Din İşleri Değişiklik Yasa Tasarısına Karşı Mücadele Edelim

Meclis’in gündeminde olan ve bugün Baraka tarafından yayınlanan basın bildirisi ile kamuoyu ile de paylaşılan Din İşleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, hangi inançtan olursa olsun tüm insanlarımızın vicdan hürriyetini ve en önemlisi de ülkemizdeki dinsel huzur ortamını bozucu nitelikte…

Mevcut Yasa’daki “İslam dinini taassup, gerici, istismarcı ve siyasi faaliyetler dışında tutmak” şeklindeki bölümü tamamen çıkararak hükümet, gericiliğe dayalı İslam politikasını yasal hale getirmek için ilk adımı atmış bulunuyor…
Bu doğrultuda, Din İşleri Dairesi’ne bütçe özerkliği sağlanarak, harcamalarında Bakanlar Kurulu onayı kaldırılıyor ve personel sayısı 67’den 364’e çıkarılıyor… Ayrıca Kur’an kursları yasallaştırılırken, tüm pedagojik ilkeler ihlal edilerek yaş sınırı da uygulanmayacak…
Devrimci Laiklik anlayışı ile hareket eden 
Bağımsızlık Yoluolarak, bir dinsel inanç biçimini siyasal özne kılmak arzusundaki egemenlerin karşısında, Kıbrıslı Türk halkının tüm ilerici, çağdaş, açık fikirli unsurlarıyla birlikte; vatandaş-göçmen, inançlı-inançsız demeden ortak bir mücadele yürütmek azmindeyiz. Ülkemizin ılıman dinsel ortamını bozmanıza ve bizi kara taassubun esiri kılmanıza izin vermeyeceğiz… Tüm birey ve örgütlere çağrımız, yaşam tarzımıza yönelik bu saldırıya karşı her alanda direniş örgütlenmesi için acilen harekete geçilmesi yönündedir…
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri
Münür Rahvancıoğlu