Çare Sınıf Mücadelesi: Bağımsızlık Yolu Sendikal Platform’un Eylemine Destek Vermeyecek!

Bağımsızlık Yolu olarak, Sendikal Platform’un krize karşı önerdiği ekonomik çözümleri hayretle karşılıyoruz. Hükümetin sermaye örgütleriyle birlikte hazırladığı önerileri de kapsayan çözümler halkın taleplerini yansıtmamaktadır. Dahası, “Çare Federal Kıbrıs” sloganı, ekonomik krize karşı gelmemekle birlikte, krizi halka fatura etmeye niyetli sermayedarları korumaktadır.

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs halklarının kardeşliğini ve barışı desteklemekle birlikte, ekonomik krize karşı siyasi sloganlarla mücadele edilemeyeceğinin farkındadır. Karşımızda somut bir biçimde duran ekonomik krize karşı soyut bir “Çare Federal Kıbrıs” sloganıyla mücadele etmeye hazırlanan Sendikal Platform’un eylemine bu sebeple katılmama ve bu eylemi desteklememe kararı aldık.

Son yaşanan ek mesai eylemlerinin de gösterdiği gibi kamuda örgütlü sendikaların talepleri, halkımızdan karşılık görmemektedir. Sendikal Platform’u, Kıbrıslı Türk emekçi kitleler ile kopmuş olan bağlarını tamir etmek için tüm kaynaklarını ve imkanlarını küçük üretici, küçük esnaf ve özel sektör emekçileri ile dayanışmak için seferber etmeye çağırıyoruz.

Bir yanda ekonomik krizi suistimal edip fırsat kollayan ve kendi siyasi rantından başka hiçbir şeyi düşünmeyen UBP tehlikesi, diğer yanda ise emek eksenli somut bir ekonomik mücadele vermek yerine patronları ürkütmemek ve mevcut hükümeti karşısına almamak adına krize karşı çözüm olarak “Federal Kıbrıs” gibi soyut bir hedefi gösteren sendikalar varken, kurtuluşumuz üçüncü bir yol açmaktan geçmektedir.

Bu yol da, emek eksenli bir yoldur, emekçilerin yoludur.

Çünkü saldırı sınıfsaldır, mücadele de sınıfsal olmalıdır.

Ekonomik krize karşı ÇARE SINIF MÜCADELESİ.