Ersoy: Mecliste Bir Kişiyle Değil, Bir Siyasetle Değişim Yaratılabilir

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Pınar Barut’la Özgür Haber Programının Konuğu olarak, Pınar Barut’un sorularını yanıtladı.

İfade ve Basın Özgürlüğünde Sorun Yaşıyoruz

Ersoy, Serhat İncirli’nin yasağıyla ilgili ‘İki gün evvel akredite edilen bir gazetecinin kırk dakika sonra çıkarılması Ankara’dan ‘ustası’ gelen Ersin Tatar’ın güç sarhoşluğuna kapılmasıdır’ ifadesini kullandı. Burada basın özgürlüğünün de darbe aldığına değinen Ersoy, ifade ve basın özgürlüğünde sık sık sorun yaşadığımızı iki günlük sosyal medya tepkisiyle mücadele edilemeyeceğini söyledi. Uzun vadede kararlı ve programlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, mecliste tadil edilmesi gereken yasaların gündeme getirilmediğine değindi. İfade ve basın özgürlüğünün önemli günlerinde çıkıp ‘özgür basın’ diyenlerin karikatür durumuna geldiğini söyledi.

Mecliste Bir Kişiyle Değil, Bir Siyasetle Değişim Yaratılabilir

Ezilenlerin en güçlü silahının gerçekler olduğuna dikkat çeken Ersoy, gerçeklerin üstünü kapatmak değil halk daha iyi kavrayabilsin diye ortaya çıkaracak bir tavrımız var dedi. Mecliste bir kişiyle değil bir siyasetle farklılık katılabileceğini vurgulayan Ersoy, emeği ve kadın özgürleşmesini temsil etmeyi, doğa talanının ve Ankara egemenleriyle sermaye gruplarının karşısında durmayı kendine görev edinmiş siyasetin değişiklik yaratacağını söyledi. Ersoy konuşmasının devamında mecliste bulunan partilerin alternatifleri sunmadığına dikkat çekti.

Enterkonnekte Değil Uzatma Kablosu                             

Ersoy, Türkiye’nin yapmak istediği ilk projenin kablo ile elektrik olduğunu söyleyerek, proje için fizibilite çalışmalarının yapılmadığına, Enseo’dan izin alınmadığına dikkat çekti. Ersoy, ‘Türkiye’den elektrik santrallerinin birinden kablo çekip enterkonnekte olduk diyebilirler’ dedi. Bu durumda alt yapı, propaganda kazanımları olacağını ve Türkiye’ye elektrik bağımlılığının artacağına değinerek, enterkonnekte olmadan, uzatma kablosuyla gelen sistemin kendi iç iletim ağlarımızda tehlike oluşturacağına dikkat çekti.

Muhalefet Programı İçin Mücadele Edeceğiz

Ersoy, sermayeden değil emekten yana tercihler sunmayı halka açıklamaya çalışıyoruz diyerek, eğitim, sağlık, ulaşım gibi bütün alanlarda tercihlerin sermayenin çıkarından yana kullanıldığı, emekçinin ezildiği bir düzenin içinde yaşandığının altını çizdi. Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana olan alternatifi göstermeye çalıştığını vurguladı. Hükümetlerin istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Ersoy, bankalar zenginleşirken bireysel borçların artmasını, özel okul patronlarının karlarına kar katarken, kamusal eğitimin çöküşünü örnek gösterdi.

Bağımsızlık Yolu’nun meclise girip AKSA’nın kamulaştırılmasını, özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasını savunamayacaksa siyaset yapmanın anlamı olmadığını söyleyen Ersoy, muhalefet programı için mücadele edeceklerini vurguladı.

Kültür Sanatı Hayatın Parçası Olarak Görüyoruz

Kültür sanatı bütün faaliyetleriyle hayatın parçası olarak gördüklerini belirten Ersoy, demokrasi mücadelesi için kültür ve sanat koşut olarak yürütülmelidir dedi. Ersoy, Belediye Tiyatrosu’nun eski sinema salonundan dönme bir sahnede tiyatro yaptığına, Devlet Tiyatrosu’nun binasının yirmi yıl önce yanmasına ve halen daha yenisinin yapılmadığına değindi. Devlet Tiyatrosunun uzun zamandır siyasetin ve bürokrasinin müdahale alanında olduğundan bahseden Ersoy, tiyatro emekçilerinin özerklik için mücadele verdiğini söyledi. Ersoy, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin lokali olmamasına, kültür sanat derneklerinin kaynak bulamamasından bahsetti. Memleketin doğru düzgün kültür sanat politikası olmadığını ekledi.

Harekete Geçtikçe Umudu Büyütebiliriz

Ersoy, insanların yılgınlık ve umutsuzluk içerisinde olduğunu belirtirken, örgütsüzlükten en çok egemenlerin memnun olduğuna değindi. Kısa vadede değil uzun vadede ve harekete geçtikçe umudu büyütebiliriz dedi.

Hayvan Refahı Yasası’nda Değişiklik Yapılmalı

Ersoy, Hayvan Refahı Yasası’nda değişiklikler istediklerini söyleyerek, hayvanlara işkence edenlere verilen cezanın yeterli olmadığın, hapis cezasına kadar getirilmesi, hayvan ticaretinin yasaklanması ve pet shoplarda hayvan ticaretinin komple kaldırılması gerektiğini vurguladı. Giriş ve çıkışlarda kontrollerin artması gerektiğini ekledi.

Yanan Ormanlar İmara Açılmamalı

Bağımsızlı Yolu tarafından hazırlanan Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi Yasası’nı açıklayan Ersoy, yasayı meclise sunduklarını fakat meclisteki partilerin bu konuyu gündeme dahi getirmediklerini söyledi.

İrade Gaspımız İş Yerinde Başlıyor

Ersoy, İş Değişikli Yasa Tasarısı’nın özel sektöre sendika gelebilmesi için olduğunu söyleyerek, özel sektör emekçilerini mücadele içerisine katabilecek mekanizma olmadığına değindi. Emekçilerin haklarını bile savunamayacak durumda olduğunu söyleyen Ersoy, irade gaspının iş yerinde başladığına dikkat çekti.

Emeğin Fiyatı Kimsenin İnsafına Bırakılmamalı

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, asgari ücretlinin temsil edilmediği Asgari Ücret Tespit Komisyonun da lağvedilmesi gerektiğinin altını çizidi. Ersoy konuşmasının devamında asgari ücretin standarda bağlanması gerektiğini vurgularken, asgari ücretlinin, emeğin fiyatının kimsenin insafına bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

AKSA Kamulaştırılmalı

Ersoy, AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi Yasa Önerisi’nin AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesi ve kamulaştırılmasıyla ilgili olduğunu aktardı. AKSA’nın kamulaştırılması sonrası, ortaya çıkacak kaynakla Kıb-Tek’ yatırım yapılabilmesinin önünün açılacağını vurgulayan Ersoy, alternatif bir çözümü ortaya koyarak egemenlerin alım garantili anlaşmasının fesh edilmesi gerektiğini söyledi.  

Halkın kullandığı elektrik tarifelerinden daha düşük ve sabit ücretle tarifelendirilmiş olan kumarhanelerin en çok elektrik tüketen mekanlar olduğunu belirten Ersoy, kurulan sermaye düzeninde kumarhanelere uygulanan bu ayrıcalığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Örgütlü Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez Sermayenin saldırılarına ve büyüyen faşizme karşı örgütlenmenin önemine dikkat çeken Ersoy, bizi ancak örgütlü mücadele kurtarabileceğini söyledi. Bizim sözümüz mücadele sözüdür diyen Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak seçim sonrasında mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.