Emirname Kaldırılamaz!

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi, pazartesi akşam saatlerinde alınan kararla yürürlükten kaldırıldı ve Şehir Planlama Dairesi’nin konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda, farklı tarihlerde, idare aleyhine maddi tazminat talep eden hukuk davaları ve ayrıca muhtelif idari davalar açıldığına işaret edilerek, söz konusu davalarda İyi İdare Yasası’nın 11. maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği ve eksik işlem yapıldığının iddia edildiği, kamuyu maddi, manevi zarara sokmamak amacıyla emirnamenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, İskele ve Gazimağusa Belediyesi’ne sabah 8’den itibaren yüzlerce dosya verildi ve inşaat şirketleri, belediyelere milyonlarca para aktardı. İnşaat sermayesine hizmet eden hükümet, emirnameyi kaldırarak denizlerin ve yeraltı sularının daha çok kirlenmesine, doğanın talan edilmesine, tarım alanlarının yok olmasına göz yumdu.

Yargı Devreye Girince Emirname Yeniden Yürürlükte

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılmasına yönelik Kıbrıs Şehir Plancıları Odası tarafından dün sabah açılan dava sonuçlanarak Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ara emri kararı alındı.

Bu karar ile birlikte, Emirname’nin kaldırılması yönünde alınan karar geçersiz kılınarak, halen yürürlükte olan ve vatandaşların uyması gereken mevzuatın “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” olduğu açıklandı. Gün içerisinde yetkili makamlara iletilen dosyaların tümü ve ruhsat kesilen dosyalar geçersiz kılındı. Başka bir deyişle yargının bağımsız olmadığını söyleyenler yine yanıldı!

Yaşanan iklim krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan felaketler, doğayı yok etmek için kurgulanan bu sistemin artık sürdürülebilir olmadığını göstermiştir. Ekonomik kalkınma adı altında ekolojiyi düşünmeden atılan adımlar, yoksul emekçiler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Emeğin özgürleşmesi ile doğanın kurtuluşu aynı yoldur.

Emirnamenin kaldırıldığı İskele Bölgesi’nde binlerce işçinin çalıştığı yüzlerce inşaat şirketi bulunmaktadır. Ancak, Çalışma Dairesi’nin bölgede sadece 1 (bir) müfettişi vardır. Daha geçtiğimiz ay, bölgede ölümlü iş cinayeti meydana gelmiş, ancak ilgili inşaatta çalışma devam etmektedir. Ne iş sağlığı ve güvenliği ne de maaş-izin gibi konularda inşaat şirketlerini denetlemek mümkün değildir. İnşaat sektörü tamamen denetimsiz kalmıştır.

Bu ülkenin dağını taşını semirerek, ekonomik kalkınma adı altında ülkemizi yaşanamaz hale getiren sermaye ve sermaye yanlısı hükümet emirnameye karşı çıkmaktadırlar. Büyük inşaat şirketlerinin, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”ne karşı davalar açıldığı bilinmektedir. Sermayeye hizmet eden hükümet, bu alelacele aldığı kararı, inşaat sermayesinin baskısı ile almıştır ve inşaat sermayesi her koldan baskı altına alınıp, her anlamda sindirilmeden bu tür kararlar geçmeye devam edecektir.

Bununla mücadele etmek için;

Yabancılara ev alma hakkı tekrardan 1’e düşürülmeli,

İskele Bölgesi’nde; vergi, iş sağlığı ve güvenliği, maaş ve kayıtdışı denetimleri sıkılaştırılmalı, oraya her alandan müfettiş istihdam edilmeli,

İşsizlik sıfırlanana kadar inşaat alanı başta olmak üzere yeni çalışma izni verilmemeli,

Sendikasız çalışmak yasaklanmalı,

Anayasanın denizlere erişim ile ilgili maddesi sıkı bir şekilde uygulanmalı,

Yürürlükte olan yasa ve tüzükler doğru uygulanmalı,

Mimar, mühendis, şehir plancıları odaları, demokratik kitle örgütleri, akademisyenler ve çevre örgütleri sürece emek koyabilmeli,

Emirname hazırlanırken, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği temsilcileri yerine; halkın sağlığını, kültürel ve ekonomik kent altyapılarının sağlanmasını, ekolojik yapının gözetilmesini ve tarihi kültürel yapıların korunmasını savunan temsilcilere danışılmalıdır.

Bağımsızlık Yolu, çarpık kentleşme, peşkeş ve talan nedeniyle insan sağlığına ve doğaya verilecek her türlü zarara karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Bağımsızlık Yolu
Mağusa Bölge Örgütü