Ersoy: Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu 17. Saat Seçim Özel programına katılarak seçim süreci ile ilgili soruları yanıtladı.

Somut Taleplerle Siyaset Yapmaya Önem Veriyoruz

Bağımsızlık Yolu’nun emekçiler tarafından kurulan bir emekçi partisi olduğunu söyleyen Ersoy, emekçinin çıkarını savunan bir siyaset yapmaya çalıştıklarını belirtti. Somut taleplerle siyaset yapmaya önem verdiklerini açıklayan Ersoy, bu sebeple de diğer partilerden ayrıştıklarını vurguladı.

Ersoy, halkta genel bir umutsuzluk ve yılgınlık gözlemlediklerini, hiçbir şeyin değişmeyeceğine yönelik bir inancın hakim olduğunu belirtti. Doğru yolda olduğumuzu söyleyen, destek belirten güzel tepkiler de aldıklarını ifade eden Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun sistemli, programlı, somut hedeflerle halkı kandırmadan, boş vaatler vermeden mücadele sözünü tutarak yolunda yürüdüğünü aktardı.

Kamuya Ayrılması Gereken Kaynaklar Sermaye Patronlarına Aktarılıyor

Yaşadığımız toplum içerisinde sadece emekçilerin sıkıntısı olduğunu vurgulayan Ersoy, bankaların, akaryakıt şirketlerinin, özel okul ve hastane patronlarının karlarına kar katmaya devam ettiğini, ekonomik krizin sadece emekçi halkı vurduğunu kaydetti. İstikrarlı bir şekilde kamusal olanın altının oyulduğunu, kamuya ayrılması gereken kaynakların ise teşvik, hibe, muafiyet, sigorta affı ve benzeri yöntemlerle sermaye odaklarına aktarıldığını söyledi.

Halka temel olarak verilmesi gereken sağlık, eğitim, barınma, ulaşım ve enerji gibi hizmetlerin özelleştirildiğinin altını çizen Ersoy, bunun da anlamının, bizlerin yaşamsal faaliyetleri üzerinden bir kişinin kar etmesi demek olduğunu anlattı.

Özel Sektörde Patron Hegemonyası Var

Özel sektörde muazzam sömürü koşulları ve patron hegemonyası var diyen Ersoy, çalışan kişilerin en azından iş yasasında bulunan haklarına sahip olabilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı savunduklarını ifade etti. Ersoy, özel sektörde sendikalaşmanın kaçak isçi çalıştırmanın ve vergi kaçırmanın da önüne geçeceğini belirtti. 1976 yılından beri Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sigorta yatırımı yapmadığı için tek bir patrona 1 kere bile ceza kesmediğini söyleyen Ersoy, sistemin gerçekten sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlensin

Asgari ücret için 2018 yılında bir yasa tasarısı hazırladıklarını hatırlatan Ersoy, yasanın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini içerdiğini anlattı. Ersoy, 2018 yılından beri de her platformda bu konuyu dile getirdiklerini, 4’lü hükümete yasayı sunduklarını ancak kabul görmediğini, Bağımsızlık Yolu’nun bu konudaki mücadele sözünü tutacağını anlattı.

Rejim Partileri Vaatlerini Yerine Getirmiyor Halkı Siyasetten Soğutuyor

Rejim partilerinin seçim dönemi verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini vurgulayan Ersoy, sonrasında bahaneler uydurduklarını dile getirdi. Ersoy, halkın bu sebeple siyasete artık güven duymadığını umutsuz ve yılgın olduğunu söyledi. Sorunların yapısal olduğuna dikkat çeken Ersoy, müdahale edip değişmediğimiz sürece halkı siyasetten soğutuyoruz dedi. Ersoy, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi taleplerinde bir mücadele sözü verdiklerini, bu mücadeleden de vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Ersoy, kendileri için meselenin sadece seçim olmadığını, fikirlerinin topluma yayılmasının, bu fikirler için mücadele edilmesinin bile yeterli olacağını söyledi.

Konutlarda 250 Kw’a Kadar Kullanılan Elektrik Ücretsiz Olmalı

Kumarhanelerin elektrik tarifesi, konutlardan daha düşük ve sabit tarifeden diyen Ersoy, konutların toplam elektrik tüketimindeki payı %35, kumarhanelerin ise %8 olduğunu söyledi. Kumarhanelerin ödeyebilecek güçleri olmasına rağmen elektrik tüketimlerinin düşük tarifeden fiyatlandığını belirten Ersoy, kumarhanelerin kamuya hiçbir faydası olmadığını, lüks tüketimle temel ihtiyacı birbirinden ayırmamız gerektiğini söyledi. Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun kumarhanelerin tarifelerinde yeniden güncellemeye gidilmesi gerekliliğini savunduğunu, bu konunun bugüne kadar tartışılmadığını hatta halkın bu konudan haberdar bile olmadığını anlattı. Bağımsızlık Yolu’nun ayrıca konutlardaki tarifenin 250 kw’a kadar ücretsiz olması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini belirten Ersoy, bunun temel bir insan hakkı olduğunu, bunula birlikte faturalarda 400 TL’lik bir rahatlama yaşanacağını ifade etti. Ersoy, hane halkına 250 kw’a kadar verilecek ücretsiz elektriğin kaynağının da kumarhanelerin tarifesini arttırarak ve Aksa’nın sözleşmesini feshederek yaratılabileceğini söyledi.