Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Alagadi’deki Reklam Panolarını Kaldırma İşlemine Derhal Başlamalıdır!

Alagadi’de ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI’na aykırı bir şekilde yol üzerlerine yerleştirilen şirketlere ait reklam panolarına ilişkin daha önce yaptığımız açıklamaya Çatalköy Esentepe

Belediye Başkanı’nın verdiği cevaba dair açıklama:

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü olarak temelde; emek, kadın, ekoloji, hayvan hakları mücadelelerine gücümüz yettiğince katkı koymaya çalıştığımızı, bunu yaparken de hiçbir art niyet gözetmeden, tüm canlıların ve doğanın daha iyi koşullara sahip olması adına yaptığımızı belirtmek isteriz.

Yersiz ithamlar sonucunda oluşması olası içi boş polemiklere takılmak yerine, konunun özü ile ilgili sözümüzü bir kez daha yinelemek gereği duymaktayız.

Konunun özü ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI’nın Belediye’nin plana aykırı izinleri iptal etmemesinden dolayı delinmeye devam etmesidir.

Çevre planında “Planlama alanı içerisinde yol üzerlerinde ve arazilerde hiçbir reklam panosu v.b. reklam teşhir malzemesi kullanılamaz. Yol kenarlarında ve arazilerde Planlama Makamı ve Çevre Koruma Dairesi tarafından belirlenecek şekil ve standartta, özel çevre koruma bölgesine yönelik yol gösterici ve bilgi verici panolar kullanılabilir.” yazmaktadır.

Yani bu; “BU BÖLGEDE KESİNLİKLE REKLAM PANOSU KULLANILAMAZ” anlamına gelmektedir.

Önceki belediye yönetimi tarafından plana aykırı olarak verilen, şirketlere ait reklam panosu izinleri derhal iptal edilmeli ve Belediyeler Yasası’nın Çatalköy Esentepe Belediyesi’ne yüklediği mevzuata aykırı reklam panolarını derhal sökülmesi işlemine başlanmalıdır.

Şöyle ki;

CTP’li Belediye Başkanı Kırok’un açıklamasında kullandığı “Yaptığımız araştırmalar ve Çevre Dairesi müdürü ile görüşmeler neticesinde bizden önce verilen izinlerin bitiş tarihinden itibaren tarafımızdan yenilenmeyerek, ilgili reklam panoları koruma bölgesinin kapsamı dışına çıkarılacaktır.” ifadesi ise bize yasa dışı reklam panosu uygulamasının devam etmesine Çevre Dairesi Müdürü’nün de ortak olduğunu söylemektedir.

Her ne kadar Belediyeler Yasası, “Belediye tarafından, yol kenarlarına reklam tabelası veya levhası konulması hususunda izin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen yerlerde bu alanlarla ilgili Çevre Dairesinin olumlu görüşü ile verilir” şeklinde bir madde içerse de; İmar Yasası’nda bu maddenin uygulanmamasını gerektiren başka bir madde mevcuttur.

İmar Yasası’nın 11. Maddesi; “İmar planın bulunduğu yerleşmelerde, imar planı sınırı içerisinde kalan alanda , Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası, Belediyeler Yasası, Eski Eserler Yasası, İskân , Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası, Reklamının Teşhiri (Denetim) Yasası ve Sahilleri Koruma Yasasında veya diğer ilgili Yasalar ile bu yasalar altında çıkarılan herhangi bir tüzük veya yönetmelikte aksine bir kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu Yasa kuralları uyarınca, İmar Planı esasları uygulanır.” demektedir.

Yani, Özel Çevre Koruma Bölgesi eğer ki bir “Çevre Planı” kapsamındaysa, ki Alagadi ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI kapsamındadır, uyulması gereken esas; İmar Yasası’nın işaret ettiği şekilde “Çevre Planı”nda konuyla ilgili koyulan kurallardır!

Bu durumda; ALAGADİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE PLANI, bir önceki Esentepe Belediyesi yönetimi tarafından delinmeye başlanmış; Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından ve Çevre Dairesi tarafından delinmeye devam etmektedir.

Tüm bunlar ışığında Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı’na çağrımız; önceki belediye yönetimince verilen izinleri iptal edip; tabelaların kaldırılma işlemine en kısa sürede başlamasıdır.

Bağımsızlık Yolu

Girne Bölge Örgütü