Dayatma Sansür Yasasının Karşısında, Medya Özgürlüğünün ve Halkın İradesinin Yanındayız

RTÜK yetkililerinin Yüksek Yayın Kurulu’na gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası açıklanan kktc’deki internet yayıncılığının denetimi ile ilgili RTÜK tarafından hazırlanan ve mecliste görüşülmeyi bekleyen yasa tasarısı ile ülkemizde AKP eliyle ekonomi, siyaset ve sosyal alanda yapılan dayatmalara bir yenisinin daha eklenmeye çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

İnternet yayıncılığına yüksek ücretler karşılığında verilen lisans zorunluluğunu getirmeyi hedefleyen yasa tasarısı geçtiğimiz Ağustos ayında gelen tüm tepkilere rağmen Türkiye’de yasallaşmış ve sansüre bireysel kullanıcılardan yayın kuruluşlarına kadar yeni boyutlar kazandırmıştı. Öncelikle, belirtmek isteriz ki AKP’nin internet ortamındaki medya özgürlüğüne indirmiş olduğu darbelerden bir tanesi olan RTÜK eliyle sansürü ülkemize de ihraç etmesi ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelerden bir tanesi olacaktır. Dayatmacı zihniyetin bir ürünü olan ve internet sansürünü ülkemizde de hayata geçirmeyi hedefleyen bir başka ülkenin kurumlarınca hazırlanmış söz konusu yasa tasarısının mecliste görüşülmesi kabul edilemezdir. Meclisteki siyasi partileri ithal yasa tasarısı karşısında durmaya, medya özgürlüğüne ve Türkiye’nin müdahalesine karşı, halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle her gün yeni bir iş kazasının ve iş cinayetinin yaşandığı ülkemizde medyadaki çok sesliliğin önüne geçen dış kaynaklı sansür yasa tasarısına değil, ivediliği alınmaksızın bekletilen Sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklamasını öngören yasa tasarısının görüşülmesine ihtiyacı olduğunu hatırlatırız.

Bağımsızlık Yolu (a)

Melisa Koloz

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri