Emekten Yana Olan Herkes Bu Mücadeleye Ortak Olsun

(03.04.2016)

“10 Kişiden Fazla Çalışanı Olan Patronların Sendikasız Emekçi Çalıştırması Yasaklansın” Talebi Meclise Taşınıyor

Özel sektörde, özellikle genç emekçilerin yaşadığı sıkıntıların ve kamu ile özel arasında yaratılan uçurumun giderilmesi için sendikasız çalışmak yasaklanmalıdır. Kayıt dışı işçi çalıştırılarak yaratılan sömürü, haksız rekabet ve işsizlikten kurtuluş sendikasız çalışmanın yasaklanması ile mümkündür.

İşte bu anlayışla, Bağımsızlık Yolu olarak 1 yıldır sürdürdüğümüz “10 Kişiden Fazla Çalışanı Olan Patron ve Hisse Sahiplerinin Sendikasız Emekçi Çalıştırması Yasaklansın” mücadelesini meclise taşıyoruz. Bağımsızlık Yolu ve Toplumcu Demokrasi Partisi bu talebi yasa önerisi olarak meclis gündemine getiriyor. Bu anlamda, kendini emekten yana tanımlayan her örgüt ve bireyi de bu çabaya ortak olmaya çağırıyoruz.

Bu çaba solun turnusol kağıdıdır. Özel sektör emekçilerinin bu kadar örgütsüz olduğu koşullarda, bu mücadeleye destek olmak emekten yana olmanın göstergesi olacaktır.

Bizi yok oluşa sürükleyenler ile emeğimizi sömürenlere verilebilecek en iyi yanıt emekçilerin örgütlü mücadelesiyle şekillenecektir.

Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm emekçilerin ortak çıkarları birlik ve mücadele ruhunu yükseltmekten geçer. Tüm bu sebeblerden yarın Meclis Mavi Salon’da 9.30 gerçekleşecek olan bilgilendirme toplantısana kendini emekten yana tanımlayan tüm örgütlerin ve halkın katılması önemlidir.

Kurtulmak Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

Bağımsızlık Yolu                                             

 

Leave a Comment