Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşiyor

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun 3. Olağan Genel Kurulu “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa!” şiarıyla 10 Eylül 2023 Pazar günü, saat 10:30’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde gerçekleşiyor. 

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurul’unda Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimlerinin yanı sıra Parti Meclisi tarafından hazırlanan tüzük değişikliği önerileri, program değişiklik önerileri ve genel kurul karar önerisi de görüşülecek.