Çocuklara Haklarını Sağlamak Devletin Görevidir

Ülkemizde yaşayan çocuklar arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin devletin sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmesi ve çocukların haklarıyla var olabilmesi için devletin bütünlüklü bir çocuk politikası olmalıdır. Gelmiş geçmiş hükümetler bugüne kadar çocukların can güvenliğinin, beden bütünlüğünün, cinsel dokunulmazlığının sağlanması için çocukları koruyucu, ihmal ve istismarını önleyici hizmet vermeyi programlarına dahi almamışlardır.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bütçe ve personel eksikliği nedeniyle çocuklar için etkin sosyal hizmet sağlayamamasının temel nedeni politikacıların işbilmezlikleri ve beceriksizlikleri değil; devletin sosyal politikalar alanından çekilmesini amaçlayan neoliberal tutumdur. Sosyal Hizmetler tarafından kamusal olarak verilmesi gereken hizmetler günümüzde çok yetersiz kalmaktadır. Devletin bu alanı bilinçli olarak boş bırakması nedeniyle özel dernekler aracığıyla kamusal olarak verilmesi gereken hizmetlerin özel olarak görülmesi söz konusudur. Günü kurtarmak açısından sıkıntısız gibi dursa da bu durum ciddi sakıncalar taşımaktadır. Sosyal hizmetler alanının özelleşmesi uzun vadede çocukların sosyal güvenliğinin sağlanmasının niteliğini kamusal bir hak olmaktan çıkarıp özel olarak yapılan bir yardıma dönüştürecektir. Bu durum, özel olarak çocukları, genel olarak sosyal hizmetle desteklenmesi gereken kesimleri; yoksul, işsiz, engelli, ev içi şiddete uğrayan bireyleri anayasal ve yasal hakkı olan sosyal güvenlikten yararlanılamadığı için özel kuruluşlara muhtaç bırakacak bir tutumdur.

Bağımsızlık Yolu olarak, çocukların yaşam, eğitim, sağlık, sosyal güvelik ve katılım haklarının sağlanmasının devletin görevi olduğunu vurgularız. Ülkemizde çocukların haklarıyla var olabilmesi için partimizin muhalefet programında da yer alan ve gerçekleşene değil mücadelemizi sürdüreceğimiz yasama, yürütme ve yargı organlarından ivedi taleplerimiz şu şekildedir:

-Çocukları ihmal ve istismardan koruyucu, multidisipliner bir mekanizma geliştirilmesi,

-Çocuk İzlem Merkezlerinin bir an evvel kurulması

-Göçmen ve mülteci çocukların temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini sağlamak için uygulamadaki engellerin kaldırılması

-Ülkemizde yaşayan her çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gıda sağlanması

-Ücretsiz kamusal kreş ve etüt merkezlerinin kurulması

-Özel okullara teşvik uygulamasına derhal son verilerek devlet okullarının altyapı eksikliği ve öğretmen ihtiyacının karşılanması

-Devlet okullarında kayıt dönemi öğrenci kaydını şarta bağlayarak kamusal eğitim hakkını ihlal eden kayıt, kırtasiye, harç adına altında para toplanılmasına son verilmesi

-Okul öncesi yaştan itibaren tam gün özel eğitim hizmetinin kamusal olarak sağlanması

-Çocuk işçiliğini önlemek için tedbirler alınması

-Çocukları suça itecek risklerin tespit edilerek önleyici hizmet sağlanması,

-Çocuk Mahkemelerinin kurulması,

-Suça itilen çocuklar için yaşam merkezleri kurulması

-Çağlayan Çocuk Yuvasının altyapı ve personel eksikliğinin giderilmesi

-İhmal edilen ve istismara uğrayan çocukların güvenliğinin sağlanması etkin denetim yapılması

– Soyut düşünme becerisi olmayacak yaşta çocuklara kuran kursları veren kişilere ve kuruluşlara caydırıcı yasal cezalar getirilmesidir.

Bağımsızlık Yolu (a)
Cansu N. Nazlı
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi