze çarpan sorunlar şu şekildedir:

-Binaların çevre düzemesi düşünülmemiştir. Yeşil alan, spor tesisleri, açık ve yarı açık sosyal mekanlar oluşturulmadan çarpık bir betonlaşma ortaya çıkmıştır.
-Binaların birbirlerine oldukça yakın oluşu DAÜ’nün öğrenci barındırma politikasına ciddi bir darbedir.

-Yurtların her şey dahil otel niteliğinde işletilmesi Mağusa esnafını olumsuz etkilemekte; öğrencilerin ise kent ve kentlilerle sosyal ve kültürel iletişimini koparmaktadır.

– Yurtların dereye yakınlığı ve yerleşimin düşük kotta oluşu ileride su baskınları gibi çevre sorunlarının yaşanmasına sebep olacaktır.

Tüm bu olumsuzluklar DAÜ yetkililerinin sermaye odaklı politikalarından kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin müşteriye indirgenmediği, yapılanmanın ekolojik boyutlarının da hesaba katıldığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı, sosyal sportif ve kültürel bir zenginleşmenin kaynağı olacak çağdaş bir üniversite anlayışı için sermaye odaklı politikalardan vazgeçilmelidir.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü

Leave a Comment